Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 427
Niel - Niel
 

Chr. Nielsen's Monumentforretning & Sten­huggeri, Jobs. Nielsen.

Grundl. i 1900 af Chr. Nielsen (f. 1860, d. 1920) og i 1919 overtaget af Johannes Edvard Nielsen (f. 1893).

Adresse: Jernbaneplads, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nielsen & Søn, isenkramforretning.

Grundl. d. 12. dec. 1885 af Chr. Nielsen (f. 1859, d. 1941).

Den 1. jan. 1931 overtaget af sønnen, Einer Nielsen (f. 1892).

Adresse: Vesterbrogade 61, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nielsen & Søn, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. marts 1883 af Chr. Nielsen (f. 1858, d. 1923).

I 1923 overtaget af Windahl Nielsen (f. 1889).

Adresse: Kordilgade 34, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nielsen & Sønner's Eftf., bådebyggeri.

Grundl. ca. 1893 af Chr. Nielsen (f. 1864, d. 1929).

I 1929 overtaget af dennes sønner, A. Chr. Nielsen (f. 1894) og H. Chr. Nielsen (f. 1900). I 1948 udtrådte sidstnævnte og i hans sted indtrådte Chr. Sørensen (f. 1907).

Samti­dig ændredes firmanavnet til det nuværende.

Adresse: Havnepladsen, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nielsens Teglværker A/S.

Grundl. i 1895 ar teglværksejer Chr. Nielsen.

Omdannet til aktieselskab i 1920.

Sammenslutningen om­fatter Gandrup Teglværk og Skovsgaard Teglværk.

Bestyrelsen består nu af forpagter A. Ring Nielsen (f. 1893), prokurist Sv. Harne (f. 1900) og selskabets direktør (siden 1932) Axel Nielsen (f. 1895).

Adresse: Korsgade 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nielsen's Tømmerhandel.

Grundl. d. 1. juni 1877 af L. Nielsen (f. 1836, d. 1892).

In­dehaver 1911-44: Chr. Nielsen.

Nuværende indehaver: Immanuel Nielsen (f. 1913).

Adresse: Gørding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. H. Nielsen jun. A/S. Korn og Foderstoffer, gødning, brændsel, kalk og cement m. v.

Grundl. 21. okt. 1874 af Chr. H. Nielsen (f. 1848, d. 1905) som agenturforretning. Senere optog forretningen handel med bygningsartik­ler, kul, korn og foderstoffer.

I 1880 opførtes et stort pakhus.

I 1902 omdannedes firmaet til aktieselskab med første vedtægter af 2. jan.

Den første be­styrelse bestod af konsul Jørgen H. Nielsen (f. 1833) og bankdirektør Peter B. Nielsen (f. 1846).

Bestyrelsen består nu af selskabets direktø­rer, H. C. Jensen (f. 1893), der tiltrådte i sel­skabet i 1911, direktør fra 1937, og B. Nielsen (f. 1915), der tiltrådte i 1937, direktør fra 1948 samt fru Karen Ingeborg Nielsen (f. 1886), landsretssagfører J. Breum (f. 1889) og pro­prietær M. Brix Jensen (f. 1909).

Adresse: Jernbanegade 8 A, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. K. Nielsen & Søns Bagerier.

Grundl. d. 10. april 1895 af C. K. Nielsen (f. 6. okt. 1867, d. 26. maj 1949), der i 1925 optog sin søn, K. Nielsen (f. 15. maj 1902), som medindehaver; denne er siden 1947 eneindehaver af firmaet.

Forretningen er grundlagt i Godthåbsgade nr. 25; efter en periode i Ryesgade flyttedes i 1902 til den nuværende adresse.

Den 10. okt. 1912 erhvervedes ejendommen.

Bageriet dri­ver både en gros og en detail virksomhed;

Adresse: Molsgade 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Claus Nielsen, isenkram- og landbrugsmaskin­forretning.

Grundl. d. 28. sept. 1905 af Claus Nielsen (f. 1873), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Daniel Nielsen A/S, linoleum og tæpper en giros og en detail.

Grundl. d. 1. marts 1890 af tapetserermester Daniel Nielsen (f. 1865, d. 1945). Forretningen startedes som detail­butik med linoleum som speciale.

Daniel Nielsen var oldermand for Aarhus Sadelma­ger- og Tapetserer­-Laug fra 1913 til 1939 og var derefter indtil sin død i 1945 æresol­dermand.

 

Daniel Nielsen

 

I 1939 omdan­nedes firmaet til et fa­milieaktieselskab, hvis

vedtægter er af 28. febr. 1939, med en aktiekapital på 50.000 kr., senere udvidet til 100.000 kr., og med Daniel Nielsen som direktør til han døde i 1945.

Der­efter tiltrådte S. C. A. Jørgensen. (f. 1890) som direktør.

Bestyrelsen består nu af stadsarkitekt Alfr. Mogensen, assurandør E. Daniel Nielsen, fru Ellen Marie Hammerschmidt og Fru Ella Da­niel Nielsen.

Adresse: Østergade 30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Nielsen & Co. grossererforretning (elektri­ske artikler).

Denne forretning er grundlagt den 20. februar 1906 af et kommanditselskab, i hvilket Einar T. Niel­sen (f. 1881) var den ansvarshavende delta­ger.

 


Einar T. Nielsen

 

I 1910 ophævedes kommanditselskabet, og ovennævnte Einar T. Nielsen er siden da eneindehaver af virk­somheden.

Adresse: Fiolstræde 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. NIELSEN´s MEKANISKE STENHUGGERI

Er grundlagt 1797 af Peter Dantzer (f. 1762, d. 1822), hvis Enke, Birgitte Dantzer (f. 1778, d. 1846), fortsatte Forretningen til 1840, da hun overdrog den til sin mangeårige Mestersvend, J. F. Becher (f. 1786, d. 1854), efter hvis Dødden gik over til J. F. Scheller (f. 1791, d. 1867), og han solgte den i 1862 til Emil Nielsen (f. 1821, d. 1883), hvis Søn, Rudolph Nielsen (f. 1855) overtog Firmaet ved Faderens Død.

Adresse: Nørrebrogade 44, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. Nielsen's Mekaniske Stenhuggeri A/S.

Grundl. d. 17. juni 1797 af Peter Dantzer (f. 1762, d. 1822).

Fra 1862-83 var Emil Nielsen (f. 1821, d. 1883) indehaver.

Omdannet til ak­tieselskab i 1927 med Bernhard Grage (f. 1875, d. 1942) som direktør. Efter denne tiltrådte sønnerne, Paul Grage og Kai Grage, som di­rektører.

Adresse: Aldersrogade 10, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage