Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 361
 

H. P. LARSEN (VALD. LARSENS METALVÆRK)

 

Værktøjsfabrik og metalværk.

Grundlagt d. l. nov. 1740 i Haarby på Fyn af smed Jørgen Han­sen (f. 1715, d. 1767). Siden grundlæggelsen er virksomheden gået i arv fra fader til søn i ef­ternævnte rækkefølge:

Rasmus Jørgensen (f. 1750, d. 1817);

Hans Rasmussen (f. 1785, d. 1832);

Lars, Hansen (f. 1825, d. 1917);

H. P. Larsen (f. 1854, d.1919).

Eneindehaver siden 1919: ingeniør Vald. Larsen (f. 8. oktober 1882).

 

Vald. Larsen

 

Virksomheden grund­lagdes som en grov­ og kleinsmedie, der i 1880 flyttedes til

benhavn.

I 1908 udvidedes den ved etable­ringen af Vald. Larsens Metalværk; i 1933 opførtes fabriksanlægget på Carl Jacobsens Vej i Valby.

Smedevirksomheden fremstiller: bygningsar­bejde: porte, døre, rækværk, vinduer, trapper, riste, beholdere etc., industrielle ovne af egen konstruktion, støberimaskiner samt udfører bygningsentrepriser og reparationer. - Arbej­der i rustfrit stål og ane metaller: rækværk, beslag, garderober, beklædninger. Smedet og

 

 

H. P. Larsens’s Værktøjsfabrik og Vald. Larsens’s Metalværk

 

stanset slagteri- og bageri-inventar. - Smede- gods: stort og småt grovsmedearbejde samt sænksmedegods i stål og andre metaller. - Værktøj for ethvert håndværk samt for entreprenører, jernbaner o.s.v.

M e t a l v æ r k e t fremstiller følgende legerin­ger: kobberlegeringer: messing, rødgods, tin og nikkel-broncer, kobber-raffinade o.s.v. - Alu­minium og aluminiumlegeringer: ren alumi­nium 98/99-99,7 %, orig. silumin, sicual, cu­alumin., zn-alumin., magalumin, hydronaleum, o. s. v. - Tin - bly legeringer: bogtrykmetal­ler, loddetin, lejemetaller o. s. v. - Desuden tin (lamb & flag) og bly i blokke. - Zink­legeringer, f. eks. "makaz" (beskyttet) for sprøjte- og pressestøbegods og zink i blokke i 3 kvaliteter WH (97 %), WH galvano (98 %), orig. V.L. (99 %). Danzink. –

S t ø b e r i e t fremstiller f. eks. bøsninger og stænger af fos­forbronce i stålforme, sprøjtestøbegods; kokillegods, centrifugalgods og sandgods af alumin. ­Finzink- og kobber-legeringer. P r e s s e r i e t fremstiller varmpressegods af messing, alumin.

leg. og stål.

Fabrikationen består dels af V. L. standard­legeringer dels af legeringer fremstillede efter kundens recept; den kontrolleres på ethvert trin af værkets eget laboratorium.

Fabrikkerne har et grundareal af 4500 kva­dratmeter med eget jernbanespor; der findes 20 metal-smelteovne med en kapacitet pr. dag af 50.000 kg færdige metaller og metallegerin­ger i blokke.

Størstedelen af produktionen eks­porteres til udlandet, hvor metalblokkene med mærket V.L. har et stort marked. Desuden er metalværket i stand til at tilfredsstille hele be­hovet af metallegeringer til Danmarks metal­ støberier.

Adresse: Carl Jacobsens Vej 19, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage