Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 418
Møll - Møll
 

skiner.

Firmaet har sikkert den største kapaci­tet indenfor branchen her i landet, idet det kan false, hefte og indbinde 600.000 ark pr. dag.

Firmaet indbinder årlig millioner af bøger og står i forbindelse med mange forlag i Dan­mark. Endelig kan nævnes, at det største bog­binderarbejde i Danmark, nemlig Københavns Telefonhåndbog, ca. 800,000 eksemplarer, ud­føres af firmaet. Oscar Møllers søn, Arne Oscar Møller (f. 1. okt. 1910) (altså 4. genera­tion i lige linie), blev i 1934 ansat i firmaet.

I 1948 omdannedes firmaet til et kommanditsel­skab med enkefru Asta Møller som ansvarlig deltager. Prokurister: ovennævnte Arne Oscar Møller og E. S. Jepsen.

Adresse: Meinungsgade 18, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Møller & Co., H. P. Nipper, kulimport.

Grund!. ca. 1868-69 af A. Møller. Indehaver (siden 1. sept. 1935): H. P. Nipper (f. 1909).

Adresse: Søndergade l, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rogert Møller, bageri.

Grundl. i 1906 af Ro­gert W. Møller (f. 1883).

Den 1. jan. 1950 overtoges forretningen af Peter Nielsen (f. 1915).

Adresse: Vesterbrogade 30, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. L. MØLLER´s BOGTRYKKERI

Der er grundlagt 1827 af S. L. Møller (d. 1872), fortsattes af hans Søn, J. V. Møller (f. 1840), som fra 1882 til 99 arbejdede i Kompagni med L. E. Thomsen, men nu er Eneindehaver.

Adresse: Hestemøllestræde 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

Grundl. i 1827 af S. L. Møller (d. 1872).

Overtaget af sønnen, J. V. Møller (f. 1840, d. 1922) (fra 1879-99 i kompagniskab med L. C. Thomsen).

I 1916 op­tog J. V. Møller sin søn, Henning Møller, som medindehaver. J. V. Møller udtrådte i 1918; s. å. indtrådte hans anden søn, Max Møller, som medindehaver.

Adresse: Rosenørns Allé 29, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Møller, isenkramforretning.

Grundl. d. 10. juni 1852 af S. P. Møller (f. 1823, d. 1889).

Indehaver (siden 1926): sønnesønnen Holger Møller (f. 1901).

Adresse: Adelgade 29, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Steffen P. Møller & Søn, stenhuggeri.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af Steffen Prætorius Møller (f. 1871).

I 1937 indtrådte hans søn, Johs. P. Møller (f. 1901) i forretningen.

Adresse: Åbenråvej 18, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Møller, isenkramforretning.

Grundl. d. 15. febr. 1888 af C. P. Conradsen (f. 1867, d. 1927).

Indehaver (siden 1925): Svend Møller (f. 1899).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Møller, grossererforretning.

Grundl. d. 25. maj 1875 af Th. Møller (f. 5. februar 1845, d. 10. juli 1912), efter hvis død firmaet overto­ges af sønnerne, de nuværende indehavere, N. C. Th. Møller (f. 30. august 1879) og Ernst Møller (f. 19. oktober 1882).

Firmaet beskæftiger sig hovedsagelig med salg af skibsudrustningsartikler samt smøre­olie som repræsentant for firmaet W. B. Dick & Co., Ltd., London.

Adresse: Nyhavn 45-47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Møller, revisionsfirma.

Grundl. d. 1. maj 1908 af Th. Møller (f. 1864, d. 1920).

Indeha­ver (siden 1937): Ove Breuner.

Adresse: Rådhuspladsen 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thor Møllers Bogtrykkeri.

Grundl. i 1911 af C. A. Rasmussen og H. C. Rugh.

Indehavere (siden 1935): J. Møller og A. E. Wieth Nielsen.

Adresse: Læderstræde 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Møller & Co., metal trykkeri og metalvare­fabrik.

Grundl. i 1904 af V. Møller (d. 1931).  

 

     
V. Møller                    Rich. Møller

I 1919 optog grundlæggeren sin søn, Richard Møller (f. 1885, d. 1933), som medindehaver; denne overtog ved faderens død firmaet som

 

       
   W. Møller                     N. J. Rasmussen

 

eneindehaver.

Efter Rich. Møllers død i 1933 overtoges firmaet af hans søn, W. Møller (f. 1911) O'g N. J. Farsø Rasmussen (f. 1906).

Virksomheden, der ved de nuværende inde­haveres overtagelse beskæftigede 1 Svend og 1 lærling, beskæftiger nu ca. 60 personer, ho­vedsageligt med fabrikation af malkemaskin­dele-, belysningsartikler- læge- og hospitals­artikler - autoreservedele - butiksinventar og husholdningsartikler.

Adresse: Graven 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. MØLLER & Co.´s EFTERFØLGER

Frugt- & Vildthandlerfirma, er grundlagt 1856 af V. P. Møller. I 1889 indtrådte C. G. S. Hasselriis i Firmaet og i 1899 udtrådte Grundlæggeren; i 1907 overgik det til den nuværende Indehaver, Jens Willemoes.

Adresse: Bredgade 24, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Viggo Møller, manufakturhandel.

Grundl. i 1896 af Johan K. Andersen.

I 1906 overtaget af Viggo Møller (f. 1881, d. 1950), hvis enke, fru Anna Margrethe Møller (f. 1882) og søn G. J. Møller (f 1911), fortsætter forretningen.

Adresse: Frederikssundsvej 5, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VIGGO C. MØLLER´s EFTERFØLGER, PETER KOCK

Herreekviperingsforretning. I 1858 nedsatte B. C. Engel (d.1888) sig som Hosekræmmer i Grønnegade. Hans Enke, Marie, f. Jensen, fortsatte Virksomheden, der dernæst overtoges af Viggo C. Møller i 1893 og af denne udvidedes til at omfatte både en gros og en detail Salg.

I 1910 overgik det til den nuværende Indehaver, Peter Koch.

Adresse: Grønnegade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Viggo C. Møller's Eftf., herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1858 af B. C. Engel (d. 1888).

Indehaver (siden 1. jan. 1918): H. Palsbøll.

Adresse: Ny Østergade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage