Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 346
Købe - Købe
 

Københavns Sadelmageri- & Læderindustri.

Grundl. i 1881 af C. V. Topp (f. ca. 1860, d. ca. 1936).

Indehaver (siden 1942): Kaj E. Skjold­holm (f. 1907).

Adresse: Stefansgade 20, Kbhvn. N. og

             Ravnsborggade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Skibssalgs Bureau ved Charles Hvilsom.

Grundl. som urtekramhandel og skibsprovianteringsforretning i okt. 1879 af Charles Hvilsom (d. 1911).

I 1897 fik virk­somheden navnet Kjøbenhavns Skibssalgs Bu­reau.

Efter grundlæggerens død fortsattes for­retningen af enken, Marie Evaline Hvilsom. Denne overdrog i 1918 forretningen til sønnen, Kaj Niels Charles Hvilsom (f. 1885).

I 1929 blev John Frederik Cahnbley (f. 1892) opta­get som medindehaver.

Adresse: Havnegade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Skiltefabrik ved Rob. Arentzen.

Grundl. d. 1. april 1877 af Emil Hansen (f. 1. sept. 1854, d. 8. nov. 1916).

Ved grundlægge­rens død overtaget af Alexander Arentzen (f. 16. april 1867, d. 12. juni 1932) og ved den­nes død overtaget af sønnen, den nuværende indehaver, Robert A. B. Arentzen (f. 14. febr. 1898).

Adresse: Knabrostræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Smergelfabrik A/S.

Grundl. d. 4. maj 1890 af Oscar Weitemeyer.

I 1944 omdan­net til et aktieselskab.

Nuværende direktion: fabrikant E. J. Hvidt (f. 1886) og underdirek­tør A. Lindahl (f. 1907).

Selskabet driver til­lige virksomhed under navnet J. E. Møller's Enke & Co. A/S. Dette firma er grundlagt d. 10. nov. 1810 af Johan Erich Møller (f. ca. 1782, d. 1825) og blev i 1917 sammensluttet med Københavns Smergelfabrik.

Adresse: Viborggade 70, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Sprøjtefabrik ved Brdr. Jappe.

Grundl. d. 6. maj 1855 af Mathias Petersen (f. 1819, d. 1881).

Nuværende indehavere: Karl H. Jappe (f. 1883) og H. F. Jappe (f. 1890).

Adresse: Frederik d. 7. Gade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Stillads-Kompagni.

Grundl. i 1896. Indehaver (siden 1910): O. C. Jensen (f. 1882).

Adresse: Kong Georgs Vej 25, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Strømpemagasin ved F. Haastrup.

Grundl. d. 1. maj 1889 af Fritz Haastrup (f. 28. aug. 1863, d. 28. jan. 1935). Efter grund­læggerens død overtog enken, fru Ellen Haa­strup, virksomheden. Forretningen har haft til huse i Nygade nr. 7 siden 1904.

Adresse: Nygade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Stukfabrik ved Harald Mortensen.

Grundl. i 1896 af H. Garde (f. 1862, d. 1933).

Indehaver (siden 1932): Harald O. Mortensen (f. 1888).

Adresse: Kastrupvej 89, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab.

Virksom­heden påbegyndt d. 15. jan. 1881 af "The In­ternational Bell Telephone Company"s dan­ske afdeling, 1882 overtaget af Kjøbenhavns Telefonselskab og 1894 af Kjøbenhavns Tele­fon Aktieselskab.

Siden 6. okt. 1898 tidsbe­grænsede statskoncessioner på anlæg og drift af telefoner på Sjælland med Amager.

Fra 1. juli 1946 udvidelse med Bornholm og fra 1. jan. 1948 med Lolland og Falster. Koncessio­nen er senest ved ministeriet for offentlige ar­bejders bekendtgørelse af 31. aug. 1948 givet for alle disse områder således, at koncessio­nen forbliver i kraft i 5-årige perioder, ved hvis udløb staten er berettiget til helt eller delvis at indløse selskabets aktier (dog tidligst fra 1. marts 1962).

Aktiekapital: 70 mill. kr. 1. jan. 1950: 411.025 telefonapparater, 471 offentlige centraler og l andelscentral med i alt 321,561 abonnenter, hvoraf 229,979 i Kbhvn., 5938 i dens omegn, 66.827 i provinsdistrikterne og 5236 på Born­holm samt 13.581 på Lolland-Falster.

Adresse: Nørregade 21, Kbhvn. K.

 

København har i 1884

850 Telefoner

 

 

Det københavnske Telefonselskabs Centralbureau i Vimmelskaftet 47,

Berninas Ejendom.

 

 

Juli 1884.

Optegnelser fra hele den telefonbrugende Verden - Europa og Amerika - anslå 4 a 5 Samtaler om Dagen pr. Abonnent som Gennemsnitstallet for Telefonens Benyttelse, og hermed stemmer det også, at det københavnske Telefonselskabs ca. 850 Abonnenter føre omtrent 4000 Samtaler daglig.

 

En overvældende Stigning i Abonnenternes Antal i Løbet af et Par År.

Som bekendt er det ikke mere end knapt fire År siden, at Købenenhavn fik sine første Telefonerer.

Det var Ingeniør Severin Lauritzen og Telegrafist Th. Thaulow, der startede

K j ø b e n h a v n s B y- o g H u u s t e l e g r a p h med en Central i Hotel Royal, Ved Stranden 18, hvorfra der var Forbindelse til en Række Kiosker ude i Byen.

Det var dog først i December 1880, at man med uddannede Ekspeditricer tog fat for Alvor og med 22 Abonnenter i alt.

I den første Tid havde tre Damer ikke noget overanstrengende Arbejde, hvorfor det da også var dem tilladt at medbringe Håndarbejde, ligesom de også gerne måtte drikke deres Kaffe ved Centralbordet.

Den 21. August 1882 - overtog imidlertid Tietgen, Hertzsprung og Jean Hansen det nydannede Københavns Telefonselskab, som har forstået at interessere Byens Borgere for den nye Opfindelse i så høj Grad, at Antallet af Abonnenter i de forløbne to År er steget fra den beskedne Begyndelse på 22 til nu ca. 850.

 

Denne virkelig overvældende Stigning skyldes for en meget stor Del vor Handelsstand, der
ser sin Fordel i at have en Telefon, ligesom vore Stor-Købmænd så godt som alle har fået
etableret Telefonforbindelse mellem deres Kontorer i Hovedstaden og deres Sommerboliger i Klampenborg, Tårbæk og Skodsborg. Dette sidste blev muliggjort ved den oprettede Ledning mellem København og Helsingør.

En meget væsentlig Forbedring ved Brugen af Telefonen er desuden opnået ved den udgivne systematiske Fortegnelse over Telefon - Abonnenterne.

 

Bliver Telefon-Damerne overanstrengte?

Telefondamernes Tjeneste kan være anstrengende nok, og Lønnen må vi vistnok kalde beskeden i Forhold til de Fordringer der skulle fyldestgøres. Der er noget nervøst Oprivende ved denne idelige Agtpågivenhed, denne Blanding af en Stunds uantastede Ro og et påfølgende Tidsrums rastløse Sammenstilling og Afbrydelse af Linjer, der Slag i Slag kalde på hinanden.
En samlet Hvile er en Nødvendighed for de unge Kvinder, der fungere i et af Telefonselskabets Centralbureauer, og Arbejdet er derfor fordelt således mellem to
Hold, at det ene har Tjeneste fra Kl. 2 Eftermiddag til Kl. 8 Aften den ene Dag, og fra Kl. 8 Morgen til Kl. 2 Eftermiddag den følgende, hvorpå det afløses og altså får en tilsvarende samlet Hvile fra den ene Eftermiddag til den anden; Afløsningen falder sammen med Børstidens Slutning, da det ville være upraktisk at lade et nyt Hold træde i Tjeneste midt under denne Tids anspændte Arbejde, da så mange
»Tråde« må være forenede i et og samme Hoved.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

  -   : Københavnerliv 1883 - 94

 

Københavns Telefon-Kiosker A/S.

Stiftet d. 3. sept. 1895. Anlæg og drift af kiosker i Køben­havns kommune (23 kiosker og 5 kioskbutik­ker).

Nuværende direktør (fra 1943) Aage Carlsen (f. 1900).

Adresse: Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Tilskærer Akademi ved N. N. Moesgaard.

Grundl. d. 1. okt. 1904 af N. N. Moesgaard (d. 1948).

I 1931 blev virksomheden overtaget af dennes hustru, fru K. Moes­gaard.

Adresse: Rådhuspladsen 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Tin- og Blyvarefabrik.

Grundl. i 1900 af E. C. Arendal Petersen (f. 1874), der fremdeles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Gothersgade 113, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Trædrejeri, P. A. Parsfelt.

Grundl. i 1875 af drejermester Magnussen.

I 1892 over­taget af Johannes Pedersen Parsfelt (f. 1858, d. 1922) og i 1922 af sønnen, P. A. Parsfelt (f. 1883).

Adresse: Nørrebrogade 102, Kbhvn. N.                   

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Vognfabrik ved A. & V. Nielsen.

Grundl. i Absalonsgade nr. 40 i 1884 af A. Nielsen (f. 8. sept. 1849, d. 13. juli 1927).

I 1894 flyttedes forretningen til egen ejendom på Enghavevej nr. 4.

I 1915 overtoges firmaet af grundlæggerens sønner, de nuværende inde­havere, A. Nielsen (f. 1883) og V. Nielsen (f. 1885).

Fra 1947 er V. Nielsens søn, Børge Nielsen (f. 1911), optaget som medindehaver. Firmaet er i årenes løb fra vogn- og beslag­fabrikation gået over til at omfatte alt arbejde indenfor smedebranchen.

Adresse: Enghavevej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Københavnske Forstæders Bank, se Glo­strup Bank.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage