Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 417
Møll - Møll
 

Lars Møller A/S, møbelforretning (antike møb­ler).

Grundl. d. 15. febr. 1907 af Lars Møller (f. 1880) som snedkerforretning.

Omdannet til aktieselskab i 1946 med grundlæggeren som direktør.

Adresse: Bredgade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Møller, snedkerforretning.

Grundl. i 1863 af Andr. Møller (f. 1839, d. 1908).

Inde­haver (siden 1. nov. 1904): Ludvig Møller (f. 1875).

Adresse: Brogade 19, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Møller ved Thorvald Møller, guldsmedefor­retning.

Grundl. i 1842 af Mathias Møller. In­dehaver (siden 1919): Thorvald Rasmus Møl­ler (f. 1882).

Adresse: Bispegade 9, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Møller & Co., agenturfirma.

Grundl. d. 22. nov. 1888 af grosserer W. B. Herseth (f. 1863, d. 1928) og grosserer Chr. J. Dehli, som udtrådte af firmaet på grund af sygdom i 1906, hvorefter Herseth optog firmaets man­geårige prokurist, S. Engel, som kompagnon (f. 1873, d. 1936).

Den 1. jan. 1924 indtrådte firmaets nu­værende eneindehaver, Bjarne W. Herseth (f. 27. okt. 1895), og i 1922 H. V. Engel (f. 16. febr. 1900, d. 8. febr. 1940) som medindehavere af, firmaet.

 


Bjarne W. Herseth

 

Firmaet har fra sin allerførste begyndelse hovedsagelig beskæfti­get sig med repræsen­tation for udenlandske firmaer i vin- og spi­ritus branchen, og har således i over 50 år

repræsenteret verdens­kendte firmaer som f. eks. Société de la Béné­dictine (D.O.M.), Champagne Heidsieck & Co. Monopole, Reims, J. Cederlunds Soner, Blan­dy's Madeiras Lda., Madeira, A. A. Ferreira, Oporto etc. etc.

Ved siden af denne virksomhed har fir­maet også gennem årene beskæftiget sig med andre brancher, f. eks. parfumebranchen som repræsentanter for Parfumerie Houbigant, Paris.

I 1918 erhvervede firmaet ejendommen Tor­denskjoldsgade nr. 27, for med større uafhæn­gighed at kunne udvide sine lokaler efter for­retningens behov.

Adresse: Tordenskjoldsgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Møller's Eftf. A/S, bogbinderi.

Grundl. d. 21. okt. 1879 af. Marius Møller (d. 1916).

Omdannet til aktieselskab i 1930.

Direktion: Ib Høj klint (f. 1916) og Chr. Häuser Petersen (f. 1898).

Adresse: Rosenkrantzgade 23, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Møller, manufakturforretning.

Grundl. i 1904 af Martin Møller (f. 1884, d. 1949).

I 1949 overtaget af Sonja Møller og Poul Martin Møller (f. 1913).

Adresse: Nørre Alle 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. L. Møller & Meyer's Eftf., materialhandel.

Grundl. den 24. okt. 1865 af M. L. Møller og L Fr. Meyer.

Efter at sidstnævnte var udtrådt i 1868, fortsatte M. L. Møller virksomheden ind­til 1901, da han overdrog den til I. P. Ebbesen (f. 1860), der ca. 1910 overtog det gamle par­fumerifirma "F. C. Vilsoët".

I 1918 overtoges forretningen af Carl Sternov og Einer Ibsen.

Den nuværende indehaver, cand. pharm. P. J. W. Bollerup-Lindenborg (f. 24. juli 1882), overtog forretningen d. 1. april 1927.

Adresse: Gothersgade 8, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. J. Møller & Søn, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1869 af Nis Jessen Møller (f. 1839, d. 1920).

I 1905 overtaget af sønnen, Nicolaus Johannes Møller (f. 1872).

Adresse: Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Olaf Møller, papirhandel en gros.

Grundl. i okt. 1876 af H. A. Lund (f. 1844).

Den 21. maj 1911 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, N. Olaf Møller (f. 6. okt. 1885), der i 1917 fik borgerskab som grosserer og i 1918 som bogtrykker.

Bogtrykkeriet har siden 1929 haft til huse på Købmagergade nr. 62-64.

Firmaet, der fra 1931 har haft eneforhand­ling af lærebøger for krigsministeriet, regle­menter m. v. samt skematiske bøger til hærens afdelinger, overtog i 1913 P. N. Langsteds Bog­handel, der grundlagdes d. 24. maj 1867 af P. N. Langsted (d. 1905), i 1920 P. Michelsens Boghandel, der blev grundlagt d. 24. maj 1880 og d. 1. dec. 1930 Barth & Jensen's Eftf., grund­lagt d. 7. dec. 1858.

Adresse: Frederiksborggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Møller, bogbinderi.

Grundl. d. 16. marts 1833 på Gråbrødretorv af Martin Christian Møller (f. 8. sept. 1803, d. 1860).

Derefter over­tog sønnen Edvard Heinrich Møller (f. 14. nov. 1841, d. 19. april 1907), forretningen, der i hans tid udvidedes betydeligt og derfor flere gange måtte flyttes til stadigt større lokaler; det kan således nævnes, at forretningen har haft til huse på tre af hjørnerne, hvor Pile­stræde skærer Klareboderne og Møntergade.

Senere flyttedes til Læderstræde nr. 9.

Forret­ningens speciale var skole- og skrivebøger til de københavnske kommuneskoler. Efter E. H. Møllers død fortsattes forretningen af hans en­ke, fru Betty Møller, indtil d. 28. sept. 1911, da sønnen, Oscar Møller (f. 3. juli 1886, d. 1946), overtog den.

Året efter udvidedes forretningen atter og flyttedes til ejendommen centrum, Studiestræde nr. 19, og samtidig blev den for­synet. med moderne maskiner og gik over til forlagsarbejde, navnlig masseoplag.

En ny ud­videlse blev nødvendig i 1919, og forretningen flyttedes til Frederiksholms Kanal nr. 4.

I 1932 købtes komplekset Meinungsgade 18, hvor samtlige udstrakte fabrikslokaler blev taget i brug og yderligere forsynet med moderne ma-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage