Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 379
Lysb - Løgs

 

Lysbro Fabriker A/S, hammerværk, fabrika­tion af have- og landbrugsredskaber. Grundl. i 1899 i Skanderborg og i 1908 flyttet til Lys­bro.

I 1946 omdannet til aktieselskab med den tidligere indehaver Holger Madsen (f. 1878) som direktør.

Adresse: Lysbro, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Lyse's Vinhandel, frugtvinfabrik.

Grundl. d. 18. okt. 1897 af Peter Lyse (d. 1911).

I 1911 overtaget af Søren Bjerre (f. 1880).

Adresse: Helligkorsgade 22, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. S. Lysgaard, købmandsforretning,

Grundl. i 1853 af Chr. Schibby.

Den 21. april 1875 overtoges forretningen af P. B. Nielsen, i nov. 1907 af Johs. Holm (f. 22. maj 1878) og efter denne var Hans Holm Petersen indehaver af firmaet fra 1933-39. Den nuværende indeha­ver, A. S. Lysgaard (f. 8. april 1912) overtog forretningen d. 1. maj 1939.

Adresse: 0stergade 28, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lyster, garveri og læder handel.

Grundl. i 1896 af Chr. Lyster (f. 1870), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Lille Torv 13, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Lystrup, automobilfirma.

Grundl. d. 13. dec. 1900 i Slagelse af grosserer Hans Lystrup.

Eneindehaver: grosserer Hans Lystrup, R. af Dbg., Dbm, p. p. (f. d. 15. jan. 1875).

Filial op­rettet i København i 1917.

Hovedforretnin­gen flyttet fra Slagelse til København i 1921.

Autoriseret General Mo­tors forhandler.

Forbin­delse med General Mo­tors etableret 1916.

Re­præsentationer for Dan­mark: Englebert & Co. Liége, (cykle-, motor­cykle- og automobil­ringe), Carter Carbu­retor Corp., St. Louis,

 

Hans Lystrup

 

(carburatorer og dele),

Lovejoy (støddæmpe­re), Hyatt (rullelejer), New Departure (kuglelejer), AC. (tændrør) og andre ver­denskendte fabrikker indenfor automobilbran­chen.

Grosserer Hans Lystrup var medlem af be­styrelsen for Automobil- og Cykle-Grosserer Foreningen fra 1915-40 (foreningens for­mand 1919-40) og er formand for Akts. Ud­stillingshallen Forum.

Adresse: Pile Alle 5-7, Kbhvn. F. og Gothersgade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Lytjen's Vinhandel.

Grundl. d. 17. nov. 1863 af A. C. Bendixen (f. 1839, d. 1923).

Senere drevet af Marinus Lytjen.

Indehaver (siden 1948): fru H. P. C. Jørgensen. Daglig leder: sønnen, konsul T. E. Jørgensen (f. 1920).

Adresse: Slots gade 24, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Lützen, boghandel.

Grundl. d. 8. juli 1871 af Theodor Bløes (d. 1917).

Nuværende inde­haver: fru Helene Lützen.

Adresse: Torvet, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Meinert Lützen, møbelfabrik.

Grundl. i 1896 af Meinert Lützen (f. 1864).

Nuværende indeha­ver: Peter Lützen (f. 1896).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Lützhøft's Eftf., Chr. Petersen, køb­mandsforretning.

Grundl. d. 28. Aug. 1869 af A. Lützhøft (f. 1842, d. 1911).

I 1903 overtaget af Chr. Petersen (f. 1879, d. 1946) og i 1947 af dennes enke, fru M. S. Petersen (f. 1885).

Adresse: Ringstedgade 8, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Løber & Søn A/S, tobaksfirma.

Grundl. d. 15. febr. 1866 af Vilhelm Georg Løber (f. 1836, d. 1923).

Omdannet til aktieselskab i 1931 med en aktiekapital på kr. 100.000, se­nere udvidet til kr. 140.000. Nuværende di­rektion: P. V. Løber (L 1879) (søn af grund­læggeren).

Adresse: Pilestræde 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 4. juli 1899 med H. Østergaard som direktør.

Direk­tør (siden 1932): M. E. C. Jensen (f. 1899).

Adresse: Nygade, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Apotek.

Grundl. d. 18. april 1832.

Apotekets første indehaver var Otto Fabricius Ramsing (f. 1796, d. 1866).

Indehaver (siden 1936): Alexis Bjørn-Jensen (f. 1906).

Adresse: Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Bys og Omegns Sparekasse.

Grundl. d. 25. maj 1865.

Sparekassens første bestyrelse bestod af: herredsfuldmægtig, senere proprie­tær H. R. Andersen, købmand Michael Simon­sen, bogholder Just F. G. Andersen, sogne­foged V. Sørensen, bager L. P. Petersen, sog­nefoged Jens Chr. Jensen og proprietær I. C. Tvergaard.

Disse fungerede efter tur som di­rektører, dog var de tre førstnævnte de egent­lige ledende.

Sparekassens nuværende ledelse består af et tilsynsråd, hvis medlemmer er købmand J. C. Møller, der er formand, pro­prietær J. J. Jensen, gårdejer J. Theilmann Jensen, købmand H. Neve, dommer Kn. Hint­ze, direktør Isak Kold og proprietær A. Pe­dersen samt en direktør, Kai Simonsen (f. 1890), der tiltrådte i 1943.

Efter tidligere at have benyttet et lejet lo­kale i Fjordgade, byggedes i 1890 den nuvæ­rende sparekassebygning på Østerbrogade.

Sparekassens indskudskapital er ca. 6 mill. kr.; reservefond: ca. 950.000 kr.

Adresse: Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Jernstøberi, Motor- og Maskinfabrik.

Grundl. i 1856 af jernstøber Christensen. Inde­haver (siden 1. nov. 1908): H. C. Hansen (f. 1882).

Adresse: Bredgade 10, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage