Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 370
Lind - Limm
 

Janus A. Lind's Sønner, grossererforretning (værktøj, automobildele og maskiner).

Grundl. i 1904 af Janus A. Lind (f. 1877).

I 1942 over­taget af sønnerne, Henning Ravnsø Lind (f. 1911) og Jens A. Ravnsø Lind (f. 1912).

Adresse: Fredensgade 54, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Lind, snedkerforretning.

Grundl. d. 5. febr. 1892 af N. Lorentzen (f. 1863, d. 1927).

Indehaver siden 1946: Jørgen Lind (f. 1917).

Adresse: Danmarksstræde 20, Fredericia.           

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. LIND´s EFTERFØLGER (HANS FRANDSEN)

Bog-, Papir- og Kunsthandel, er grundlagt 26. Marts 1852 af Theodor Lind (f.1823, d.1896); i 1896 overtoges Firmaet af Hans Frandsen (f. 1869) og V. Eckardt (f.1868), af hvilke sidstnævnte udtrådte efter 4 måneders Forløb, hvorefter det nu anvendte Firmanavn antoges.

I 1902 overtog Firmaet Jul. Sclichtkrull´s Forretning og Stempelpapirsudsalg, i 1904 F. H. Eibes Sortementsboghandel.

I 1909 bortsolgte Skolebogsforlaget til I. L. Lybecker.

Adresse: Nørregade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. A. Lind, guldsmed (fh. Rasmus Jensen).

Grundl. d. 30. april 1867 af Rasmus Jensen (f. 13. april 1841, d. 2. dec. 1922), der drev virk­somheden indtil d. 30. april 1917, hvorefter hans mangeårige medarbejder, datteren Loui­se-Lind, videreførte forretningen.

Sidstnævnte optog d. 30. april 1927 sin søn, Valdemar Aage Lind (f. 7. juni 1898), i firmaet; i 1934 overtog denne firmaet som eneindehaver.

Adresse: Søndergade 36, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leon Lindahl, snedkerforretning.

Grundl. 1847 af Lauritz Biørn Malling (f. 1814, d. 1894).

Indehaver (siden 1949): Leon Lindahl (f. 1919).

Adresse: Vodroffsvej 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Lindberg, urmagerforretning.

Grundl. i 1877 af C. C. Jensen (f. 1845).

Indehaver (si­den 1918): Aage Lindberg (f. 1884).

Adresse: Sindal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anna Lindberg, kolonial- og skibshandel.

Grundl. i 1865 af P. Petersen.

I 1901 overtaget af J. K. Lindberg (f. 1875, d. 1930) og videre­ført af dennes enke, fru Anna Lindberg.

Den 1. jan. 1949 overtoges firmaet af sønnen, Gunnar Lindberg (f. 1908).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL LINDBOM´s EFTERFØLGER, M. LANGE,

Urmagerfirma, er oprettet 1846 af Carl Lindbom (f.1811, d.1886) og Peter Voltelen (f. 1818, d.1852).

Sidstnævnte udtrådte allerede et Par År efter, medens C. Lindbom fortsatte Virksomheden til sin Død; den fortsattes derefter af hans Enke, Marie Cathrine, f. Obdrup (f. 1828, d.1891), indtil 1890, da den overtoges af den nuværende Indehaver, M. Lange.

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. P. Lindborgh, glarmesterforretning.

Grundl. i 1899 af K. Schiøt (d. 1940).

I 1908 overta­get af r. P. Lindborgh (f. 1875).

Adresse: Frederiksberg Alle 27, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel C. B. Linde, varme-, sanitets- og elektri­citetsfirma.

Grundl. i 1882 af Chr. Linde (f. 25. nov. 1838, d. 1913).

I 1904 overtoges firmaet af sønnen, den nuværende indehaver, Axel C. B. Linde (f. 6. sept. 1878).

Siden 1933 er dennes søn, civilingeniør Karl A. J. Linde (f. 1907), prokurist i firmaet.

Adresse: Vestergade 88, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Linde's Eftf., M. Rasmussen, mæglerfor­retning.

Grundl. d. 1. juni 1887 af C. R. Linde (f. 1829).

Nuværende indehaver: H. M. C. Ras­mussen (f. 1895).

Adresse: Fakse Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Lindelof, kemisk tøjrensningsanstalt, kunst­stopningsforretning.

Grundl. i 1910 af C. Lin­delof (f. 1867, d. 1929).

I 1929 overtaget af datteren, H. Lindelof.

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 66, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Lindemann, bogbinderi.

Grundl. i 1854 af C. S. Jürgensen (f. 1827, d. 1896).

Efter grund­læggerens død videreførtes forretningen af sønnen, Emil Jürgensen (f. 1856, d. 1930).

Denne optog i 1919 Aug. Lindemann (f. 1888) som medindehaver.

Emil Jürgensen udtrådte i 1923 af virksomheden, som derefter fortsattes af Aug. Lindemann som eneindehaver.

Adresse: Markdanersgade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Lindeskov, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. sept. 1872 af Alfred W. Petersen (d. 1916).

Overtaget i 1914 af W. Lindeskov (f. 1886), der i 1949 optog sin søn, Jørgen Lindeskov (f. 1913) som medindehaver.

Adresse: Slotsgade 10, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Lindhard & Co. A/S, herre- og damelin­geri en gros samt skjorte-, slips- og korset­fabrik.

Grundl. d. 10. nov. 1867 af Joseph Bloch (f. 1816, d. 1872).

Omdannet til aktie­selskab i 1919.

Direktør (siden 1924): Alb. Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Valkendorfsgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helge Lindharth A/S, grossererforretning.

Grundl. d. 15. april 1892 af B. Berendsen, som startede en forretning med olie- og tjærepro­dukter, tvist o. l. tilligemed en agenturforret­ning, specielt for im­port af elain (en høj­forsæbelig olie, som særlig anvendes inden­for klædeindustrien) fra Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek "Gou­da".

I 1906 omdanne­des forretningen til ak­tieselskab med grund­læggeren som direktør. I 1925 tiltrådte Helge Lindharth (f. d. 1. april 1898) som prokurist og fik afgørende indflydelse på firmaets ledelse.

 

Helge Lindharth

 

Selskabet udvidede sit virkeområde til des­uden at handle med kloakstøbegods, afløbsrør, værktøjer og isenkram specielt til ingeniør­murer- og entreprenørforretninger.

I 1938 trådte grundlæggeren tilbage, og Helge Lind­harth fortsatte som direktør. Samtidig antoges det nuværende firmanavn.

Bestyrelsen består af direktøren, nævnte Helge Lindharth, der er formand, amtsvej assistent Kai Lindharth og prokurist Tove Hansen.

Aktiekapitalen er på kr. 125.000.

Adresse: Havnegade 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Linnet, kaffefirma.

Grundl. d. 3. nov.

1903 af Anton Linnet (f. 1879), der fremdeles er indehaver af firmaet; nu sammen med sønnen, Palle Linnet (f. 1916).

Adresse: Vester Vold gade 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage