Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 354
Lang - Lang
 

relserne af mange af de ledende industri- og handelsvirksomheder i Århus i de sidste de­cennier af forrige århundrede.

I 1909 indtrådte grundlæggerens sønnesøn, H. A. Langballe (f. 10. jan. 1878) i firmaet som medindehaver; han overtog det som ene­indehaver i 1910.

I 1948 blev firmaet omdannet til et aktie­selskab med en aktiekapital på 220.000 kr. og med ovennævnte H. A. Langballe som admini­strerende direktør.

Bestyrelsen består af direktør H. A. Lang­balle, prokurist Lennart Langballe (f. 1916) og landsretssagfører K. Kier (f. 1889).

Der er i denne periode særlig lagt vægt på interesserne i bygningsindustrien og handelen med bygningsmaterialer.

Firmaet bevarede sit domicil i ejendommen ved Vesterport til 1910, da det flyttede til Aar­hus Kalkværks grund i Spanien, hvor det sta­dig har til huse.

Direktør H. A. Langballe sidder samtidig i direktionen for Spare- og Laanekassen i Aar­hus og er medlem af bestyrelsen for flere år­husianske selskaber.

Adresse: Spanien 63, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lange & Unmack A/S, jern- og stålforretning.

Grundl. i 1885 af grosserer, sparekassedirek­tør L. S. Lange (f. 1856, d. 1926).

Den 1. maj 1921 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, som i 1926 blev sammensluttet med A/S Un­mack & Pedersen (grundl. d. 1. jan. 1901) un­der det nuværende firmanavn med en aktie­kapital på 500.000 kr.

Bestyrelsen består af grosserer Axel Pe­dersen (f. 1892), der er formand, samt selska­bets direktører: Knud Strøyberg (f. 1895) (direktør siden 1926) og Niels Strøyberg (f. 1911) (direktør siden 1946).

Adresse: Slotsgade 28-34, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. Axel B. Langes Kaffe-, The Og Vinhandel.

Grundl. d. 25. april 1868 af Chr. Lange (f. 1844, d. 1906).

Indehaver (siden 1932): Oscar Foght­ Sørensen (f. 1909).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel B. Lange's Korn- og Foderstofforretning A/S.

Grundl. d. 25. april 1868 af Chr. Lange (f. 1844, d. 1906) og i 1899 overtaget af søn­nen, Axel B. Lange (f. 1875).

Overgået til ak­tieselskab i 1934.

Nuværende direktion: oven­nævnte Axel B. Lange og K. C. L. Lange.

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lange, urmagerforretning.

Grundl. d. 4. sept. 1878 af Carl Lange (f. 1853, d. 1917), ef­ter hvem forretningen fortsattes af sønnen, Carl Lange (f. 1886), der har optaget sin søn, Carl G. Lange (f. 1912), som kompagnon.

Adresse: Klaregade 6, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lange & Co., konserves en gros, fabrika­tion og agenturer.

Grundl. i marts 1898 af Carl T. T. Lange (f. 1867).

I 1927 overtaget af Erik Galle (f. 1898) og Børge Sieverts (f. 1900); sidstnævnte er eneindehaver siden 1948.

Adresse: Store Kongensgade 110, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Franz Lange, handelsgartneri.

Grundl. i 1855 af Niels H. Schmidt.

Indehaver (siden 1910): Franz Lange (f. 1885).

Adresse: Allégade 20, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Lange & Søn, urmager- og guldsme­deforretning.

Grundl. d. 16. okt. 1868 af Carl Lange (f. 1842, d. 1907).

Overtaget i 1907 af sønnen, Frederik Julius Lange (f. 1875), som i 1946 optog sin søn, Carl Lange (f. 1915), som medindehaver.

Adresse: Stor gade 23, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans R. Lange, trælastforretning.

Grundl. d. 29. april 1826 i assessor Richardis købmands­gård.

Indehaver (siden 1944): H. Holten Lan­ge (f. 1909).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holten Lange's Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1898 af I. Peetz (f. 1861), overgået til aktie­selskab i 1908.

Nuværende direktør: C. Baagø (f. 1885).

Adresse: Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Lange & Søn, manufakturforretning en gros.

Grundl. d. 3. juli 1848 af O. C. T. Pallu­dan (f. 1822, d. 1895).

Indehaver (siden 1928): Svend Lange (f. 1893).

Adresse: Grydergade 9, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Lange & Co., Svendborg Jernstøberi A/S.

Grundl. d. 27. april 1850 af købmand C. A. Qvade, Maribo, hattemager J. J. Lange og fa­brikant L. Lange (f. 1826, d. 1890).

Fra 1890 til 1898 var sidstnævntes sønner, Jens Lange (f. 1861, d. 1922) og Valdemar Lange (f. 1868, d. 1938), indehavere.

I 1898 overgik firmaet til et aktieselskab og sammensluttedes med H. P. Jensen & Co. i Århus, grundl. i 1857 af H. P. Jensen, til A/S L. Lange, H. P. Jensen & Co., som i 1906 indgik i A/S De Forenede Jernstø­berier.

I 1916 udskilte s fabrikken i Svendborg atter under det nuværende firmanavn. Nuvæ­rende direktør (siden 1927): Hans Lange (f. 1893).

Adresse: Vestergade 45, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. L. S. Lange's Eftf., J. P. Christensen, stø­begodsforretning.

Grundl. i marts 1885 af gros­serer, sparekassedirektør L. S. Lange; efter denne overtaget af N. K. Strøyberg & Co. under firmanavnet A/S L. S. Lange og sam­tidig erhvervedes ejendommen.

Den 1. decem­ber 1934 overdroges forretningen til den nu­værende indehaver, J. P. Christensen (f. 13. januar 1894); ejendommen overtoges i 1940.

I årenes løb er forretningen udvidet til også at omfatte elektriske artikler og køleanlæg.

Adresse: Algade 54, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Lange, antikvitetshandel.

Grundl. d. 14. jan. 1899 af Ludvig Lange (f. 1871, d. 1946).

Indehaver (siden 1946): sønnen, Erik Brønni­che-Lange.

Adresse: Hyskensttæde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Lange, urmagerforretning.

Grundl. d. 18. marts 1862 af P. C. M. Lange (f. 1835, d. 1937).

Indehaver siden 1937: enkefru A. C. Lange (f. 1875).

Adresse: Sværtegade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage