Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 358
Lars - Lars
 

retningen overtoges af Bruno Theodor Va­lentin Spichal (f. 1866, d. 1943).

Han efter­fulgtes af den nuværende indehaver H. H. Voigt-Petersen (f. 20. aug. 1915).

Adresse: Østergade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl V. Larsen & Søn, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 5. sept. 1895 af Carl V. Larsen (f. 1867, d. 1934).

I 1930 overtaget af Aage Sel­søe Larsen (f. 1897).

Adresse: Falkoner Alle 39, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Larsen & Søn, snedkerforretning.

Grundl. i 1885 af N. P. Overgaard og Chr. Larsen (f. 1859, d. 1938).

Indehaver (siden 19-34): sønnen, Ejnar Larsen (f. 1892).

Adresse: Algade 14, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. P. Larsen, vognfabrik og -forhandling.

Grundl. i 1867. Indehaver siden 1932: C. P. Larsen (f. 1897).

Adresse: Stumpegade 1, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dorin Larsen, handskefabrik.

Grundl. i 1849 af fabrikant Aarslev (f. 1811, d. 1882) og ved dennes død overtaget af svigersønnen, J. Chr. Grossmann (f. 1845, d. ca. 1917), der i 1904 af­stod forretningen til Dorin Larsen (f. 1880, d. 1947); i 1947 overtaget af dennes enke, fru M. Dorin Larsen.

Adresse: Munkemøllestræde, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Larsen, køkkenudstyrsforretning m. m.

Grundl. i 1874. Indehaver siden 1916: Emil C. Larsen (f. 1888).

Adresse: Torvegade 9, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Larsen, senneps- og soyafabrik.

Grundl. d. 1. sept. 1888 af Emil Larsen (f. !850, d. 1927).

Indehaver (siden 1947): Chr. Christian­sen (f. 1913).

Adresse: Apollovej 4, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Larsen & Søn's Eftf. ved H. Nielsen. glas­sliberi & spejlfabrik.

Grundl. i 1863 af F. A. Runge (f. 1833, d. 1885), der i 1880 afstod virksomheden til broderen, W. L. Runge (f. 1835, d. 1891); i 1888 overtoges den af F. Lar­sen (f. 1857, d. 1940); han optog i 1917 sin søn, Gunner Larsen (f. 1884) i firmaet; denne var eneindehaver fra faderens død og indtil han i 1948 overdrog firmaet til H. Nielsen (f. 16. jan. 1896); samtidig flyttedes virksomhe­den fra Rosenborggade nr. 12 til den nuvæ­rende adresse og samtidig antoges det nuvæ­rende firmanavn. H. Nielsen havde siden 1929 haft glassliberiet "Activ", som blev nedlagt ved overtagelsen af firmaet F. Larsen & Søn.

Adresse: Ryesgade 51 B, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Larsen, bødkerforretning.

Grundl. d. 24. nov. 1896 af Fr. Larsen (f. 1867, d. 1948).

I 1948 overtaget af P. F. V. Larsen og M. S. Larsen.

Adresse: Istedgade 119, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gunni Larsen ("manden med hattene"), hatte­forretning.

Grundl. i 1867 af hattemager Vil­helm Foltmar. Den nuværende indehaver, Gun­ni Larsen (f. 1884), overtog firmaet i 1913, der ­da havde til huse i Blågårdsgade nr. 2 A, se­nere i nr. 4; i 1937 flyttedes forretningen til Frederiksborggade nr. 14 og i 1944 til den nu­værende adresse, hvor hattefabrikant Anton Rasmussen indtil da havde ført forretning. For­uden forretningen i Falkoner Alle nr. 50 har Gunni Larsen forretninger i Istedgade nr. 128, Elmegade nr. 5 og på Nørrevold nr. 88.

Adresse: Falkoner Allé 50, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. V. Larsen's Eftf. A/S, korn-, foderstof- og kolonialforretning.

Grundl. d. 9. okt. 1855 af A. Detlefsen (f. 1831, d. 1897).

I 1935 om­dannet til aktieselskab. Direktør: Johannes An­dersen (f. 1899').

Adresse: Østergade 19, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Larsen, gartneri.

Grundl. i 1864 af Johan Larsen (f. 1832, d. 1891).

I 1891 overtaget af sønnen, Hans Andreas Larsen (f. 1865).

Adresse: Borgmestervangen 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Larsen, J. Thorsøes Eftf., dampskibsekspe­dition.

Grundl. d. 12. aug. 1862 af konsul Jo­han Thorsøe (f. 1822, d. 1899).

I 1925 overta­get af H. P. Larsen (f. 1875, d. 1941); i 1941 overtaget af dennes søn, Poul Larsen (f. 1905).

Adresse: Havnepladsen, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hakon Sommer Larsen, urmagerforretning.

Grundl. i 1899 af Niels Rasmussen (f. 1862).

Indehaver siden 1948: fru Th. Sommer Larsen (f. 1901).

Adresse: Godthåbsvej 54, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Larsen A/S, im- og eksportfirma.

Grundl. d. 17. okt. 1883 af konsul Hans Larsen (f. 12. dec. 1851, d. 23. jan. 1919). Efter grundlægge­rens død blev sønnen, konsul Chr. Sommer Larsen (f. 1888), og grosserer C. G. Ander­sen (f. 1878) indeha­vere.

I 1930 omdannet til et aktieselskab. hvis nuværende bestyrelse består af ovennævnte konsul Chr. Sommer Larsen, der er selska­bets direktør siden 1930, grosserer Jørgen Rützebeck (f. 1880) og overretssagfører Georg

Rendbeck (f. 1884).

 

Konsul Hans Larsen

 

Firmaet, der oprindelig var et korn- og fo­derstoffirma, er i de senere år blevet et han­delsfirma med eksport af tarmrensemaskiner,· slagterimaskiner og centrifugalpumper samt af ost og fiskekonserves.

Adresse: Jomfru Ane Gade 14, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage