Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 378
Lykk - Lysb
 

i 1925 optaget som kompagnon i firmaet, men udtrådte atter d. 31. dec. 1936, hvorefter fir­maet fortsattes med P. Lykkeberg som enein­dehaver.

Efter P. Lykkebergs død i 1944 over­toges firmaet af hans enke, fru Elisabeth Lyk­keberg, f. Flamand, og sønnerne, Poul F. Lyk­keberg (f. 29. juni 1907) og Ejnar Lykkeberg (f. 20. nov. 1909).

Firmaet forhandler klipfisk og sild, der im­porteres fra Island, Færøerne og Norge. Navn­lig Island har udviklet stor Handel på dette område og forstået at gøre sine produkter til skattede forbrugsvarer. For altid at kunne væ­re sikker på at få de bedst egnede partier sild har firmaet i de senere år haft en særlig ud­sending på Island til varetagelse af dets inter­esser i sæsontiden.

Firmaet driver desuden fabrikation af fiske­konserves, og i den vældige udvikling, der har fundet sted siden omkring århundredskiftet, da Danmark praktisk talt indførte hele sit forbrug af fiskekonserves, til nu, hvor danske fabrik­ker, bortset fra specielle artikler, selv forsy­ner det danske marked, ja endog får betyde­lige kvanta tilovers til eksport, har firmaet ta­get livlig del.

Firmaet har for sine produkter fra adskillige udstillinger såvel i indland som udland, f. eks. i Paris, fået tilkendt flere guld­medaljer og udmærkelser.

Fabrikationen omfatter appetitsild, gaffel­bidder, ansjoser, rollmops, matjesfileter, hvor­til kommer siden 1931 sølaks, som allerede i flere år havde været kendt i Tyskland som et værdifuldt næringsmiddel. Af Sølaks eksporte­rer firmaet nu betydelige kvanta til oversøiske lande.

Adresse: Teglgårdsstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejner Lykkehus, skrædderforretning.

Grundl. i 1889 af H. Petersen (f. 1870, d. 1937).

Inde­haver (siden 1933): Ejner Lykkehus (f. 1900).

Adresse: 0stergade 4, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Lykkemark & Sønner, smedemesterfor­retning.

Grundl. i 1893 af N. P. Lykkemark (f. 1864, d. 1926).

I 1926 overtaget af sønnen, Hemming Lykkemark (f. 1903).

Adresse: Nørregade 4, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Chr. Lykkemeier, kreaturkommissionsfor­retning.

Grundl. i 1885 af P. C. Westergaard (f. 1838, d. 1918).

Indehaver (siden 1935): A. Chr. Lykkemeier (f. 1891).

Adresse: Kødbyen 36, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lyngback & Co., vinhandel.

Grundl. i 1868 i Thisted af etatsråd, konsul Wilh. Helstrup. (f. 1841, d. 1915).

I 1894 begyndtes forretningen i København under firmanavnet Helstrup & Lyngback, med J. J. Lyngback (f. 20. maj 1864, d. 11. sept. 1933) som indehaver.

I året 1900 forandredes firmanavnet til Lyngback & Co. Efter J. J. Lyngbacks død i 1933 fortsat­tes firmaet af fru Olga Lyngback (f. 12. maj 1870).

Adresse: Dronning Olgas Vej 59, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lyngby Boghandel ved C. G. Petersen.

Grundl. d. 20. febr. 1889 af F. R. Andersen (f. 1820).

Den nuværende indehaver, C. G. Petersen (f. 1883), overtog forretningen i 1908.

Adresse: Lyngby Hovedgade 46, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lyngby Isenkramforretning ved Axel Thyge Lotz.

Grundl. i 1893 af Chr. Bisserup.

Indeha­ver (siden 1929): Axel Thyge Lotz (f. 1902).

Adresse: Lyngby Hovedgade 30, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lyngby Svane Apotek.

Grundl. d. 27. juni 1806.

Apotekets første indehaver: H. Leopold Reich­wein Seehausen (f. 1781, d. 1833). Indehaver (siden 1945): G. V. Sodemann (f. 1907).

Adresse: Lyngby Hovedgade 60, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lyngbye's Eftf., kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 16. febr. 1899 af Chr. Lyngbye (f. 1867).

Indehaver (siden 1938): William Holtoft (f. 1899).

Adresse: Knabrostræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERMAN H. J. LYNGE & SØN

Boghandlerfirma. Grundlæggeren, H. H. J. Lynge (f.1822 d. 1897) overtog i 1853 den Sæby´ske Antikvarboghandel. Hans Søn, Herm. J. V. Lynge (f. 1862), der i 1892 var optaget som Associé i Forretningen, fortsætter den efter Fanderens Død.

Adresse: Walkendorfsgade 8, københavn

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Herman H. J. Lynge & Søn, antikvarboghan­del, se C. A. Reitzel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Lyngfeldt, bageri.

Grundl. d. 2. maj 1882 og kort efter overtaget af J. G. Gottlieb, der i 1909 overdrog forretningen til Chr. Jensen.

I 1919 overtoges bageriet af den nuværende indehaver, L. Lyngfeldt (f. 18. aug. 1892), der samtidig erhvervede ejendommen.

I 1928 og 1930 udvidedes og moderniseredes forretnin­gen.

Fra 1937 har L. Lyngfeldt været older­mand i Aarhus Bagerlaug.

Forretningen har gennem alle årene haft samme adresse.

Adresse: Frederiks Alle 47, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. J. Lyngfeldt's Maskinforretning.

Grundl. d. 1. marts 1910 af S. J. Lyngfeldt (f. 1884), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Asylgade 6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lynggaard's Krydderier I/S.

Grundl. d. 1. jan. 1887 i Kolding af Peter Lynggaard.

Flyttet til København i 1890.

I 1922 overtaget af sønnen, Sofus Toft Lynggaard (f. 1893), der i 1946 op­tog sin søn, Hans Lynggaard (f. 1922), som medindehaver.

Adresse: Flæskehallen 1, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LYSBERG & HANSEN

Møbeletablissement, Dekoratør- og Tapetsererværksted, er grundlagt 1840 af Sadelmager Arents og i 1879 overtaget af A. J. Lysberg (f. 1846, d. 1901); efter dennes Død overgik Virksomheden i 1902 til Sønnen, Chr. Lysberg (f. 1872); i 1908 optoges Valdemar Hansen (f. 1872) i Firmaet og dettes Navn Forandredes til Lysberg & Hansen.

Adresse: Palægade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Lysberg & Hansen A/S,

kgl. danske og sven­ske hofleverandører, møbelfabrik, møbel- og møbelstofforretning, tapetserer- og dekora­tionsforretning.

Grundl. i 1841 af sadelma­ger Arentz og i 1879 overtaget af A. J. Lys­berg (f. 1840, d. 1901).

I 1911 omdannet til aktieselskab med snedkermester Valdemar Hansen (f. 1872) som adm. direktør.

I 1933 oprettedes et bi-firma under navnet A/S Lys­berg, Hansen & Therp, og samtidig indtrådte grosserer Julius Therp (f. 1887) i direktionen. Forretningen drives under begge firmanavne.

I 1944 indtrådte en søn af ovennævnte Vald. Hansen, John Axel Hansen (f. 1917) i direk­tionen.

Adresse: Bredgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage