Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 368
Leon - Levi
 

A. Leonhardt, glarmesterforretning.

Grundl. i 1868 af Rudolph Leonhardt (f. 1835, d. 1915).

Indehaver siden 1924: Arthur Leonhardt (f. 1885).

Adresse: Danmarksgade 26, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. Lerche, købmandsforretning.

Grundl.ca. 1834 af Ludvig Richter.

Indehaver siden 1928: P. J. Lerche (f. 1893).

Adresse: Gothersgade 56, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Leth & Co., assuranceforretning.

Grundt. i marts 1862 af C. A. Leth (f. 1836, d. 1917).

I 1899 indtrådte sønnen, Kai Leth (f. 1872), som medindehaver, i 1915 overtog han fir­maet; d. 1. jan. 1950 overgik det m dennes søn, Peter Leth (f. 1901).

Adresse: Holbergsgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Levig & Co.'s Eftf. A/S, assuranceagen­tur.

Grundl.d. 1. april 1890 af Valdemar Glückstadt (f. 1868, d. 1942) og Max Lester (f. 1866).

Nuværende direktør (siden 1933):

Povl H. Lester (f. 1896).

Adresse: Bredgade 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Benjamin Levin, produktforretning.

Grundl.i 1856 af Benjamin Levin (f. 1831 i Faaborg, d. 1899 i Kbhvn.)

Den 24. nov. 1881 overtaget af sønnen, Joseph Levin, stifteren af Joseph Le­vin & Co. A/S (se dette).

Nuværende indehver: Joseph Levin & Co. A/S.

Adresse: Vestergade 3, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Levin manufakturforretning.

Grundl.i 1859 af P. F. Elster.

Indehaver siden 1912: Emil Levin (f. 1885).

Adresse: Hj. af Torvegade og Mellemgade, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HARRY LEVIN

Grossererfirma, er grundlagt 1857 af Harry August Levin (f. 1835, d. 1902), der i 1891 optog Herman Levin. Efter Grundlæggerens Død indtrådte Enkefru Rosette Levin, født Mannheimer, og efter sidstnævntes Død (1908) er Herman Levin Eneindehaver.

Adresse: Lille Strandstræde 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. M. LEVIN & Co.

Veksellerer- og Bankierfirma, er grundlagt 1836 af Joseph Marcus Levin (f. 1808), d. 1886) og Isaac Wulf Heyman (f. 1818, d. 1884), denne udtrådte i 1848. Forretningen gik i 1874 over til den Førstnævntes Søn, Adolph Joseph Levin (f. 1842); han optog i 1887 sin Broder, Martin Joseph Levin, som Medindehaver. I 1907 trak Adolph Levin sig tilbage, og samtidig indtrådte Martin Levins Brodersøn, Johan Marcus Levin, i Firmaet.

Adresse: Østergade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Joseph Levin & Co. A/S.

Grundl.d. 2. marts 1886 af. Joseph Levin (f. 1859, d. 1921).

Den 1. jan. 1903 omdannet til et aktieselskab med grundlæggeren som direktør. Selskabet har overtaget firmaet Benjamin Levin i Faaborg (se dette).

Nuværende direktion: stifterens søn, Preben Levin (f. 1884) og Georg Nielsen (f. 1901).

Adresse: Islands Brygge 35-37, Kbhvn. S.                        

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Levin, glasimportforretning.

Grundl. d. 1. maj 1902 af Olaf Ludvig Levin (f. 1878), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Levins Passage, Bredegade 5, Aal­borg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar E. Levin & Co. grossererforretning.

Grundl. d. 7. dec. 1909' af Oscar E. Levin (f. 1881), der er eneindehaver af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 92, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Levinsky & Co., pelsvarer og hatte en gros.

Grundl.d. 30. nov. 1869 af M. Levinsky (d. 1904), der under firmanavnet M. Levinsky overtog en ældre forretning efter P. A. Eisin­gers enke (P. A. Eisinger etableret ca. 1834). Ved Carl Schottländers indtræden i firmaet i 1893 blev dets navn forandret til M. Levin­sky & Co., og der påbegyndtes fabrikation af pelsværk, hatte og huer.

Fra M. Levinskys død i 1904, var C. Schottländer eneindehaver indtil 1912, da han optog sin mangeårige medarbejder, broderen Louis Schottländer (d. 1937), som kompagnon.

Efter Carl Schottlän­ders død i 1925 blev i 1928 Jørgen Birger Christensen optaget som kompagnon i firmaet.

I 1937 udtrådte han, idet han overtog firmaets detail forretning, som han fører videre under navnet Levinsky's Eftf.

Samtidig optoges Erik Schottländer (f. 10. april 1905) i firmaet M. Levinsky & Co., og var efter faderen, L. Schottländer's død i 1937 eneindehaver af fir­maet til 1941, 'da broderen, Bent Schottländer (f. 8. febr. 1916), blev medindehaver.

Adresse: Østergade 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. LEVISON JUN.

Papirhandlerfirma og Papirvarefabrik, er grundlagt 1850 af Lion Levison (f.1818, d.1903); overgik i 1884 til Sønnerne Isidor (f. 1853, d.1893) og Adolf Levison (f.1856), ejes nu af den sidstnævnte. Forretningen, der begyndte som Papirhandel, er senere udvidet til også at omfatte Papirvarefabrik, Trykkeri, Bogbinderi og Linieranstalt.

Adresse: Kjøbmagergade 50, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Levison junr., Aktieselskab.

Grundl. d. 11. juni 1850 af Lion Levison; overgik i 1884 til sønnerne, Isidor Levison og Adolf Levison; ejedes af sidstnævnte, indtil virksomheden i 1916 overgik til aktieselskab med en bestyrelse besende af: Adolf Levison, grosserer Johan Levin, overretssagfører Arthur Rothenborg og grosserer M. Sander.

I 1918 udnævntes Valdemar Mygind m di­rektør, en post han bestred m sin død i 1941.

Fra 1941 lededes firmaet af direktørerne Val­demar Jørgensen og Valdemar Lithau.

I de for­løbne år, siden Lion Levison i 1850 åbnede sin beskedne papir bod i Pilestræde, hvor grunden blev lagt til den nuværende virksomhed på Købmagergade, har forretningen udviklet sig til at omfatte handel med:papir en gros, kon­torartikler, kontorinventar, anlæg af regnskabs­systemer (forretningsorganisation) m. m.

End­videre har firmaet etableret en papirvarefa­brik omfattende bogbinderi, linieranstalt, offset og ståltryk etc.

En del af firmaets forskellige fabrikata, eksporteres.

 

 

 

                                                                       L. Levison junr.

 

Firmaets ejendomme strækker sig fra Køb­magergade til Pilestræde, hvor ca. 300 perso­ner er beskæftiget. Aktiekapitalen pr. 30. juni. 1950: 1,5. mill. kr.; reservekapital: 1,6 mill. kr.

Den nuværende bestyrelse består af landsretssagfører, fh. minister Per Federspiel (for­mand), civilingeniør Einar C. Bache, grosse­rer cand. jur. Poul Jacobsen, grosserer Johan Levin, direktør Bjarnar Hall og generalkon­sul Ernst Carlsen.

Nuværende direktion: Valdemar Jørgensen (tilknyttet virksomheden siden 1904) som di­rektør fra 1941, og Walther Hallarth (siden 1932) som direktør siden 1946.

Adresse: Købmagergade 50, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

150100150200250300350400450500550600650

Tilbage