Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 392
Mask - Matt
 

Maskinsnedkeriet Rygaard ved Lützhøft Chri­stiansen.

Grundl. d. 15. maj 1909 af A. P. Lützhøft Christiansen (f. 1881), som i 1942 op­tog sin svigersøn, H. R. Kenneth Hansen (f. 1905) og søn, Chr. B. Lützhøft-Christiansen (f. 1912) som medindehavere.

Adresse: Rygårds Allé 5, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinsnedkeriet Stevns.

Grundl. i 1907 af C. M. H. Tange, Chr. Jørgensen, N. Jensen og H. P. Jensen. Nuværende indehaver: H. P. Tange m.fl.

Adresse: Munkegade 15, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinsnedkeriet Thor.

Grundl. i 1902; over­gået til aktieselskab i 1908, som hævedes i 1923, hvorefter virksomheden overtoges af F. L. P. Jensen.

I 1931 overtaget af Viggo Møller (f. 1897), som fremdeles er indehaver af virk­somheden.

Adresse: Eskildsgade 23, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Masnedsund Andelssvineslagteri.

Grundl. d. 1. aug. 1889.

Slagteriets formand: gårdejer Johs. Jensen (f. 1892).

Direktør (siden 1946): H. Bloch-Petersen (f. 1910).

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Mathiasen's Eftf., sejl- og flagmager­forretning.

Grundl. i 1875 af H. M. Mathiasen.

Indehaver (siden 1936): H. T. Mathiasen (f. 1910).

Adresse: Ny Fiskerihavn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Mathiasen, malerforretning.

Den 10. marts 1836 fik Chr. Ferd. Kanitz (d. 1889) bevilling til at drive malerprofession i Hørsholm og overtog forretningen efter Niels Willumsen, der muligvis havde overtaget den efter Chr. Ferd. Kanitz (f. 1755, d. 1807).

Indehaver (si­den 1946): Ole Mathiasen (f. 1915).

Adresse: Hovedgaden 7, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg E. Mathiasen A/S, maskinfabrik.

Grundl. d. 19. jan. 1903 af Georg E. Mathiasen (f. 1876).

I 1944 omdannet til aktieselskab med grund­læggeren som adm. direktør; i 1947 indtrådte civilingeniør Poul Anton Christensen (f. 1903) i direktionen.

Adresse: Vordingborggade 12, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Mathiasen A/S, grossererforretning, dame­konfektion.

Grund!. i 1886 i Hørsholm af P. Mathiasen (f. 1863, d. 1932).

I 1908 flyttedes forretningen til København.

Efter grundlæg­gerens død blev firmaet overtaget af sønnen, Ernst Mathiasen (f. 13. juli 1895).

I 1945 blev det omdannet til et aktieselskab med en ak­tiekapital på kr. 400.000 og med Ernst Mathi­asen som direktør og medlem af bestyrelsen; denne består iøvrigt af fru Karen Mathiasen (f. 3. sept. 1911), frøken P. Hecht-Hansen (f. 16. juni 1881) og bankdirektør Povl Roepstorff (f. 12. aug. 1881).

Adresse: Østergade 36-38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel Mathiassen, manufakturforretning.

Grundl. i 1893 af Mads Mortensen.

I 1933 overtaget af brødrene Vilh. Mathiassen (f. 1908) og Aksel Mathiassen (f. 1906); sidstnævnte er eneinde­haver siden 1939.

Adresse: Algade 22, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. Mathiassen's Fabrikker A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1887 af H. H. Mathiassen (f. 1857, d. 1927).

I 1939 omdannet til aktieselskab.

Nu­værende direktør: cand. pharm. K. Gad An­dresen (f. 1888).

Adresse: Holger Danskes Vej 89, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mathiesens Planteskole.

Grundl. i sept. 1854 af Hans Mathiesen (f. 1829, d. 1884).

Nuvæ­rende ledere: A. V. Mathiesen (f. 1891) og G. H. Mathiesen (f. 1892).

Adresse: Algade 5, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Mathiesen, møbelpolstrer og boligmon­teringsforretning.

Grundl. 20. juli 1909 af Lau­ritz Mathiesen (f. 1884), der stadig er indehaver af firmaet.

I 1942 optog han sine sønner, Otto Mathiesen (f. 1913) og Johannes Mathiesen (f. 1916) som medindehavere.

Adresse: Peter Bangs Vej 74, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Mathiesen ved G. Mathiesen, guld­smedeforretning.

Grundl. i 1880 af Lauritz Mathiesen (f. 1857, d. 1934).

Nuværende inde­haver: sønnen, Georg Mathiesen (f. 1891).

Adresse: Algade 19, Holbæk.  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. MATHISEN & Co

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1846 af I. A. Andersen, efter hvis Død i 1881 Forretningen fortsattes af hans Enke; efter et Årstid gik den over til G. C. Bestle og i 1884 til Hans Mathisen (f. 1842, d. 1905) og Jacob Christensen (f. 1843, d. 1897). Nu er Enkefru M. Mathisen Indehaver.

Adresse: Nørre Voldgade 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. P. Mattat's Stempelfabrik's Eftf.

Grundl. d. 2. dec. 1884 af C. P. Mattat (f. 1859, d. 1927).

Efter dennes død overtaget af fru He­lene Wibolt (f. 1897, d. 1943) og Charles Mat­tat Kiær (d. 1928).

Efter fru Wibolts død i 1943 overtoges fabrikken af fru Oda Juhl og Eigil Juel Wibolt.

Adresse: Klosterstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Matthiesen, vaskemaskineforretning.

Grundl. i 1879 af Chr. Matthiesen (f. 1849, d. 1935).

Indehaver (siden 1921): H. Matthiesen (f. 1887).

Adresse: Nygade 4, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Matthiesen, farvehandel og -fabrik.

Grundl. i 1852 af Chr. Nielsen (d. 1896).

Den 1. nov. 1900 overtaget af H. C. Matthiesen (f. 1870, d. 1922), der i 1907 optog sin broder C. H. Matthiesen (f. 1879) som medindehaver.

I 1922 overtog sidstnævnte firmaet som ene­indehaver.

I 1949 optoges sønnen, Chr. L. Matthiesen (f. 1913) som medindehaver.

Adresse: Vestergade 35, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                   

L. Matthiesen's Eftf. ved p. M. Rasmussen, smedeforretning.

Grundl. d. 13. juni 1863 af M. Matthiesen.

Indehaver (siden 1926): P. M. Rasmussen (f. 1881).

Adresse: Møllegade 4, Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage