Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 387
Mahl - Mamm 

 

Jacob Mahler, læder handel og garveri.

Grundl. i 1809 af P. Tondering. Senere overtaget af Jacob Mahler.

Nuværende indehaver: fru Louise Mahler (f. 1881).

Adresse: Storegade 36, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Mahnfeldt, bødkerfirma.

Grundl. d. 2. dec. 1852 af Carl Mahnfeldt (f. 1819, d. 1894).

I 1873 overtoges forretningen af sønnen, E. J. Mahn­feldt (f. 1848, d. 1880), efter hvis død enken fortsatte virksomheden under firmanavnet E. Mahnfeldt's Enke.

I 1914 overdrog hun forretningen til søn­nen, E. E. J. Mahn­feldt (f. 1881, d. 1936), der fortsatte firmaet under det nuværende firmanavn.

 

E. Mahnfeldt, Nyhavn 65

 

Efter sidstnævnte videreføres firmaet af dennes enke, fru Gerda Mahnfeldt (f. 1889), der i 1942 afstod dette til sønnen, fabrikant Erik E. Mahnfeldt (f. 1919). Virksomheden flyttedes i 1942 fra Nyhavn nr. 65, hvor den havde haft til huse fra grundlæggelsen, til den nuværende adresse.

Ejendommen i Nyhavn ejes dog stadig af firmaet.

Adresse: Strandlodsvej 11, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maibom & Holm, snedkerfirma.

Grundl. d. 13. dec. 1841 af Chr. Rasmussen.

Indehaver siden 1946: Oluf Maibom (f. 1905) og Thor­kild Holm (f. 1901).

Adresse: Klostergade 3, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Maigaard's Eftf., L. Lund, skrædderforret­ning.

Grundl. i 1896 af J. P. Andersen.

Den 1. okt. 1919 overtaget af Th. C. Maigaard (f. 6. sept. 1867, d. 1933) og d. 18. juni 1933 af den nuværende indehaver, L. Lund (f. 25. april 1887).

Firmaet har gennem et halvt århundre­de været leverandør af uniformer til stat og kommune.

Adresse: Zinnsgade 3-7, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. N. Mailand A/S, vinhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1878 af J. N. Mailand (f. 1853, d. 1913).

Efter hans død fortsat af enken, fru Marie Mailand.

I 1947 omdannet til aktieselskab med Chr. Lausen (f. 1877) som direktør.

Adresse: Perlegade 42, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Q. LE MAIRE

Urmagerfirma, er grundlagt 1774 af Jean Pierre le Maire; den nuværende Indehaver, William Q. le Maire (f. 1857), hvis Forfædre i 4 Slægtled har været Indehavere af Virksomheden, tiltrådte som sådan 1893.

Adresse: Bredgade 14, 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Martin Malbergs Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1877 af Martin Malberg.

Indehavere (fra 1. april 1950): Holger Yde (f. 1920) og Gunnar Yde (f. 1920).

Adresse: Søndergade 20, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Malling, manufaktur en gros.

Grundl. d. 16. marts 1906 af Carl Malling (f. 1882), som fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Set. Mathias Gade 40-42, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Malling A/S, papir en gros.

Grundl. d. 24. jan. 1889 af P. Malling (f, 24. jan. 1864, d. 10. marts 1913). Omdannet til aktieselskab i 1907 under direktion af P. Malling og ingeniør S. v. Løvenskiold (f. 20. juli 1871, d. 19. dec. 1945).

 


P. Malling

 

Sidstnævnte fortsatte som enedirektør efter P. Mallings død i 1913 til d. 1. jan. 1924, da grosserer O. W. Levin­sen (f. 30. dec. 1884) indtrådte som meddi­rektør.

Den 1. maj 1930 fratrådte ingeniør S. v. Løvenskiold og O. W. Levinsen var derefter ene­direktør indtil 1943, da direktør A. Fleischer (f. 24. maj 1911) blev meddirektør.

Adresse: Magstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. MALMQVIST & SØN

Skomagerfirma, er grundlagt i Skive d. 13 Nov. 1860 af Frederik Malmqvist (f. 1834, d. 1903); i 1864 flyttedes Forretningen til Kbhvn. Og i 1887 optoges Sønnen, A. C. F. W. S. Malmqvist (f. 1861) i Firmaet samtidig med at Forhandling af Fodtøj optoges ved Siden af bestilt Håndværk.

I 1895 udtrådte Stifteren, hvorefter førnævnte Søn er Eneindehaver.

Adresse: Østerbrogade 84, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. Malmqvist & Søn A/S, skomagerfirma.

Grundl. i Skive den 13. nov. 1860 af Frederik Malmqvist (f. 1834, d. 1902); i 1864 flyttedes forretningen til Kbhvn. og i 1887 optoges søn­nen, Wilh. Malmqvist (f. 1861, d. 1945) i fir­maet samtidig med at forhandling af fodtøj op­toges ved siden af bestilt håndværk.

I 1895 udtrådte stifteren, hvorefter førnævntes søn fortsatte som eneindehaver.

I 1930 omdannedes forretningen til et aktieselskab med Wilh. Malmqvist som direktør og formand for besty­relsen.

I 1945 udnævntes frk. G. J. O. Larsen (f. 1890) til direktør.

Bestyrelsen består af frk. G. J. O. Larsen, fru T. C. Bruun (f. 1899), landsretssagfører A. Sørensen (f. 1900) og administrationschef W. Bøgh Christensen (f. 1902).

Adresse: Østerbrogade 84, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Malmros' Eftf., Gregers Wind, korkvarefa­brik.

Grundl. d. 8. juni 1885 i Dronningens Tværgade nr. 24 af C. Malmros (f. 1861, d. 1936).

Forretningen flyttedes til den nuværende adresse i 1912 og er leverandør til flere af de største vingrossister.

Den nuværende indehaver, Gregers Wind (f. 12. maj 1903) overtog fir­maet d. 14. november 1934.

Adresse: Store Kongensgade 55, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Malteri, Horsens Ny, se Østjydske Bryggerier.

 

Mammen & Drescher A/S, spedition, kontrol, agentur, pakhusforretning og handel, regule­ringskontor for Danske Korn- og Foderstof­-Importørers Fællesorganisation. Grundlagt d. 1. maj 1896 af Alfred William Mammen (f. 3. april 1867 i Stege) og Martin Peter Drescher (f. 24. febr. 1869 i Egen på Als, d. 11. juni 1944).

I 1945 overgik firmaet til et aktieselskab, hvis vedtægter er af 14. dec. 1945 og 27. sept. 1947.

Aktiekapital: 372.000 kr.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage