Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 388
Mamm - Mare

 

Bestyrelsen består af:

Ovennævnte A. W. Mammen

Prokurist J. H. Mammen (f. 1897)

Konsul Sig. Warrer (f. 1901) og

Direktør Kaj Drescher (f. 1900).

Direktion siden stiftelsen i 1945: Carl Dres­cher (f. 1904) og

Emil Gade (f. 1890).

 

Afdelinger er oprettet:

i 1899 i Nyborg, Havnen, Nyborg, i forbin­delse med stewedore virksomhed.

Denne afde­lings indehavere var indtil udgangen af 1949 ovennævnte A. W. Mammen, speditør M. Møl­ler og konsulinde, fru Jenny Drescher.

Den 1. jan. 1950 overtoges den af nævnte M. Møller i 1902 i Aalborg, Nyhavnsgade 11, Aalborg, i forbindelse med stewedore virksomhed.

I 1947 overgik denne afdeling til A/S Mammen & Drescher, Aalborg.

Dette selskabs aktie­kapital er på 400,000 kr.; dets bestyrelse be­står af direktør P. Ørum-Pedersen (f. 1882), ovennævnte grosserer A. W. Mammen, oven­nævnte konsul Sig. Warrer og ovennævnte pro­kurist J. H. Mammen.

Direktion: P. Ørum-Pe­dersen, der har været knyttet til virksomheden siden 1. nov. 1904, som medindehaver fra 1930 til dets overgang til aktieselskab, ovennævnte A. W. Mammen og konsulinde, fru Jenny Dres­cher (f. 1877).

I Århus og Aalborg haves store pakhuse ved havnene til oplagring af korn, foderstoffer og gødningsstoffer m. m.

Adresse: Kovnogade, Havnen, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mammens Æskefabrik A/S.

Grundlagt i april 1889 af H. L. A. Mammen (f. 3. april 1859, d. 10. aug. 1933). Firmaets første lokaler var på Søndergade i Århus, og det var særlig bog­trykkeri, det beskæfti­gede sig med.

I 1908 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttet op på Trøjborg i det gamle bryggeri "Trøjborg"s bygning i Willemoesgade.

Samti­dig blev æskefabrika­tionen det mest om­fattende arbejde, navn­lig margarineæsker.

 

H. L. A. Mammen

 

I 1917, da det på grund af krigen var vanske­ligt at skaffe materiale, fik man tid til at byg­ge egen fabriksbygning på Trøjborgvej, og her har firmaet stadig til huse, idet man dog flere gange har måttet udvide bygningerne.

Nu be­skæftiger fabrikken sig udelukkende med alt, hvad henhører under æske- og kartonnagefa­brikation.

Som det første firma herhjemme optog fabrikken fabrikationen af karton-bæg­re. Denne side af fabrikationen har taget et meget stort opsving, der skyldes en stadig sti­gende eksport.

Virksomhedens ledelse siden grundlæggerens død i 1933: enkefru Bertha Mammen (f. 1. juni 1875) og fabrikant Knud Mammen (f. 17. aug. 1900), der sammen med overretssagfører Frank Wilde (f. 13. juni 1884) udgør selska­bets bestyrelse.

Adresse: Trøjborgvej, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wm. Manley, manufakturforretning.

Grundl. d. 24. april 1896 af Wm. Manley (f. 1871, d. 1926).

I 1926 overtaget af enken, fru A. Man­ley.

Adresse: Oehlensch1ægersgade 33, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Manniche's Eftf., tobaksfabrik.

Grundl. d. 1. maj 1872 af W. Manniche (f. 1846, d. 1930).

Nuværende indehavere: Gustav Winther (f. 1884), fru B. M. Winther og J. Haaning-Han­sen (f. 1913).

Adresse: Skomagergade 3, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Manufakturhuset ved Th. Jensen.

Grundl. i 1884 af E. Kuhn. Nuværende indehaver: Thor­kild Jensen.

Adresse: Smallegade 29 B, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Manufakturhuset ved H. Dahl Madsen.

Grundl. d. 1. nov. 1897 af Vilh. Christensen (f. 1871), der i 1945 afstod forretningen til H. Dahl Mad­sen (f. 1919).

Adresse: Jernbanegade 24, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Manufakturhuset, Axel Nyegaard.

Grundl. i 1888 som filial af firma I. Bueman, Skive.

In­dehaver (siden 1938): Axel Nyegaard (f. 1903).

Adresse: Roslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Manufaktur- Union ved Hans Holm & Wenø, manufakturhandel en gros & en detail.

Grundl. d. 2. aug. 1865 af etatsråd, konsul Hans Holm­(f. 1838, d. 1903).

I 1899 optoges J. P. Wenø (f. 1864, d. 1948) som kompagnon, og overtog forretningen i 1903.

I 1944 optog han sine søn­ner, Ernst Wenø (f. 1899) og Stig Wenø (f. 1905), som medindehavere; disse overtog i 1948 firmaet.

Adresse: Bispensgade 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Manufaktur-Union, M. Winther.

Grundl. d. 5. okt. 1825 af Terkel Peter Winther (f. 1803, d. 1849).

I 1861 overtaget af nevøen, M. Winther (f. 1836, d. 1930), der i 1892 afstod firmaet til den nuværende indehaver, sønnen, Jens Win­ther (f. 1863).

Adresse: øster gade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kai Marcher, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. dec. 1855 af M. E. Hjorth.

Indehaver (siden 1948): Kai Marcher (f. 1910).

Adresse: Nørregade, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Marcker's Bog- & Papirhandel ved Mar­tin Petersen.

Grundl. i 1892 af Johs. Marcker (f. 1853, d. 1917).

Indehaver (siden 1907): Martin Petersen (f. 1880).

Adresse: Jakob Dannefærds Vej 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marcus & Co., hude- og skindfirma.

Grundl. d. 11. marts 1844 af David M. Halberstadt (f. 1820, d. 1874) og F. Philip. 1889 overtaget af det s. å. stiftede firma Marcus & Co., hvis før­ste indehavere var Leo Marcus (f. 1862, d. 1922) og Sally Simonsen.

Indehaver (siden 1942): Georg Hansen (f. 1897).

Adresse: Holbergsgade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage