Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 386
Maga - Mahl

 

 

Direktør Wilh. Vett (f. 1879) ……………………………………………………......................……………………..1918-1941

Direktør J. F. Schibler (f. 1875) ……………………………………………………......................……………fra 1935

Direktør S. Bøgelund-Jensen(f. 1898) ……………………………………………………….......................”   1939

Direktør Hans Raaschou(f.1907) …………………………………………………………......................……..”   1941

Direktør Jørgen Kornerup (f. 1883) …………………………….......................………………………………”   1946

Direktør Alb. Jørgensen(f.1896) …………………………………......................………………………………”   1950

Direktør V. Villadsen (f. 1913) ……………………………………......................………………………………”   1950

 

Direktion:

Gunnar Reffs (f. 1884) ……………………………………………….......................……………………………………1911-1939

W. Ersgaard (f. 1899) ………………………………………………………........................………………………fra 1939

Adresse: Immervad 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du N ord ved Brødrene Andersen, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. okt. 1902. In­dehavere (siden 1946): brødrene Jørgen Bruhn Andersen (L 1903) og Peter Andersen (f. 1908).

Adresse: Ramsherred 51, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord i Graasten.

Grundl. d. l. okt. 1895 af Jens Chr. Johansen (d. 1942).

Den l. marts 1930 overtaget af sønnen, Alfred Jo­hansen (f. 1901).

Adresse: Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord, Ove Hee, manufakturfor­retning.

Grundl. d. 11. nov. 1864 af C. Aaris (f. 1836, d. 1917).

I 1898 blev forretningen overtaget af Alfred Hee (f. 1868, d. 1941); i 1940 overtaget af sønnen, Ove Hee (f. 1904).

Adresse: Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord ved H. H. Henriksen, manu­fakturhandel.

Grundl. d. l. nov. 1890 af N. F. Bodelsen (f. 1861, d. 1939) og N. H. Vejby-­Nielsen (f. 1866, d. 1914).

Overtaget af H. H. Henriksen (f. 1880, d. 1950).

Efter dennes død overgået til et familieaktieselskab med Erik A. E. Petersen som direktør.

Adresse: Stengade 63, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord ved Emmy Seidenfaden og Arthur Christensen, manufakturhandel.

Grundl. d. 24. april 1883 af Th. Wessel (f. 1842, d. 1905) og Emil Vett (f. 1843, d. 1911).

Nuvæ­rende indehavere: fru Emmy Seidenfaden (f. 1882) og Arthur Christensen (f. 1897).

Adresse: Algade 7, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord, Wessel & Vett's Udsalg ved Vilh. Aagaard og Henry Nielsen.

Grundl. d. 2. aug. 1847 af R. J. Lund.

I 1917 overtaget af Vilh. Aagaard (f. 1878), der i 1944 optog Hen­ry Nielsen (f. 1914) som medindehaver.

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin Morfeus A/S.

Grundl. d. 23. nov. 1883 på Nørrebrogade, hjørnet af Slotsgade, af Fred. L. Petersen (f. l. marts 1858, d. 1931). D. 15. okt. 1923 overtoges firmaet af sønnen, den nu­værende indehaver, P. Luja Petersen (f. 27. dec. 1886, d. 1950).

Derefter omdannet til ak­tieselskab.

I 1923 flyttedes forretningen til egen ejendom i Krystalgade nr. 7.

Adresse: Krystalgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magasin Skjødt & Mouritsen i Aalborg, ma­nufakturhandel.

Grundl. d. 16. april 1870 af konsul Herman Wessel under firmanavnet De forenede Hvide-Vareforretninger, H. Wessel & Co.

Senere forandredes firmanavnet til Vett & Wessel, og i 1912 overtoges virksomheden af Marinus Mouritsen (f. 1884) og Vald. Bis­gaard (f. 1877).

Sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1925 og d. l. sept. 1934 optog ovennævnte Marinus Mouritsen som kompagnon, Chr. Skjødt, som fra 26. okt. 1918-1. sept. 1934 var medinde­haver af firmaet Skjødt & Jørgensen, Randers.

Adresse: Bispensgade 19-21, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magdalenemøllen's Brødfabrik A/S.

Grundl.­ ca. 1850 af fabrikant Weeis (f. 21. maj 1815, d. 24. april 1889).

I 1896 overtaget af bager­mester Iver Jensen (f. 17. april 1856, d. 1935) og i 1911 overtaget af sønnen, Jens Jensen (L 1885).

Omdannet til aktieselskab i 1936.

Bestyrelsen består af ovennævnte Jens Jen­sen, der er bestyrelsens formand og selska­bets direktør, fru J. R. Jensen (f. 1892) og Chr. Iver Jensen (f. 1911).

Den gamle vindmølle nedreves 1911-12, og brødfabrikken opførtes; i 1920 og 1931 fore':' toges udvidelser af fabrikken.

Adresse: Kongsvang, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oskar Magelund, herreekviperingsforretning.

Grundl. ca. 1890 af J. N. Magelund (f. 1866, d. 1933).

I 1932 overtaget af Oskar Magelund (f. 1900).

Adresse: Klosterplads 5, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt A/S, mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1846. Overgået til aktieselskab i 1918.

Direktør (fra 1942): fru Ellinor Beeken (f. 1885).

Adresse: Maglekildevej 8, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maglekilde Maskinfabrik og Jernstøberi ved K. Høyer.

Grundl. d. 30. juni 1867 af smed Ole Petersen (d. 1883).

Indehaver (siden 1923): K. Høyer (f. 1891) (medindehaver 1919).

Adresse: Maglekildevej 5, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolf Magnussen's Eftf., H. N. P. Hansen, isenkramforretning.

Grundl. i okt. 1900 af Rudolf Magnussen (d. 1913).

Den 29. nov. 1914 overtaget af Hans Hansen (f. 1885).

Adresse: Frederiks Alle 96, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Mahler, rebslageri.

Grundl. d. 31. okt. 1837 af Jørgen Mahler (f. 1800, d. 1880).

I 1877 overtaget af sønnen, G. Mahler (f. 1846, d. 1925) og i 1909 af dennes søn, Asmus Petersen Mahler (f. 1881).

Adresse: Grydergade 343, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage