Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 398
Metz - Meye
 

David Metz, tehandel en gros.

Grundl. i 1884 af David Metz (f. 1857, d. 1947).

Nuværende indehaver: Kay Metz (f. 1886).

Adresse: Overgaden neden Vandet 33 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Moses Metz og Co., grosserer- og agenturfor­retning.

Grundl. i 1889 af O. H. Arboe (d. 1925). Indehaver (siden 1925): M. Metz (f. 1883).

Adresse: Peder Skrams Gade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Meyer & Henckel's Eftf., grossererfirma, ke­misk fabrik, materialhandel.

Grundl. d. 24. okt. 1862 af Joh. Fr. Meyer (f. 1841, d. 1905), der i 1872 optog E. Henckel som medindeha­ver.

Nuværende indehaver: Carl Borgen-Møl­ler (f. 1899).

Adresse: Ryesgade 105, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Meyer & Schou, bogbinderartikler og maski­ner en gros for de grafiske fag.

Grundl. i 1893 af Martin D. Meyer og cand. pharm. Harald V. Schou.

Nuværende indehaver: Michael Sin­ding (f. 1889).

Adresse: Badstuestræde 9-11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. & H. MEYER 

Dekatur, Dampfarveri, Imprægneringsanstalt og kemisk Tøjrensning, er grundlagt 1851 i Vejle af Ad. Meyer (f. 1826, d. 1892), der senere flyttede til Kbhvn. Og der anlagde den første kemiske Tøjrensningsanstalt i Danmark 1871.

I 1889 optog han sine Sønner, Hartvig Meyer (f. 1854) og Arnold Meyer (f. 1859) i Forretningen.

Adresse: Landemærket 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. & H. Meyer, dekatur, farveri og kemisk tøjrensning.

Grundl. i 1851 i Vejle af Ad. Mey­er (f. 1826, d. 1892), der senere flyttede til Kbhvn. og der anlagde den første kemiske tøj­rensninganstalt i Danmark i 1871.

I 1889 optog han sine sønner, Hartvig Meyer (f. 1855, d. 1927) og Arnold Meyer (f. 1859, d. 1939) i forretningen.

Efter sidstnævntes død overtoges firmaet af sønnen, den nuværende indehaver, Adolf Meyer (f. 1890).

Adresse: Landemærket 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Fr. & C. Meyer, vognfabrik, smedefor­retning og trælastforretning.

Grundl. ca. 1850 af Ferdinand Meyer.

I 1896 blev forretningen overtaget af W. L. Meyer (f. 1850, d. 1901) og i 1901 overtaget af dennes enke, S. Meyer (f. 1854, d. 1934).

I 1904 blev forretningen over­taget af sønnen, Christian Nicolaj Meyer (f. 1879), som i 1907 optog broderen Frederik So­phus Meyer (f. 1881) som medindehaver. Sam­tidig startedes trælastforretningen.

Adresse: Vibevej 9, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Meyer, bageri.

Grundl. den 23. april 1892 af Fr. Meyer (f. 1863, d. 1943).

Indehaver (si­den 1948): Carl Meyer (f. 1923).

Adresse: Vesterbro 57, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL F. MEYER

Garver- og Læderhandlerfirma, er grundlagt 1851 af Carl F. Meyer (f. 1825, d. 1902), som i 1885 optog sine 2 Sønner, Jens P. C. Meyer (f. 1858) og Johan E. Meyer (f. 1861) i Firmaet.

Adresse: Silkegade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. J. MEYER

Spritfabrik, er grundlagt ca. 1818 af Martin Meyer, efter hvis Død 1849 hans Søn, Carl Julius Meyer (f 1824, d. 1888) overtog Virksomheden.

I 1851 flyttede Virksomheden fra Pedermadsensgang til Kompagnistræde 21; i 1877 knyttedes der til den en Dampmølle, Magstrædes Dampmølle; efter C. J. Meyers Død overtog hans Søn, Julius Oluf Meyer Virksomheden; i 1903 udtrådte denne af Firmaet C. J. Meyer, der fortsattes af hans ældre Broder, Martin Ludvig Meyer indtil hans Død 1906, fra hvilket År hans Enke, f. Manniche, er Indehaver med Sønnen, Robert Valdemar Meyer som Prokurist. Fra 1903 – 09 var Virksomheden bortforpagtet til A/S Kbhvn.s Spritfabrikker, for hvilket M. L. Meyer var Direktør. Magstædes Dampmølle indehaves fremdeles af Førnævnte J. O. Meyer.

Adresse: Kompagnistræde 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. MEYER

Voksdugs- og Lakererfabrik. Jørgen Ernst Meyer (f. 1802, d. 1873) grundlagde 1834 en Voksdugsfabrik og 1842 en Lakererfabrik. Efter hans Død gik Virksomheden over til hans Enke (d. 1897) under Ledelse af Sønnen, Axel Meyer (f. 1846), og denne tillige med Broderen, Emil Meyer (f. 1856) blev i 1882 Interessenter i Firmaet.

Adresse: Jorcks Passage, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Em. Meyer's Eftf., linoleumsfirma.

Grundl. i 1834 af Jørgen Ernst Meyer (f. 1802, d. 1873).

Indehaver (siden 1930): E. R. Tjørn (f. 1885).

Adresse: Farvergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Meyer & Co. A/S, farveri, dekatering og tøjrensningsetablissement.

Grundl. d. 6. jan. 1869 af Lorentz Meyer (født i Kolding).

I 1871 indtrådte hans broder, Emil Meyer (d. 1898), i firmaet og i 1895 dennes søn Emmerik Meyer (f. 1875), der efter faderens død overtog virk­somheden som eneindehaver.

I 1945 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med en aktiekapital på kr. 600.000

 


Emil Meyer & Co.

 

og med ovennævnte Emmerik Meyer som di­rektør og formand for selskabets bestyrelse.

Adresse: Hovedvagtsgade 4, Kbhvn. K.

Fabrik: Masnedøgade 31-33, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst Meyer & Co., handels- og agenturvirk­somhed.

Grundl. d. 7. nov. 1889 af Ernst Meyer (f. 1863, d. 1931).

Indehaver (siden 1931): Chr. Vilh. Christiansen (f. 1878), der blev knyttet til firmaet i 1895 og optaget som medindehaver i 1920.

Adresse: Ny Østergade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. MEYER & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1854 af Johan Philip Ferdinand Meyer (f. 1829, d. 1887), efter hvem Forretningen gik over til Axel Jens Jacob Meyer, og denne samt Henrik Christian Formann (indtrådte i 1904) er de nuværende Indehaver.

Adresse: Heibergsgade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. Meyer & Co., grossererfirma.

Grundl. d. 2. febr. 1854 af Johan Philip Ferdinand Meyer (f. 1829, d. 1887), efter hvem forretningen gik over til hans søn, Axel Jens Jacob Meyer (f. 1857, d. 1911). Efter dennes død er Henrik Christian Formann (f. 1867), der var indtrådt som kompagnon i 1904, eneindehaver af fir­maet.

Adresse: Kronprinsessegade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FR. NEERGAARD MEYER & Co

Grosserfirmma, Vinhandel, er grundlagt 1857 af Frederik Jacob Neergaard Meyer (f. 1835).
I 1894 indtrådte Henrik Rudolf Nielsen
 i Firmaet, som Efter Grundlæggerens Udtrædelse i 1901 er Eneindehaver.

Adresse: Nørregade 33, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

FRITZ MEYER

Blikkenslager- og Lakererfirma, er grundlagt 1802 i Aalborg af Friderich Wilhelm Meyer (f. 1774, d. 1844), hvis Søn, Fritz Meyer (f. 1806, d. 1877) i 1835 flyttede Forretningen til Kbhvn; efter hans Død fortsættes den af Sønnen, Torben Meyer (f. 1848).

Adresse: Store Regnegade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fritz Meyer, hof-blikkenslager- og lakererfir­ma.

Grundl. i 1803 i Aalborg af Friderich Wil­helm Meyer (f. 1774, d. 1844), hvis søn, Fritz Meyer (f. 1806, d. 1877), i 1835 flyttede for­retningen til Kbhvn. Nuværende indehavere:

Torben Meyer (f. 1879) og Frits Wium (f. 1921).

Adresse: Nyhavn 42 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Meyer's Bogtrykkeri ved Erik Meyer.

Grundl. d. 7. juni 1899 af Holger Meyer (f. 1873).

I 1944 overtaget af sønnen, Erik Meyer (f. 1909).

Adresse: Farvergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. MEYER´s MØBEL-ETABLISSEMENT

Er grundlagt 1840 som Møbel- og Bygningssnedkeri (hvilket sidste senere nedlagdes ) af Heinrich Christian Meyer (f. 1808, d. 1884); den nuværende Indehaver, Sønnen Axel D. Meyer (f. 1847) overtog Forretningen i 1878.

Adresse: Gl. Kongevej 1 C, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Isidor Meyer, handel med rør og fittings, tek­niske maskinartikler, metaller, motorcykler.

Grundl. d. 24. april 1900 af J. B. Meyer (f. 1860, d. 1939).

Nuværende indehaver: sønnen, Einar Meyer (f. 1887).

Adresse: Store Kongensgade 67, ·Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage