Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 366
Leer - Lemm
 

 

B. D. LEERBECH´s EFTERFØLGER

Sømandsekviperingsforretning, er grundlagt 1846 som Silke- og Klædehdl. Af B. D. Leerbech (d.1884), efter hans død overtoges Virksomheden af V. H. Holmer (f. 1848, d. 1897), der i 1896 overdrog den til M. B. Nørregaard (f.1847).

Adresse: Holmens Kanal 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Leerbeck & Holm's kemiske Fabrikker.

Grundl. i 1886 af Johan Holm (f. 1860, d. 1927) og Adolph Leerbeck (f. 1857, d. 1923). Efter sidstnævntes død indtrådte enken, fru Ottine Leerbeck (d. 1927) og sønnen, P. A. Leerbeck (f. 1890) som medindehavere.

Efter Joh. Holms og fru Ottine Leerbeck's død i 1927 indtrådte K. Ahlmann-Ohlsen (f. 1882) og enkefru Laurine Holm (f. 1865) som medindehavere. P. A. Leerbeck ud trådte i 1940 og s. å. indtrådte apoteker K. Juul (f. 1887) som medindehaver. Apoteker K. Juul udtrådte i 1950, og fru Laurine Holm afgik ved døden, hvorefter K. Ahlmann-Ohlsen er eneindehaver af firmaet.

Fabrikken fremstiller medicinalpræparater.

Adresse: Store Kongensgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leerbæk Mølle.

Grundl. ca. år 1500 under god­set Leerbæk og drives fremdeles som vand­mølle.

I 1948 overtaget af Bagermestrenes Rug­brødsfabrik A/S, Vejle.

Adresse: Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Leffers, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. i 1880 af Johs. Leffers (f. 1853, d. 1898).

Indehaver (siden 1. okt. 1949): Martin Leffers (f. 1924).

Adresse: Fjordgade 2, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alex Lefmann, hattemagerforretning.

Grundl. d. 14. dec. 1907 af Emanuel Lefmann (f. 1861, d. 1940).

I 1940 overtaget af sønnen, Alex Lef­mann (f. 1905).

Adresse: Falkoner Alle 84, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. R. B. LEFOLII

Islands Købmandsfirma. Jac. Rasm. Brynich Lefolii (f. 1823, d.1898) tog Borgerskab som Grosserer i 1850, og virkede en Snes År i Firmaet ”F. C. Johansen & Co.”, senere alene under sit eget Navn. I 1895 optog han sin Søn, Jacob Andreas Lefolii (f. 1860) som Deltager i Forretningen, hvis Eneindehaver han nu er.

Adresse: St. Annæ Plads 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. Lehm, rebslagerforretning og røgeri.

Grundl. d. 16. marts 1874 af C. H. Lehm (f. 1845, d. 1921) og i 1904 overtaget af sønnen, C. Lehm (f. 1870); denne optog i 1930 sin søn, Svend Aage Lehm, som medindehaver af firmaet.

Adresse: Bredgade 6, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lehmann & Ree, patentbureau.

Grundl. d. 7. nov. 1903 af civilingeniørerne Jul. Lehmann (f. 1869, d. 1941) og Herman Ree (f. 1872, d. 1945). Nuværende indehavere: civilingeniører­ne Carl Hemmingsen (f. 1889) og Knud Høst­-Madsen (f. 1910).

Adresse: Gammeltorv 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Lehmann, internationale transporter.

Grundl. d. 16. okt. 1900 af Paul Lehmann (f. 1876, d. 1950).

I 1938 optoges nevøen, Henrik Lehmann (f. 1906), som medindehaver.

Grund­læggeren, Paul Lehmann, udtrådte af firmaet d. 31. dec. 1947 og firmaet videreføres derefter af Henrik Lehmann som eneindehaver.

Den 1. jan. 1950 stiftedes et datterselskab til varetagelse af Paul Lehmann's tidligere linie­agenturer ogdets befragtningsafdeling under navnet: Lehmann Junior med ovennævnte Hen­rik Lehmann som eneindehaver.

Den 1. aug. 1950 stiftedes et andet datterselskab: H. J. Leh­mann, der er generalagent for det engelske forsikringsselskab The Warden Insurance Com­pany Ltd., med ovennævnte Henrik Lehmann som eneindehaver.

Adresse: Amaliegade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

T. A. Lehmann jun., trælastfirma.

Grundl. d.8. okt. 1895 af T. A. Lehmann (f. 1870).

I 1945 overtaget af sønnen, Thorkild Asbjørn Leh­mann (f. 1908).

Adresse: Vesterport, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Lehn, herreekviperingshandel.

Grundl. d. 2. okt. 1882 af Henning J. Christensen.

Inde­haver siden 1920: Richard Lehn (f. 1896).

Adresse: Adelgade 8, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TageLehnert, blikkenslager-, sanitets-, gas- og vandmesterforretning.

Grundl. d. 7. aug. 1856 af Caius Emil Mariboe (f. 1825, d. 1888), hvis søn, Niels Ludvig Mariboe (f. 1857, d. 1919), optoges i firmaet i 1887, efter at have været forretningsfører siden 1880, og fortsatte den ef­ter faderens død til 1917.

I 1907 optoges i fir­maet Johan Frederik Gustav Lehnert (f. 1863, d. 1938), der var værkfører fra 1891-1907, og som i 1917 overtog firmaet som eneindehaver og videreførte dette til sin død i 1938.

I 1933 indtrådte sønnerne, Poul Lehnert (f. 1894) og Tage Lehnert (f. 1897), i forretningen. Disse fortsatte efter faderens død til 1941, i hvilket år Tage Lehnert overtog forretningen som ene­indehaver.

Fra 1856-1880 var firmanavnet Cai­us Emil Mariboe, fra 1880-1917 Emil Mariboe & Søn, fra 1917-1933 Emil Mariboe & Søn's Eftf., Gustav Lehnert, fra 1933-1941 Gustav Lehnert & Sønner og fra 1941 Tage Lehnert.

Adresse: Vesterbrogade 60 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Leidersdorff i Hillerød.

Grundl. ca. 1874 af Leidersdorff.

Indehaver (siden 1947): Hel­mer Petersen (f. 1906).

Adresse: Hillerød.          

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Leidersdorff, pelsvaremagasin.

Grundl. d. 16. sept. 1908 af Aage Leidersdorff (f. 1882), der fremdeles er indehaver af firmaet; siden 1942 sammen med sønnen, Aage Leidersdorff (f. 1910).

Adresse: Skoubogade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rigmor Leidesdorff, Sofus Holms Eftf., manu­fakturhandel.

Grundl. i 1880 af Sofus Holm (d. 1909), efter hvem forretningen d. 3. aug. 1909 overtoges af den nuværende indehaver, frøken Rigmor Leidesdorff (f. 1881).

Adresse: Fiolstræde 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Leisner's Eftf.,korn- og foderstofforretning.

Grundl. d. 22. juli 1862 af C. Frederichsen (f. 1835), i 1894 overtaget af A. Leisner (f. 1850, d. 1923), i 1910 af sønnen, V. Winge Leisner (f. 1878, d. 1940) og i 1940 af dennes enke, fru Alexia Winge Leisner.

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor E. Lemming, smedeforretning.

Grundl. d. 15. sept. 1885 af Victor E. Lemming (f. 1863, d. 1912); siden dennes død videreført af sønnen, Kai Lemming (f. 1890).

Adresse: Sankt Peders Stræde 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage