Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 345
Købe - Købe
 

Københavns Ligkistefabrik ved J. Johansen.

Grundl. i 1888 af C. J. Johansen (f. 1860, d. 1932).

Nuværende indehaver: J. R. Stilling Jo­hansen (f. 1901).

Adresse: Blegdamsvej 50, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Læstefabrik ved J. Petersen Ruus.

Grundl. i 1896 af J. Petersen Ruus (f. 1861, d. 1920).

Indehaver (siden 1949): Rud. Ruus (f. 1891).

Adresse: Vesterfælledvej 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Markisefabrik, Evald Nielsen.

Grundl. d. 1. Maj 1877 af sadelmagermester N. Nielsen (f. 1850) og i 1914 overtaget af Evald Gustav Marius Nielsen (f. 22. sept. 1882, d. 1945).

Efter sidstnævntes død overtoges virk­somheden af hans enke, fru Hilda Berthea Nielsen.

Adresse: Vesterfælledvej 66, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Københavns mek. Net- og Garnfabrik, N. P. utzon.

Grundl. i 1892 som Københavns mek. Net- og Garnfabrik, M. L. utzon, af Mi­chael Lausen Utzon (f. 1838 i Ribe, d. 1916). M. L. Utzon drev allerede på dette tidspunkt den af ham i 1879 grundlagte Sønderborg mek. Netfabrik, M. L. Utzon.

I 1903 overdrog M. L. Utzon firmaet til sin søn, Nicolai Peter Utzon (f. 1867, d. 1941), og samtidig ændre­des firmanavnet fra M. L. Utzon til N. P. Utzon.

I 1932 omdannedes virksomheden til aktie­selskab med Hakon Utzon (f. 1900, d. 1950, søn af N. P. Utzon) som administrerende direktør.

Selskabets nuværende bestyrelse: civilingeniør Gustav Kähler, Korsør (f. 1890), grosserer Holger P. Andersen (f. 1902) og direktør Jør­gen Utzon (f. 1925, søn af Hakon Utzon).

Adresse: Mariendalsvej 55, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Metalstøberi & mekaniske Værk­sted ved Moritz Hartvig's Eftf.

Grundl. ca. 1904 af Moritz Hartvig.

Indehaver (siden 1922): Knud Heckscher (f. 1894).

Adresse: Wilkensvej 8, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavn's Metaltraadvarefabrik & Fortin­neri, M. Siegler's Eftf.

Grundl. d. 2. sept. 1870 af William Siegler (f. 1841, d. 1890); ved den­nes død overtoges virksomheden af hans sø­ster, Marie Siegler (f. 1836, d. 1918), efter hvis død V. A. T. Siegler og C. de Blanck drev Fabrikken; i 1919 udtrådte V. A. T. Sieg­ler af firmaet og C. de Blanck (f. 1885, d. 1949) overtog det som eneindehaver. Efter sidstnævnte overtaget af hans datter og søn Grethe og Edvard de Blanck.

Adresse: Kompagnistræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Metaltrykkeri & Lysekronefabrik.

Grundl. i 1903 af Robert Bartsch (f. 1859, d. 1948).

I 1948 overtaget af Frida Graef og Ro­bert Bartsch jun.

Adresse: Gammel Kongevej 172, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Møllestensfabrik og Møllebyg­geri, Ferd. Jensens Enke, N. Nielsen & Co. A/S.

Grundl. i 1867 af Ferd. Jensen (f. 1844, d. 1898).

Efter grundlæggerens død blev for­retningen til 1916 videreført af hans enke under navnet: Ferd. Jensens Enke.

I 1921 omdannet til et aktieselskab.

Den 17. maj 1922 sammensluttet med firmaet N. Nielsen & Co., der var grundlagt d. 13. juli 1871 som mølle­byggeri af Niels Nielsen.

I 1932 blev inge­niør Fritz Bülow-Nielsen (d. 1946) direktør for selskabet.

Ved dennes død tiltrådte den nu­værende direktør, Erik Wintermark (f. 1915).

Siden 1939 drives fabrikationen under bifir­maet "Damas" Dansk Møllemaskin-Aktiesel­skab.

Adresse: Renternestervej 23, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Mørtelværker A/S.

Stiftet i 1910 med vedtægter af 21. april s. å. af aktieselska­berne Ny Kalkbrænderi, Faxe Kalkbrud, Fre­deriksholms Tegl- & Kalkværker og Kagstrup Kalkværker som en sammenslutning af nævnte selskabers mørtelværker.

Nuværende direktø­rer: civilingeniør C. F. Spangenberg (f. 1892) og civilingeniør N. G. Laursen (f. 1898).

Adresse: Vandkunsten 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns nye Pakkassefabrik, Carl A. Chri­stensen.

Grundl. i 1888 af N. P. Nielsen (f. 1864, d. 1919).

I 1919 overtaget af Carl A. Chri­stensen (f. 1882).

Adresse: Rådmandsgade 28, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Pakkassefabrik A/S.

Grundl. i 1870 af professor N. C. Frederiksen med J. Burcharth som bestyrer. Omdannet til aktiesel­skab i 1895.

Formand for bestyrelsen og sel­skabets direktør: H. P. Lind (f. 1878).

Adresse: Godthåbsvej 74, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Papirfarveri A/S.

Grundl. i 1865 af premierløjtnant C. W. Crone.

I 1873 over­toges virksomheden af W. S. Lorenzen (f. 1840, d. 1914) og efter dennes død af hans svigersøn, F. H. Nielsen (f. 1874, d. 1949); denne udtrådte af firmaet i 1942, og dette om­dannedes til et aktieselskab.

Direktør: J. Buemann (f. 19. sept. 1914).

Bestyrelsen består af direktør F. Brinch (f. 1880), overretssagfører Frithjof Kemp (f. 1885) og ovennævnte direktør J. Buemann.

Adresse: Baggesensgade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Patentbureau, se Budde, Schou & Co.

 

Københavns Pensel-, Børste- og Gadekostefa­brik.

Grundl. d. 11. nov. 1872 af Herman Las­sen.

Nuværende indehavere: Axel Hansen og Kjeld Folmer-Petersen.

Adresse: Reventlowsgade 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Possementfabrik.

Grundl. i 1892 af Julius Erichsen (f. 1861, d. 1923).

Siden 1939 videreført af Erik Eriksen (f. 1898) og Aage Erichsen (f. 1904).

Adresse: Flintholm Alle 14, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage