Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 397
Melg - Mess
 

V. Melgaard, urmager- og guldsmedeforret­ning.

Grundl. i 1857 af urmager Schmidt.

I 1875 overtaget af N. J. Melgaard (f. 1852, d. 1931) og i 1919 af dennes søn, V. Melgaard (f. 1880).

Adresse: Nørregade 4, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herm. L. Melskens, materialhandel.

Grundl. d. 1. juni 1889 af Heinr. Schrøder (d. 1904).

I 1911 overtaget af Herm. L. Melskens (f. 1883, d. 1945).

Efter hans død overtoges forretnin­gen af enken, fru Carla M. Melskens (f. 1893) med sønnen, Chr. Monrad Melskens (f. 1921), som daglig leder.

Adresse: Slots gade 47-49, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. V. Mende & Co., materialhandel.

Grundl. d. 9. okt. 1881 af cand. pharm. Chr. V. Mende (f. 1843, d. 1918).

I 1913 overtoges firmaet af L. C. Belstrup (f. 1886, d. 1943) og V. Bache (f. 1866).

I 1943 udtrådte V. Bache, og proku­rist i firmaet, Jørgen A. Pedersen (f. 1914), optoges som medindehaver.

Efter L. C. Bel­strups død i 1943 videreføres firmaet af Jør­gen A. Pedersen som eneindehaver.

Firmaet har lige siden grundlæggelsen lig­get på den nuværende adresse.

Adresse: Kronprinsensgade 9, Kbhvn. K.      

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Merkantiltrykkeriet ved B. Simonsen.

Grundl. i 1906 af V. Simonsen (f. 1871, d. 1938); i 1938 overtaget af Børge Simonsen (f. 1904).

Adresse: Vester Alle 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Merkur-Foto A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1899 af

Carl Poulsen (f. 28. ju­ni 1857, d. 16. april 1938), der allerede da i en årrække havde frem­stillet dagslyspapir.

I 1899 fuldførtes et fa­briksanlæg til udvi­delse af virksomheden.

I 1922 optoges søn­nerne, cand. pharm. J. Heegaard-Poulsen (f. 9. aug. 1887) og A. Hee­gaard-Poulsen (f. 3. febr. 1889) som medindehavere.

 

Carl Poulsen

 

 

Siden faderens død viderefører de virksomheden, og har bl. a. optaget fabrikation af film.

 

       

J. Heegaard-Poulsen        A. Heegaard-Poulsen


Den 1. januar 1950 omdannet til aktieselskab.

Bestyrelsen består af ovennævnte J. Hee­gaard-Poulsen og A. Heegaard-Poulsen, der tilsammen udgør direktionen, samt af P. A. Heegaard-Poulsen og fru Aase

Torkild-Han­sen, f. Heegaard-Poulsen.

 


Trekronergade nr. 15-17

 

Firmaet fremstiller: fotografiske papirer; fotografiske films; fotografiske kemikalie-præpa­rater til fag- og amatørfotografi, beskæftiger ca. 70 personer.

Adresse: Trekronergade 15-17, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Mernøe, chokolade- og konfektureforret­ning.

Grundl. d. 31. okt. 1908 af Chr. Mernøe (f. 1883), der stadig er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Gammel Kongevej 85, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Messen, Hilligsøe, Køedt & Co., manufaktur­forretning, se Hilligsøe, Køedt & Co.

Adresse: Købmagergade 42-44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Messen, Jobs. Rye Marcussen, manufakturfor­retning.

Grundl. i 1901 af O. Nielsen (f. 1866, d. 1940).

Indehaver (siden 1941): Johs. Rye Marcussen (f. 1899).

Adresse: Algade 34, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Messen ved Anders Dyhr-Nielsen, manufak­turforretning.

I 1853 begyndte J. F. Qvist (f. 1825, d. 1907) et uldspinderi og farveri, hvor­til senere føjedes en manufakturforretning. I 1905 overtog grundlæggerens søn, Andreas Qvist (f. 1871), virksomheden, og i 1909 over­gik den til den nuværende indehaver, Anders Dyhr-Nielsen (f. 15. aug. 1883).

Adresse: Storegade 19, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Messerschmidt, grossererfirma og fabrik.

Grundl. d. 5. september 1895 af C. W. Messer­schmidt (f. 30. juli 1871, d. 1948). Firmaet er grundlagt som en gros forretning i garvestof­fer, ekstrakt og læder, men ved verdenskrigens udbrud i 1914 standsedes denne virksomhed.

I 1922 startede grundlæggeren en fabrik for tilvirkning af naturkorkskiver til indlæg i Crown-Corks, og oprettede i 1927 en fabrik til fremstilling af kunstkork samt Crown-Corks under navnet Kunstkorkkompagniet Mesco A/S. Endelig anlagdes i 1928 en fabrik under firmanavnet A/S Rustbeskyttende Parker-Pa­tenter.

Efter grundlæggerens død i 1948 overtoges firmaet af hans enke, fru Fanny Messerschmidt (f. 1877).

Den daglige ledelse varetages af søn­nerne, H. H. Messerschmidt og P. Messerschmidt.

Adresse: Stolpegårdsvej 105, Gentofte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL MESSERSCHMIDT´s SØNNER

Garverfirma, er grundlagt 1844 af Major C. W. Messerschmidt (f. 1804, d. 1888).

I 1853 gik det over til sønnen, Emil Messerschmidt (f. 1828, d. 1877), efter hvem det overtoges af hans Sønner, John og Louis Messerschmidt (f. henholdsvis 1855 og 1858). Efter Garveriets Brand i 1907 købtes Ejendommen med tilhørende Garveri af A/S M. I. Ballins Sønner (se dette).

Adresse: Antoinettevej 5, Valby

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage