Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 404
Miss - Moge

 

Missionshotellet Frydenlund.

Grundl. i 1904 af A. Larsen (d. 1908).

Fortsat af enken, der gav hotellet dets nuværende navn.

I 1921 overta­get af J. W. Nommesen (f. 1876, d. 1944), i 1944 af Aage Nommesen (f. 4. aug. 1908).

Adresse: Gammel Kongevej 176, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionshotellet Hebron i København.

Grundl. i 1900 af et aktieselskab, som hævedes i 1943, hvorefter hotellet overtoges af Kirkelig For­ening for den indre Mission i Danmark.

Adresse: Helgolandsgade 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                       

Missionshotellet "Westend"

Grundl. i 1907.

Indehaver (siden 1948): L. Stendorf Hansen (f. 1903).

Adresse: Vestergade 51, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Missionstrykkeriet.

Grundl. d. 1. nov. 1891 af Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark med Julius Fischmann som bestyrer.

Bestyrer (siden 1950): O. Siebuhr.

Adresse: Bernstorffsgade 21, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MITCHELL´s TRIKOTAGEFABRIK

Alexander Mitchell, der i 1784 var blevet indkaldt af Regeringen, anlagde en Strømpefabrik, som blev fortsat af hans Efterkommere, indtil den i 1873 gik over til Firmaet ”Kjærulff & Gotsche”, hvis nuværende Indehaver er Enkefru C. Gotsche.

Adresse: Østergade 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Modemagasinet Mimosa A/S.

Grundl. ca. 1885 af Chr. Henrichsen.

I 1928 overtoges forretnin­gen af Helge Thorndahl (f. 2. okt. 1886, d. 1947).

Nuværende indehaver: fru Harriet Thorndahl.

Samtidig omdannedes den til et aktieselskab.

Forretningen er en af de ældste indenfor branchen i København.

Adresse: Købmagergade 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mode-Palæet A/S Og fh. Brødr. S. & P. Peter­sen A/S,

fabrikation af og handel med dame­konfektion og kjoler.

Grundl. d. 1. sept. 1896 af brødrene S. og P. Petersen.

Omdannet til aktieselskab i 1938. Nuværende direktør: Aage Petersen.

Adresse: Østerbrogade 62, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Modersmaalet, se Dannevirke, dagblad.

 

Modesalonen Estvad ved Chr. Estvad.

Grundl. d. 5. dec. 1899 af Chr. Estvad (f. 1869), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. MODEWEG & SØN, BREDE KLÆDEFABRIK, A/S

Er grundlagt af J. C. Modeweg (f. 1782, d. 1849), der i 1810 overtog et Dugmagerværksted i Kbhvn.

I 1831 var han Medkøber af Brede (oprettede en Kornmølle, derpå en Krudtmølle, senere et Kobberværk) og blev i 1855 Eneejer.

I 1831 optog han sin Søn J. E. Modeweg (f. 1813, d. 1869) som Kompagnon. Dennes Enke fortsatte Driften til 1872, da hun solgte Brede til Carl Albeck (f. 1830, d. 1905) og William Salomonsen (f. 1842, d. 1900). Den førstnævnte udtrådte i 1879, og den sidstnævnte optog i 1887 Edmund Daverkosen og Carl C. Jensen som Associés.

I 1895 omdannedes Firmaet til et A/S.

Adresse: Østergade 17, 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. C. Modeweg & Søn A/S,

klædefabrik. J. C. Modeweg (f. 1782, d. 1849) overtog i 1810 et dugmagerværksted i København.

I 1831 var han medkøber af Brede (oprettet som korn­mølle, der nævnes i det 14. årh., i 1628 om­dannet til krudtmølle og ca. 1668 til et kob­berværk af Henr. Ehm) og blev i 1835 ene­ejer.

I 1839 optog han sin søn, J. E. Modeweg (f. 1813, d. 1869) som kompagnon. Dennes en­ke fortsatte driften til 1872, da hun solgte Brede til Carl Albeck (f. 1830, d. 1905) og Wil­liam Salomonsen (f. 1842, d. 1900).

Den først­nævnte udtrådte i 1879, og W. Salomonsen optog i 1887 Edmund Daverkosen (f. 1854, d. 1918) og Carl C. Jensen (f. 1853, d. 1922) som associés.

I 1895 omdannede s firmaet til et ak­tieselskab med de to sidstnævnte som adm. direktører. J C. Modeweg & Søn's fabrikation omfatter hel- og halvuldne klædevarer.

Nuværende direktion: H. W. Jacobæus (f. 6. febr. 1881) og D. G. Andres (f. 1896).

Adresse: Gammel Mønt 12, Kbhvn. K. og Brede pr. Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Chr. Moe & Søn, guldsmedefirma.

Grundl. d. 1. dec. 1859 i Vordingborg af Oluf Edvard Moe (f. 1831, d. 1870) og flyttet til Kbhvn. i 1895.

Efter grundlæggerens død fortsattes for­retningen af hans enke, fru Amalia Moe (f. 1832, d. 1885), efter hvem den videreførtes af sønnen, I. Chr. Moe (f. 1862, d. 1936).

I 1913 optog sidstnævnte sin søn, H. E. Moe (f. 1889, d. 1948) som medindehaver, og denne fortsat­te forretningen alene efter faderens død.

Fir­maet drives nu af H. E. Moe's enke, fru Agnes Moe (f. 1892).

Adresse: Østerbrogade 86, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Moesgaard, urtekramforretning.

Grundl. d. 3. april 1799.

Firmaets egentlige navn er Moritz Salomonsens Eftf., A. Moes­gaard, idet forretningen oprindelig blev op­rettet af Samuel Moses Salomonsen (d. 1840), Ved Stranden.

Efter dennes søn, Moritz Salo­monsen (d. 1871), og sønnesøn Lauritz Salo­monsen (d. 1879) overgik forretningen til Sop­hus Gjersøe, som d. 15. nov. 1929 overdrog den til A. Moesgaard (f. 15. marts 1885).

Denne flyttede forretningen fra Bredgade nr. 31 til Store Kongensgade nr. 73.

Her var i 1832 op­rettet en forretning af Edmund Arntzen.

I 1854 overtog Rasmus Steensballe den til 1895, der­efter Hagbart Jørgensen til 1900 og endelig Petrus Bøggild, der 15. febr. 1923 afstod såvel forretning som ejendom til A. Moesgaard.

Den 15. marts 1934 tildeltes der indehaveren prædikatet kongelig hofleverandør.

Adresse: Store Kongensgade 73, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mogensen & Dessaus Væverier A/S.

Konsul Christian Husum Mogensen (f. 1842, d. 1917) grundlagde d. 30. okt. 1767 en forretning med hvidevarer.

I 1874 anlagde konsul Mogensen en fabrik under navnet Slotsgadens Dampvæveri, og i slutningen af forrige århundrede oprette­des hvidevarefabrikken på Rugårdsvej.

I 1902 stiftede s aktieselskabet Mogensen og Dessaus Væverier, hvori indgik Bierfreunds Fabrik (anlagt i 1856 som bomuldsvæveri og farveri i Vindegade af bankdirektør Lor. Bierfreund og senere overtaget af et konsortium med Harry Dessau (d. 1915) i spidsen). Selskabets første direktører var nævnte Harry Dessau og Carl Bjerre (d. 1911). Nuværende direktør: Emil Wenø (f. 1896), der tiltrådte i 1929.

Adresse: Slotsgade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alex W. Mogensen's Eftf., forgylderi og kunst­handel.

Grundl. d. 11. juni 1836 af William Joachim Mogensen.

I 1877 overtaget af sønnen, Alexander William Mogensen.

Indehaver (si­den 1921): A. Binger (f. 1892).

Adresse: Palægade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl H. Mogensen, støbegodsforretning.

Grundl. i 1883 af H. A. Mogensen (f. 1853, d. 1923).

Nuværende indehavere: Carl H. Mogensen (f. 1892) og Poul Mogensen (f. 1918).

Adresse: Helsingørsgade 34, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. MOGENSEN

Jernstøberfirma. I 1769 anlagde Thomas Potter (f. 1746, d. 1811), vistnok født i Skotland og indvandret i en ung Alder, det første Jernstøberi i Danmark. Det var senere i Statens Eje, indtil det i 1849 gik over til Familien Mogensen. Nuværende Indehaver: Anna Mogensen

Adresse: Sofiegade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Saro Mogensen, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1886 af Chr. Jensen.

Indehaver (siden 1927): A. Saro Mogensen (f. 1903).

Adresse: Glamsbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage