Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 389
Marc - Mark
 

Marcussen & Søn, orgelbyggeri.

Grundl. i 1806 af hof-orgelbygmester Jørgen Marcussen (f. 1781, d. 1860).

Nuværende indehaver: S. Za­chariassen (f. 1900).

Adresse: Storegade 24, Aabenraa.      

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arne Marcussen, bog- & papirhandel.

Grundl. i 1899 af E. Ronge (f. 1871).

Nuværende inde­haver: Arne Marcussen.

Adresse: Falkoner Alle 63, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Marcussen & Søn, agentur- og kommis­sionsforretning.

Grundl. d. 1. maj 1896 af Chr. Marcussen (f. 1869, d. 1925), som i 1923 op­tog sin søn, Knud Marcussen (f. 1897); denne overtog ved faderens død firmaet som ene­indehaver.

Firmaet har repræsentation for A/S C. F.

Rich & Sønner, A/S Margarine Compagniet MC, A/S Galle & Jessen samt assurancefirmaet W. Bähncke & Co. Siden 1936 har firmaet til­lige drevet en gros og eksport forretning med ost og en gros forretning med konfekture etc.

Adresse: Nyhavnsgade 6, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Marcussen, smedeforretning.

Grundl. d. 22. april 1855 af J. H. Iversen (f. 1823, d. 1894); i 1886 overtaget af sønnen, C. Iversen (f. 1858, d. 1936) og i 1919 af H. P. Marcus­sen (f. 1889).

Adresse: Graven 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Marcussen ved E. W. Marcussen, manu­fakturforretning.

Grundl. i 1885 af Jens Mar­cussen (f. 1847, d. 1914); fortsat af enken, fru Josephine Marcussen (f. 1859, d. 1949) og i 1949 overtaget af datteren, frk. Ellen W. Mar­cussen (f. 1888).

Adresse: Lindegårdsvej 5, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Margarinefabrikken Alfa A/S.

Stiftet d. 3. april 1897 af den senere nationalbankdirektør og landstingsmand Johs. Lauridsen (f. 1847, d. 1920).

Fabrikken begyndte sin virksomhed d. 26. jan. 1898. Johs. Lauridsen var bestyrelsens formand til sin død og virksomhedens admini­strerende direktør til 1908, da han indtrådte i Nationalbankens direktion og overdrog fabrik­kens ledelse til sin søn, den nuværende direk­tør, civilingeniør O. Vang Lauridsen (f. 1879).

Firmaet har efterhånden overtaget flere mar­garinefabrikker landet over: A/S Esbjerg Mar­garinefabrik i 1912, A/S Margarinefabrikken "Axa", Aalborg i 1920, A/S Falster Margari­nefabrik, Nykøbing F. i 1921, og - delvis ­A/S Bornholms Margarinefabrik, Rønne i 1917.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på 250.000 kr., er nu på 2.500.000 kr.

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mariager Apotek.

Oprettet d. 25. sept. 1816.

Apotekets første indehaver var Christian Fre­derik Baadsgaard (f. 1792, d. 1854). Indeha­ver (siden 1946): Knud v. Benzon (f. 1906).

Adresse: Mariager.             

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mariager Boghandel ved Harald Platz.

Grundl. d. 18. sept. 1855 af O. H. Guldberg (f. 1821, d. 1882).

Indehaver (siden 1936): Harald M. Platz (f. 1908).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maribo Apotek.

Oprettet d. 24. nov. 1703.

Apo­tekets første indehaver: Conrad Fischer (f. 1663, d. 1725).

Indehaver siden 1907: Arnold Ruge (f. 1877).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mariebo Dampmølle A/S.

Møllen hed tidlige­re Nørremølle og ejedes i begyndelsen af det 19. årh. tillige med Øster-, Vester- og Sønder­mølle af møller Abel.

I 1886 omdannet til et aktieselskab.

Forretningsfører siden 1915: A. P. Milling (f. 1888).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maribo Materialhandel ved P. Haugaard-Jør­gensen's Eftf.

Grundl. i 1890 af P. Haugaard-­Jørgensen (f. 1863, d. 1949).

I 1924 overtaget af H.F.M.K. Grandfeldt (f. 1899).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maribo Svineslagteri, Andelsselskab.

Grundl. i 1886 som privat svineslagteri.

Fra 1896 An­delsselskabet Lollands Svine slagteri.

Nuværen­de selskab oprettet 1906.

Direktør siden 1942: G. Reusch (f. 1903).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mariebo Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1875 af agent C. A. Qvade, købmand H. A. Roug og tømrermester Carl P. Saunte.

Omdannet til ak­tieselskab i 1903.

Forretningsfører (siden 1949): Frank V. Nilsson (f. 1906).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maribo Trævarefabrik A/S.

Grundl. i 1891; aktieselskabet er stiftet i 1908 (første vedtæg­ter af 21. jan.) med Fr. Rich. Kromann som forretningsfører. Denne afløstes i 1932 af O. E. Hillerup Hansen, der var selskabets direk­tør indtil 1942.

Dette ledes nu af bestyrelsen, hvis medlemmer er dr. med. Ove Saunte, for­pagter E. Kjær og godsejer E. Marcher.

Den daglige ledelse forestås siden 1. aug. 1943 af bestyrer Just Jensen (f. 11. maj 1908).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL MARIBOE & SØN

Blikkenslagerfirma, er grundlagt 1856 af Caius Emil Mariboe (f. 1825, d. 1888), hvis Søn, Niels Ludvig Mariboe (f. 1857) optoges i Forretningen i 1887, efter at have været dens Forretningsfører fra 1880, og fortsatte den efter Faderens Død. Johan Frederik Gustav Lehnert (f. 1863) blev i 1907 optaget i Firmaet.

Adresse: Vesterbrogade 41 B, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. M. Markersen, rådgivende ingeniørforretning.

Grundl. i marts 1910 af H. M. Marker­sen (f. 1881), som fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Markusen, manufaktur- og herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. i 1861 af M. P. E. Schou (f. 1836, d. 1923) og L. Gliemann (f. 1836, d. 1909). Indehaver (siden 1930): Aksel Markusen (f. 1894).

Adresse: Rønde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Markussen, agentur- & kommissionsforret­ning.

Grundl. i 1893 som sukkervarefabrik af P. Markussen (f. 1857, d. 1925), der i 1911 op­tog den nuværende indehaver, sønnen, Ole Markussen (f. 1885) som medindehaver.

Adresse: Grejsdalsvej 2, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage