Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 408
Mort - Mour
 

M. J. Mortensen, tapet- og farvehandel.

Grundl. d. 27. jan. 1894 af M. J. Mortensen (f. 1870).

Indehavere siden 1946: sønnerne, C. V. Mortensen (f. 1896) og H. G. Mortensen (f. 1902), og datteren, frk. E. K. Mortensen (f. 1898).

Adresse: Øster gade, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. P., Mortensen's Eftf., sejl- og flagfabrik.

Grundl. ca. 1880 af M. P. Mortensen (f. 1857, d. 1943).

I 1943 overtaget af Karl Christian Mortensen (f. 1899).

Adresse: Amaliegade 1, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N.. Søgaard Mortensen, manufakturhandel.

Grundl. i 1877 af Ludvig Storm (f. 1851, d. 1906); i 1906 overtaget af N. Søgaard Mor­tensen (f. 30. okt. 1875, d. 17. marts 1936).

Efter dennes død drives forretningen af enke­fru N. Søgaard Mortensen (f. 26. juli 1882).

Adresse: Algade 71, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. I. Mortensen, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1898 af O. L Mortensen (f. 1873), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Slotsgade 12, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Mortensen A/S, maskinfabrik.

Grundl. 3. nov. 1903 af P. Mortensen (f. 1880, d. 1944) under navnet Herning Maskinfabrik.

I 1947 omdannet til et aktieselskab med en direktion bestående af fru Karen Mortensen, sønnen, V. E. Mortensen (f. 1907) og P. Jespersen (f. 1905).

Adresse: Nørgaards Alle 10, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. Mortensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 20. okt. 1857 af J. S. Riis (f. 1830, d. 1911).

I 1888 blev forretningen overtaget af sønnen, H. Riis (f. 1860, d. 1937).

I 1918 blev forret­ningen overtaget af Chr. Svendsen (f. 1888).

Denne overdrog d. 11. juni 1922 forretningen til den nuværende indehaver, P. A. Morten­sen (f. 1890).

Adresse: Halmstræde 2, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Mortensen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 4. marts 1897 af V. Mortensen (f. 1864, d. 1949).

Indehavere (siden 1949): sønnerne, Bir­ger Mortensen (f. 1906) og Erik Mortensen (L 1910).

Adresse: Bispensgade 22, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Mortensen's Eftf. ved Poul Hagstad, glarmester- og legetøjsforretning.

Grundl. d. 18. juli 1898 af Valdemar Mortensen (f. 1870, d. 1930).

I 1930 overtaget af enken, fru Nina Mortensen (f. 1874) og d. 1. jan. 1948 af svi­gersønnen, Poul Hagstad (f. 1897).

Adresse: Smallegade 43, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. E. Mortensen & Søn, bogtrykkeri.

Grundl. i 1896 af V. E. Mortensen (f. 1860, d. 1908).

Indehaver (siden 1908): C. S. E. J. Mortensen (f. 1882).

Adresse: Nørrebrogade 37, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Mosbæk's Farveri.

Grundl. i 1671 af Jens Madsen.

Indehaver (siden 1922): A. C. Mos­bæk (f. 1880).

Adresse: Søndergade 10, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Mose, Glamsbjerg Rosen- og Nellikegart­neri.

Grundl. d. 14. okt. 1889 af M. H. Mose (f. 1863, d. 1941).

I 1931 overtaget af Poul Mose (f. 1896).

Adresse: Glamsbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Moses, glarmesterforretning og kunsthan­del.

Grundl. d. 6. juni 1820 af Joseph Moses.

Indehavere siden 1937: fru Ellen Margrethe Moses (f. 1884) og A. L. Stender (f. 1908).

Adresse: Østergade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Motorfabriken Dan A/S.

Grundl. i 1884 af P. Jørgensen.

Omdannet til aktieselskab i 1910.

Driftsleder (siden 1949): C. P. B. Nielsen (f. 1907).

Adresse: Bragesgade 10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Motorfabrikken Danmark ved Alfred Nielsen.

Grundl. som aktieselskab d. 9. juli 1898 under navnet Rudkøbing Jernstøberi og Maskinfa­brik.

I 1934 ophævedes aktieselskabet, og kon­sul Alfred Nielsen (f. 1868), der siden 1909 havde været formand for selskabets besty­relse, overtog firmaet under det nuværende navn.

Adresse: Ahlefeldtsgade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL MOTTLAU

Tømmerhandlerfirma, er grundlagt 22. Okt 1810 som Stolemagerværksted og Træ- og Finerhandel af Sophus Fr. Mottlau (f. i Danzig 1780, d. 1858), der samme År var indvandret til Kbhvn, som Stolemagersvend og som1847 overdrog den til Sønnen, August Harne Mottlau (f. 1818, d. 1902); i 1868 – 69 flyttedes Tømmerhandelen fra Kalkbrænderivej til Nørrebrogade 116, hvorfra den efter en Ildsvaade 1896 flyttedes til sin nuværende Plads.

Fra 1879 fortsattes Virksomheden af A. H. Mottlaus Søn, Emil Johan Mottlau (f. 1851) under Firma Aug. Mottlaus Eftf., hvilket i 1897 forandredes til Emil Mottlau.

I 1896 anlagdes et Savværk.

Adresse: Nørrebrogade 157, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Emil EC. Mottlau, tømmerhandel.

Grundl. d. 1. maj 1909 af Emil C. Mottlau (f. 1878, d. 1942).

Indehaver (siden 1942): sønnen, Jørgen Mott­lau (f. 1909).

Adresse: Korsgade 15, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Mottlau A/S. Spiseolie og Estragon ed­dike en gros.

Grundl. i 1888 af Fr. Mottlau (f. 30. okt. 1849, d. 1912).

Omdannet til ak­tieselskab d. 21. sept. 1935.

Direktør: fru H. Schnackenburg.

Adresse: Rosenørns Allé 65, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. Mouritsen, tricotagefabrik.

Grundl. d. 16. april 1896 af Mourits Jørgen Mouritsen (f. 1868, d. 1930), som i 1925 optog sin søn, Inge­mann Mouritsen (f. 1900), i firmaet.

Siden fa­derens død i 1930 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Søndergade 42, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnold Mouritzen, Vaskeriet "Milforth".

­Grundl. på nuværende adresse i 1900 af Busch og Andersen.

Den 22. febr. 1908 overtaget af

 

Vaskeriet ”Milforth”

 

Arnold Mouritzen (f. 25. maj 1869, d. 1945).

Efter dennes død i 1945 blev forretningen over­taget af hans datter, fru Kamma Isberg.

Adresse: Nordre Frihavnsgade 27, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage