Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 362
Lars - Lars
 

N. Chr. Larsen, Frederik Bruun's Eftf. A/S, kolonialfirma en gros, er antagelig grundlagt i 1820 af Christopher Hage i Stege (d. 1849).

I 1935 omdannet til aktieselskab.

Direktør siden 1934: N. Chr. Larsen (f. 1891).

Adresse: Algade 56, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. F. LARSEN & SØNNER, A/S

Hof-Handskefabrik, er grundlagt 1. April 1843 af N. F. Larsen (f. 1814, d. 1881). Hans Sønner, Carl L. Og Fr. J. Larsen (f. henholdsvis 1847 og 1854) fortsatte Forretningen efter hans Død, indtil den i 1896 ved et Familiearrangement omdannedes til et A/S.

I 1889 flyttedes Virksomheden efter flere Gange at være udvidet til de nuværende Lokaler.

I 1890 etableredes Filialer i Edinburgh og Newcastle.

Adresse: Nørre Voldgade 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. F. Larsen & Sønner A/S, kgl. hof-handske­fabrik.

Grundl. d. 1. april 1843 af N. F. Larsen (f. 1814, d. 1882).

Omdannet til aktieselskab i 1897.

Nuværende direktør: Jul. M. P. Mølle­gaard (f. 1880).

Adresse: Købmagergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Larsen A/S, fabrikation af gymnastik­redskaber, skolemateriel samt sportsmateriel.

Grundl. d. 1. maj 1890 i Hvalsø.

Firmaet flyt­tede til København d. 1. maj 1893 og omdan­nedes d. 1. jan. 1935 til aktieselskab.

Grundlæggeren, snedkermester Niels Lar­sen (f. 7. marts 1863), ledede selskabet indtil sin død 15. november 1943, og ledelsen blev d. 1. april 1945 overtaget af den nuværende direk­tør: Helge Christensen (f. 23. juni 1906).

I 1906 oprettedes en filial i England, Niels Larsen & Son, Ltd., Leeds, der nu ledes af Mr. R. Moffat.

Selskabets forretninger omfatter fabrika­tion af gymnastikredskaber, skolemateriel og sportsmateriel og forsyner landets skoler med alle slags brugsvarer indenfor branchen.

I Danmark har selskabet monteret ca. 2000 gymnastiksale, herunder de fleste af statens skoler og gymnasier, samt alle hærens og flå­dens gymnastiksale.

I Storbritannien og dets kolonier samt de fleste af verdens lande har selskabet monteret over 1500 gymnastiksale, og er derved blevet leverandør til den engelske hær og flåde og den hollandske hær.

Selskabet har igennem mange år været le­verandør til Grønlands styrelse af inventar til kirker, skoler, boliger og forretningshuse i Grønland.

Selskabet har telegramadresse: "G y m n a­s t i k".

Adresse: Valhøjvej 15, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Larsen's Eftf., K. Larsen, købmandsfor­retning.

Grundl. d. 8. maj 1879 af Niels Lar­sen (f. 1847, d. 1912).

I 1912 overtaget af en­ken, fru Maren Larsen (f. 1847, d. 1936) og i 1920 af datteren, fru Karen Larsen (f. 1876).

Adresse: Søndergade 16, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Larsen's Trikotagefabrik ved Otto Larsen.

Grundl. d. 15. sept. 1872 af Niels Larsen (f. 1846, d. 1914).

Indehaver (siden 1918): Otto Larsen (f. 1893).

Adresse: Hammerum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Larsen's Bødkerforretning.

Grundl. d. 28. nov. 1859 af Sophus Vilhelm Merkel (f. 1823, d. 1883).

Indehaver siden 1939: Kjeld Larsen (f. 1909).

Adresse: Kindhestegade 11, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. I. Larsen, tømrerforretning.

Grundl. i 1897 af O. r. Larsen (f. 1867), der fremdeles er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Nørre Alle 87, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Larsen & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 21. febr. 1899 af Peter Larsen (f. 1875, d. 1938), som i 1926 optog sin søn, Villy Larsen (f. 1905) som medindehaver.

Denne er siden 1938 eneindehaver.

Adresse: Jægersborggade 41, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peder Larsen & Søn, ducolakeringsforretning.

Grundl. d. 6. juli 1899 af Peder Larsen (f. 1854. d. 1935).

Nuværende indehaver: Valdemar Larsen (f. 1888).

Adresse: Nansensgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Larsen, Viborg Kaffe- & Thehandel A/S.

Direkte import af kaffe og the samt fabrika­tion af kaffeerstatning.

Salg en gros af brændt kaffe og the.

Grundl. d. 2. april 1902 af Peter Larsen (d. 1933).

Omdannet til aktieselskab i 1948.

Nuværende direktør: Aage Larsen (f. 1904) (søn af stifteren).

Prokurist: fru Cathri­ne Skov.

Selskabet har indkøbskontor i København, adr. Blidahlund 4, Charlottenlund.

Adresse: Sct. Mathias Gade 74, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Rudbeck Larsen, V. From Bartrumsen, skibsmæglerforretning.

Grundl. i 1910 af P. . Larsen Rudbeck.

I 1921 overtaget af V. From Bartrumsen (f. 1881).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Larsen, kuffertfabrik.

Grundl. d. 16. marts 1882 af R. Larsen (f. 1856, d. 1943).

I 1903 optoges S. B. Richter (f. 1877) som medinde­haver.

Efter grundlæggerens død viderefører sidstnævnte firmaet som eneindehaver.

Adresse: Dronningens Tværgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Larsen, bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. okt. 1900 af Sophus Larsen (f. 1874), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Vesterbrogade 20, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Larsen & Sønner, skibsværft.

Grundl. d. 1. april 1851 af Bertel Holm.

I 1915 overtaget af Søren Larsen (f. 1889), der i 1943 optog søn­nerne, Ejner Rothaus Larsen (f. 1918) og Hjal­mar R. Larsen (f. 1920) som medindehavere.

Adresse: 0rodde, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Tage Larsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 19. april 1907 af Otto Hansen.

Indehaver (si­den 1948): Tage Larsen (f. 1919).

Adresse: Rosenkildevej 22, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Larsen's Kontantforretning.

Grundl. i 1886 af Crome & Goldschmidt ved P. Petersen.

Indehaver (siden 1912): Thomas Larsen (f. 1888).

Adresse: Algade 11, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Larsen & Søn, kleinsmedie.

Grundl. i 1874 af R. Rasmussen, der i 1877 overdrog forret­ningen til Th. Sørensen.

I 1897 optog denne Vald. Larsen (f. 1869) som medindehaver; sidstnævnte overtog i 1905 virksomheden som eneindehaver; i 1926 indtrådte sønnen, Victor

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage