Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 403
Mill - Miss
 

Millgaard's Skræderi.

Grundl. d. 22. febr. 1899 i Odense af L. Millgaard (f. 1874, d. 1948), der i 1944 optog sønnen, Harry Millgaard (f. 1901)

 

          

L. Millgaard                                 Harry Millgaard

     

som medindehaver; denne er siden faderens død i 1948 eneindehaver.

 

Millgaards Herreekviperings Butik og Hus på Ryesgade 10

I 1903 flyttedes for­retningen til Århus og i 1916 til den nuvæ­rende adresse.

 

Harry Millgaard da han startede i forretningen.

Billedet tilsendt af hans datter, Aase Madsen.

 

 

Lars Millgaard Foran forretningen i århus. 1903

Billedet tilsendt af Harry Millgaards datter, Aase Madsen.

 

 

Forretningen før den hed Millgaard… 'L Millgaard La Premiere' ca 1916-1933 med Karen Millgaard foran.

Billedet tilsendt af Harry Millgaards datter, Aase Madsen.

 

Adresse: Ryesgade 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

  -    : Harry Millgaards datter, Aase Madsen

 

A. W. Milling A/S, forretning med bygnings­materialer en gros m. v.

Grundl. d. 9. nov. 1864 af A. W. Milling (f. 1839, d. 1912).

Om­dannet til aktieselskab i 1927. Direktion (siden 1939): Chr. Aage Mortensen (f. 1890) og Vic­tor Foss-Pedersen (f. 1900).

Adresse: øster bro 37 A, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken Aalborg.

Grundl. i 1896 af A. P. Larsen.

Indehaver (siden 1947): Anton Wandsted (f. 1900).

Adresse': Slotsgade 23-25, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandfabrikken Echo ved C. Høyer & Sønner.

Grundl. d. 14. april 1885 af Søren Christensen (f. 1848, d. 1914) og Niels Peter Mogensen (f. 1854, d. 1914). I 1905 overtog C. Høyer (f. 1879) fabrikken; i 1940 optog han sine sønner, G. Høyer (f. 1905) og A. Høyer (f. 1907, d. 1947), som medindehavere. Konge­lig hofleverandør 1921.

Adresse: Studsgade 37, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken Jernkilde, I/S.

Grundl. i 1885 af fabrikant Godtfredsen.

I 1918 over­taget af Chr. Jespersen (f. 1876), der i 1945 optog sin søn, H. P. Jespersen (f. 1906) som medindehaver.

Adresse: Bryggergade 3, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken "Krystal".

Grundl. i 1898. Indehaver (siden 1927): Holger Poulsen (f. 1898).

Adresse: Møllegade 3, Skern.                

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken Saxo ved S. Egilsson.

Grundl. i 1884 på Vesterbrogade som Øltapperi af Chr. Larsen (f. 1863).

I 1903 omdannedes virksomheden til mineralvandsfabrik og flytte­de samtidig til Flensborgade nr. 1 og i 1929 flyttedes til den nuværende Adresse.

Den 25. jan. 1933 overtoges fabrikken af Axel Jørgen­sen (f. 26. febr. 1891) og Aage Jacobsen (f. 22. nov. 1892).

I 1948 blev fabrikken overtaget af S. Egilsson (f. 24. maj 1914).

Adresse: Frederiksstadsgade 11-13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken Sifon A/S.

Grundl. d. 11. dec. 1899. Nuværende formand for besty­relsen: direktør H. P. Jensen. Direktør: P. R. Wendelboe.

Adresse: Holger Danskes Vej 102, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabrikken "Villy".

Grundl. ca. 1900 af Appelt Jørgensen.

Nuværende inde­havere (fra 1950): V. Christiansen (f. 1907) og H. B. Nielsen (f. 1912).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Mischou & Co.'s Eftf., tobak en gros.

Grundl. i 1903 af A. Mischou.

Senere overtaget af M. Thuesen (d. 1941) og i 1941 af dennes enke, fru Mary Thuesen (f. 1888).

Adresse: Peder Skrams Gade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Herning A/S.

Stiftet i 1896 (vedtægter af 16. april).

Forpagter (siden 1943): H. Østergaard Pedersen (f. 1917).

Adresse: Bredgade 20, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Holbæk.

Grundl. i 1907. In­dehaver (siden 1928): frk. Marie Jensen (f. 1887).

Adresse: Nygade l B, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Holstebro.

Grundl. ca. 1904 af Jørgensen og Jacob Nielsen.

Indehaver (si­den 1919): M. Jespersen (f. 1888).

Adresse: Nørre Port, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Horsens.

Grundl. ca. 1900 af G. Schødtt.

Indehaver siden 1945: Dare David­sen (f. 1891).

Adresse: Jernbanegade 6-8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Løngangstræde i København.

Grundl. i 1888 af A. C. Nissen (f. 1850, d. 1919).

I 1921 overtaget af et aktieselskab.

Nuværende direktør: A. Morsing (f. 10. nov. 1910).

Adresse: Løngangstræde 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Nykøbing F.

Grundl. i 1906 under navnet Højskolehotellet i Nykøbing F.

Indehaver (siden 1930): fru Ninna Frederik­sen (f. 1894).

Adresse: Tværgade 3, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet i Næstved.

Grundl. i 1909.

In­dehaver siden 1936: frk. H. Lunde (f. 1885).

Adresse: Gl. Borgmestergaard, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missions-hotellet Ansgar i Århus, se Ansgar Missions- Hotellet.

 

Missionshotellet "Ansgar" i Kolding.

Grundl. ca. 1900.

Indehaver (siden 1946): Christian S. Gundtoft (f. 1898).

Adresse: Klostergade 26, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet Ansgar i Odense.

Grundl. ca. 1885 som Theisens Hotel. Missionshotel under det nuværende navn 1928. Indehaver (siden 1940): Svend Aage Magnussen (f. 1907).

Adresse: Østre Stationsvej 32, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage