Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 359
Lars - Lars

 

Hans Larsen's Eftf. ved Hans Werner Holm­quist, læder, skotøj og gummifodtøj en gros.

Grundl. d. 5. okt. 1903 af Hans Larsen (f. 1870, d. 1935).

Nuværende indehaver: Hans Werner Holmquist (f. 1930).

Adresse: Møllergade 40, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans & Jørgen Larsen, entreprenør- og sten­huggerfirma.

Grundl. i 18,73 af Hans Wendel­boe Larsen (d. 1907) og Lars Jørgen Wendel­boe Larsen.

Indehaver (siden 1945): Børge Larsen (f. 1909).

Adresse: Hostrupsvej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans L. Larsen, Nyborg Jernstøberi A/S.

Grundl. af brødrene Niels & Gertrudes Graae, som i 1841 havde fået kgl. bevilling til anlæg og drift af et jern- og metalstøberi i Nyborg.

Omdannet til aktieselskab i 1897.

Nuværende formand for bestyrelsen og adm. direktør: fa­brikant Hans L. Larsen (f. 1883).

Adresse: Nyborg og Vester Vold gade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry C. Larsen, stenhuggeri.

Grundl. i 1885 af Niels Jensen (f. 1857, d. 1931).

Efter den­ne overtaget af Henry C. Larsen (f. 1886).

Adresse: Vestre Kirkegårds Alle, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Larsen & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 1. april 1900 af Herman Larsen (f. 1859, d. 1939), der i 1910 optog sin søn, V. S. Larsen (f. 1884) som medindehaver; denne er nu, eneindehaver af firmaet.

Adresse: Matthæusgade 18, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Larsen, handelsgartneri.

Grundl. d. 1. okt. 1902 af H. P. Larsen (f. 1876, d. 1946).

Nuværende indehavere (fra 1950): Holger Lar­sen (f. 1916) og Poul Larsen (f. 1917).

Adresse: Sønderallé 11, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Larsens Eftf., Alfred Larsen, manufak­turforretning.

Grundl. i 1879 af H. P. Larsen (f. 1850, d. 1937).

Indehaver (siden 1904): Al­fred Larsen (f. 1878).

Adresse: Store gade 67, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Larsen (Vald. Larsens Metalværk), værktøjsfabrik og metalværk, se side 361.

 

H. P. Larsen ved Karl Th. Olsen, manufaktur­forretning.

Grundl. d. 16. juni 1882 af P. Lar­sen (f. 1842).

Indehaver (siden 1943): Karl Th. Olsen (f. 1898).

Adresse: Øster gade 28, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hubert Larsen og Datter, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 26. sept. 1905 af Hubert Larsen (f. 1877), der i 1940 optog sin datter, fru Ida Grietsel (f. 1909) som medindehaver.

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Larsen & Søn, bageri.

Grundl. d. 21. nov. 1888 af L P. Larsen (f. 1860, d. 1941).

l 1938 overtaget af dennes søn, Carl Langkilde Lar­sen (f. 1897).

Adresse: Overgade 59 A, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. V. Larsen's Eftf., Peter Andersen A/S, ma­nufakturforretning.

Denne forretning er grund­lagt den 24. juli 1874 af L V. Larsen (f. 1842, d. 1918).

 

Ældre butik

 

l 1907 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab og i 1916 overto­ges det af den hidtidi­ge forretningsfører, Peter Andersen (f. 25. okt. 1878) som eneinde­haver.

I 1942 overgik firmaet påny til et aktiesel­skab; ovennævnte Peter Andersen er direktør for selskabet og formand for bestyrelsen.

 

Nuværende butik

 

Be­styrelsen består desuden af købmand Chr. Christensen, Vejle, gartner Johs. E. Andersen, Vejgaard, fabrikant O. Lund Petersen, Hørs­holm og konsul Wilh. Smith, Næstved.

Adresse: Ringstedgade 5-7, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. LARSEN & SØN

Pianofabrik, er grundlagt 1855 af Jørgen Larsen (f. 1822, d. 1899).

I 1896 overdrog han Forretningen til Sønnerne Otto Larsen (f. 1861) og Charles Larsen (f. 1866), de nuværende Indehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Larsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1908 af J. Larsen (f. 1874), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Asnæs.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens P. Larsen ved H. L. Larsen, ure en gros.

Grundl. d. 31. dec. 1896 af Jens P. Larsen (f. 1875, d. 1947).

I 1947 overtaget af Hans L. Lar­sen (f. 1897).

Adresse: Søndergade 51, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. J. Larsen A/S, korn, foderstoffer, kunst­gødning og kolonial en gros.

Grundl. d. 7. nov. 1860 af Jørgen Joachim Larsen (f. 1829, d. 1888).

Omdannet til aktieselskab i 1942.

Bestyrelsen består af fabrikant L. Tørring, Odense, formand (f. 1875), købmand Erik A. Hansen, Odense (f. 1901) samt selskabets di­rektør og bestyrelsesmedlem siden dets stif­telse i 1942: Volmer Andreasen (f. 1900).

Aktiekapital: 500.000 kr.

Adresse: Torvet 17, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Larsens Pakhuse A/S, import- og pak­husforretning.

Grundl. d. 7. nov. 1860 af Jør­gen Joachim Larsen (f. 1829, d. 1888).

I 1942 omdannet til aktieselskab.

Direktør (siden 1942): Volmer Andreasen (f. 1900).

Adresse: Sverigesgade 2, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Larsen, gartneri.

Grundl. i 1886 af N. J. Bjørn.

Den 1. april 1907 overtaget af Johan Larsen (f. 1873).

Adresse: Frederiksgade 5, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage