Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 409
Mouv - Munk
 

F. MOUVIELLE

Viktualie- og Delikatesseforretning, kgl Hofleverandør, er grundlagt 1. Jan. 1847 af F. L. Beauvaiis (f. 1805, d. 1877).

I 1873 indtrådte F. Mouviell sen (f. 1839, d. 1904), der i 1898 optog den nuværende Indehaver, F. Mouviellle jun. (f. 1877) i Firmaet.

I 1893 tilkendtes der Firmaet Prædikat som Kgl. Hofleverandør.

Adresse: Østergade 59, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. Mouvielle, viktualie- og delikatesseforret­ning.

Grundl. d. 13. nov. 1847 af F. L. Beau­vais (f. 1805, d. 1876).

I 1872 indtrådte F. Mouvielle sen. (f. 1839, d. 1904), der i 1898 optog sin søn, F. Mouvielle jun. (f. 1877), i firmaet.

Fra 1904 til 1947 var sidstnævnte ene­indehaver.

I 1947 overtog hans søn, Paul For­tuné Mouvielle (f. 1905), forretningen.

I 1892 henflyttedes virksomheden til de nuværende lokaler.

Adresse: Østergade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Mowitz, blomsterforretning.

Grundl. i 1887 af Ferdinand Mowitz (f. 1860, d. 1943).

I 1922 overtaget af Frederik Mowitz (f. 1887) og den­nes søster, frk. Alice E. Mowitz (f. 1889). Sidst­nævnte er nu eneindehaver.

Adresse: Bramstræde 4, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                   

Marius Mulvad A/S, Mekanisk Etablissement.

Grundl. i 1907 af Marius Mulvad (f. 1882) og Axel Tychsen under navnet "Tychsen & Mul­vad".

I 19,15 udtrådte Tychsen, og Mulvad fort­satte virksomheden som eneindehaver indtil 1918, hvor den omdannedes til et aktieselskab under navnet Marius Mulvad, Elektromeka­nisk Etablissement under direktion af nævnte Marius Mulvad.

I 1923 omorganiseredes aktie­selskabet, og det nuværende firmanavn anto­ges.

Bestyrelsen består af landsretssagfører Eu­gen Olsen, prokurist, frøken Agnes K. Hansen, fru Anna Mulvad samt selskabets direktør, Marius Mulvad. Aktiekapital: 400.000 kr.

Virksomheden, der fremstiller elektrisk ma­teriel og telefonmateriel, var det første firma, der indførte originalt Bakelite pulver og et originalt Bakelite-Presseanlæg fra Amerika. Virksomheden presser, sprøjter, extruderer og højfrekvenssvejser plastiske materialer som:

Polyvinylchlorid, Polyæthylen, Cellulose Ace­tate, Polystyrol, Melamin, Bakelite og Urea.

Adresse: Blegdamsvej 38, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Mulvad A/S, trikotage og børnekonfek­tion.

Grundl. d. 17. april 1903 af Peter Mulvad (f. 1876, d. 1938,) efter hvis død forretningen overtoges af hans enke, fru Hedvig Mulvad.

I 1947 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af: købmand Aage Niel­sen (f. 1916) (direktør og formand for besty­relsen), fabrikant N. J. Nielsen (f. 1884) og fru Else Nielsen (f. 1917).

Adresse: Bispensgade 23-25, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans V. Munch, kulimport- og skibsproviante­ringsforretning.

Grundl. d. 16. okt. 1860 af Hans Sonne Munch (f. 1825, d. 1922).

I 1900 blev forretningen overtaget af sønnen, Hans V. Munch (f. 1867, d. 1932); efter dennes død af hans enke, fru Christine Margrethe Munch (f. 1868) og søn, Hans Munch (f. 1903); sidst­nævnte er siden 1939 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Strandgade, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helga Munch, købmandsforretning.

Grundl. i 1894 af Frederik A. Olesen (f. 1862).

I 1943 blev forretningen overtaget af Chr. Pedersen (d. 1944), i 1946 af S. A. yttesen og i 1947 overtog den nuværende indehaver, Helga Munch (f. 1906), forretningen.

Adresse: Overgaden oven Vandet 30 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Munch A/S, maskinsnedkeri.

Grundl. d. 27. marts 1895 af Johs. Munch (f. 1870).

Over­gået til aktieselskab i 1935 med grundlægge­ren, Johs. Munch, som direktør.

Adresse: Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Munch Christensen Boghandel.

Grundl. d. 15. aug. 1866 af Theodor Jørgensen (f. 1840, d. 1907).

Indehaver (siden 1947): J. Munch Chri­stensen (f. 1917).

Adresse: Nørregade 22, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Munck, damekonfektionsforretning.

Grundl. i 1903 af A. Munck (f. 1874), der stadig er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Istedgade 87, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolai S. Munck's Eftf. ved Kaj Feiling. guldsmedeforretning.

Grundl. d. 31. okt. 1865 af Frederik H. D. Munck (f. 1829, d. 1889) og efter hans død overtaget af sønnen, Nicolai S. Munck (f. 9. marts 1864).

Den 6. maj 1941 overtoges forretningen af Kaj Feiling (f. 1. marts 1917).

Adresse: Admiralgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vagn Munck & Elix Voss, barber- og frisør­forretning.

Grundl. i 1894 af C. Hensel.

Inde­havere (siden 1943): Vagn Munck (f. 1915) og Elix Voss (f. 1916).

Adresse: Frederiksberg Alle 5.2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. S. Munk, hestehandel og vognmandsforret­ning.

Grundl. d. 24. nov. 1895 af N. S. Munk (f. 1873, d. 1944).

I 1944 overtaget af enken, fru Mathilde Munk (f. 1873) med sønnen, Hans Munk (f. 1899) som forretningsfører.

Adresse: Abel Cathrines Gade 23, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. V. Munk, guldsmedeforretning.

Grundl. ca. 1900 af L. B. Mortensen.

I 1928 overtaget af Th. V. Munk (f. 1908) og i 1946 af K. O. Fors­mann (f. 1896).

Adresse: Godthåbsvej 18 B, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Munk-Jensen, frugtforretning en gros.

Grundl. d. 18. nov. 1895 af N. Munk-Jensen (f. 1864, d. 1924).

Dennes søn, Edv. Munk­-Jensen (f. 1904), er nu indehaver af forret­ningen.

Adresse: Rømersgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage