Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 365
Laur - Leed
 

Laursens Cykleforretning (Volden).

Grundl. d. 9. april 1897 af A. P. Laursen (f. 1865).

I 1937 overtaget af sønnen, V. Lauritzen (f. 1912).

Adresse: Volden 24, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Laursen, boligmonteringsforretning.

Grundl. d. 22. febr. 1905 af A. Chr. Laursen (f. 1877, d. 1937).

I 1937 overtaget af dennes enke, fru Marie Laursen og i 1945 af sønnen, Harry Laursen (f. 1911).

Adresse: Jernbanegade 46, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Laursen, bødkerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1884 af Jørgen Frederik Laursen (f. 1849, d. 1914).

I 1914 overtaget af Chr. Laursen (f. 1888).

Adresse: Rosengade 63, Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Laursen A/S, skotøjsforretning.

Grundl. i 1898 af Georg Laursen (f. 1873, d. 1944).

Om­dannet til aktieselskab i 1935.

Nuværende di­rektion: P. S. Birch-Rasmussen (f. 1900) og P. E. Gønss-Jensen (f. 1908).

Adresse: Nørrebrogade 49, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Laursen & Sønner, maskinfabrik, skibs­bygnings- og entreprenørfirma.

Grundl. d. 26. okt. 1886 af bådebygger Jens Laursen (f. 1861, d. 1932).

I 1920 suppleredes virksomheden med en maskinfabrik og har endvidere beskæftiget sig med havneanlæg, således ved bygningen af Thyborøn Havn, udvidelse af Hobro og Struer havne samt ophalerbeddinger i Thisted og Struer.

For Ringkøbing amts vejvæsen har fir­maet bygget en del vejbroer.

I 1922 optoges 2 af grundlæggerens sønner:

Laurids Laursen (f. 1889) og Anders Christian Laursen (f. 1891) som medindehavere. Efter grundlæggerens død i 1932 optoges yderligere sønnerne, Johannes Laursen (f. 1892) og Al­fred Laursen (f. 1898) i firmaet.

Adresse: Havnen, Struer.                  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Laursen, bogtrykkeri.

Grundl. i 1906 af P. Laursen (f. 1876, d. 1915).

Indehaver (siden 1936): J. H. Laursen (f. 1908).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. N. Laursen, tapetforretning.

Grundl. d. 24. juni 1900 af Carl Rasmussen.

I 1915 overtaget af Jens Nielsen Laursen (f. 1878), som frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Banegårdsplads 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Laursen, stenhuggerforretning.

Grundl. d. 23. maj 1891 af R. Laursen (f. 1862, d. 1942).

I 1910 overtoges forretningen af sønnen, L. Laursen (f. 5. jan. 1885), der d. 13. febr. 1936 optog sin søn, Erik Christian Laursen (f. 19. nov. 1913) som medindehaver. Denne har si­den 1943 været eneindehaver af forretningen.

Stenhuggeriet er grundlagt i Skolegade; i 1897 erhvervedes ejendommen på den nuværende adresse, hvortil forretningen samtidig flyttedes.

Adresse: Kattesund 6-8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rasmus Laursen & Søn, skrædderfirma.

Grundl. d. 2. febr. 1893 af Rasmus Laursen (f. 1867, d. 1933).

Nuværende indehaver: Charles Laursen (f. 1898).

Adresse: Rådhusvej 6, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Laursen & Søn, tagpapdækkerforretning.

Grundl. i 1884 af S. Laursen (f. 1854, d. 1915).

Indehaver (siden 1914): H. Wilchen Laursen (f. 1883).

Adresse: Skovvej 15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Lausen's Klædelager ved Johannes H. Lau­sen.

Grundl. i 1898 af H. Lausen (f. 1865, d. 1937).

Den nuværende indehaver, grundlægge­rens søn, Johannes H. Lausen (f. 1910), over­tog forretningen i 1934.

Adresse: Fredericiagade 30, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Lausen A/S, korn-, foderstof- og kul­firma.

Grundl. som købmandsforretning i 1885 af August Justesen.

I 1947 omdannet til aktie­selskab. Aktiekapitalen er på 340.000 kr.

Bestyrelsen består af: købmand Hans Lau­sen, formand, direktør P. H. Paulsen, Århus, næstformand, direktør V. Børgesen, Odense, grosserer T. Knudsen, Århus, og direktør E. Boe-Hansen, Assens. Direktion: E. Boe-Han­sen.

Adresse: Østergade, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf Lausen, materialhandel.

Grundl. d. 23. maj 1900 af Oluf Lausen (f. 1875).

Nuværende indehaver: B. Moesgaard (f. 1916).

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Laybourn's Eftf. A/S, frøhandel. Special­forretning i alt fuglefrø, foder og rekvisitter for akvariefisk og alle dyr i stuekultur.

Grundl. i 1895 af Jul. Laybourn (f. 6. juni 1873) og overgik i nov. 1936 til aktieselskab. Selskabet ledes af direktør M. P. Bøgely (f. 20, sept. 1877).

Fra grundlæggelsen til nov. 1940 lå forretningen i Colbjørnsensgade, i de senere ar i nr. 28; grundet på udvidelse til ren en gros handel flyttedes den til nuværende lo­kaler.

Adresse: Dronningensgade 66, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller Lee, trælast- og bygningsartikler. ­

Grundl. i 1853 af Chr. Schibbye og Peter B. Nielsen som købmandsgård med handel med trælast, korn og kolonial m. m. Den nuværen­de indehaver, Møller Lee (f. 23. okt. 1883), overtog firmaet i 1916.

Foruden handel med trælast omfatter forretningen alle Øvrige byg­ningsartikler.

Adresse: Østergade 28, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Leedgaard, købmandsforretning.

Grundl. d. 19. febr. 1889 af N. L Leedgaard (f. 1855, d. 1927).

Indehaver (siden 1928): William Leed­gaard (f. 1887).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage