Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 428
Niel - Niel

 

E. Bondorf Nielsen, farveri.

Formentlig grund­lagt i 1813.

I 1864 overtoges farveriet af P. C. Nielsen (f. 1836, d. 1910).

I 1901 overtoges det af sønnen, E. Bondorf Nielsen (f. 1875).

Adresse: Middelgade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eduard Nielsen's Eftf. ved Carl C. Christen­sen, fiske- & vildthandel.

Grundl. d. 1. jan. 1884 på Nørrebrogade nr. 39 af Eduard Niel­sen (f. 12. marts 1873, d. 26. juni 1938), og efter dennes død overtaget af den nuværende indehaver, Carl C. Christensen (f. 23. juni 1905), der i mange år havde været medarbej­der i forretningen.

Adresse: Slots gade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. H. Nielsen, bødkerforretning.

Grundl. i 1866 af A. F. Nielsen (f. 1841, d. 1920), efter hvem forretningen overtoges af sønnen, Al­fred Nielsen (f. 1877, d. 1947).

I 1947 over­toges den af dennes søn, E. H. Nielsen (f. 1904).

Adresse: Gravene 32, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einer Nielsen's Boghandel, L. Schjelde's Eftf.

Grundl. d. 20. okt. 1890 af Lauritz Schjelde (f. 1863, d. 1931).

I 1923 overtaget af Einer Niel­sen (f. 1897).

Adresse: Sankt Laurentii Vej 45, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejnar Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1896 af Kjeld Kjeldsen (f. 1871, d. 1939).

In­dehaver (siden 15. jan. 1917): Ejnar Nielsen (f. 1886).

Adresse: Nørregade 5, Sindal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emanuel Nielsen, stenhuggeri.

Grundl. i 1881 af Nicolaj Nielsen (f. 1852).

Indehaver (siden nov. 19'12): Emanuel Nielsen (f. 1890).

Adresse: Jernbanegade 31, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Nielsen & Søn, fabrikation af olietøj og gummitøj.

Grundl. d. 12. dec. 1880 af dyr­læge Emil Ernst Nielsen (f. 1826, d. 1913).

Fra 1894 var grundlæggerens søn, Chr. Carl Jørgen Nielsen (tidligere forretningsfører i firmaet) dets eneindehaver.

I 1919 optoges sidstnævntes søn, E. Nielsen (f. 1892), som medindehaver; siden 1924 er han firmaets eneindehaver.

Adresse: Ramsherred 15, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erik Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1793.

Nuværende indehaver: Erik Nielsen (f. 1904).

Adresse: Helsingørgade 15, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst E. Nielsen (P. C. Nielsen), blikkensla­ger-, gas-, vand- og sanitetsmester.

Grundl. d. 10. nov. 1874 af P. C. Nielsen (f. 1839, d. 1921).

I 1918 overtaget af sønnen, Ernst E. Nielsen og d. 22. april 1944 af Svend Vormslev Olsen.

Adresse: Studiestræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Evald Nielsen, sølvsmedeforretning.

Grundl. d. 20. okt. 1905 af Evald Nielsen (f. 1879).

I 1941 optog han Bjarne Weimar (f. 1906) som medindehaver.

Adresse: Nygade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Even Nielsen, agenturfirma.

Grundl. d. 1. jan. 1884 af Even Nielsen (f. 1857, d. 1940).

I 1926 optoges Holger Rode (f. 2888) som medindehaver af firmaet.

Efter grosserer Even Nielsens død overtog H. Rode firmaet som eneindehaver.

Firmaet driver handel med farver, olier, kemikalier samt andre råvarer til lak- og farvefabrikker og repræsenterer mange af de største inden- og udenlandske fabrikker og firmaer indenfor denne branche.

Adresse: Vestre Boulevard 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. G. Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. maj 1882 af F. G. Nielsen (f. 1861, d. 1940), hvis enke, fru Louise Nielsen, fortsætter for­retningen.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. J. Nielsen & Brønnum, farve- og lakfernis­fabrik.

Grundl. i 1864 af F. J. Nielsen (f. 21. juli 1835, d. 1901).

I 1895 overgik fabrikken til sønnen, Fr. Jul. Sigetty Nielsen (f. 20. juni 1872).

I 1903 optoges Aage Brønnum (f. 4. marts 1873, d. 1949) som kompagnon, og det nuværende firmanavn antoges.

Forretningen drives nu videre af Fr. Jul. Sigetty Nielsen og sønnerne Erik Sund Nielsen (f. 23. aug. 1909) og Ib Sund Nielsen (f. 28. jan. 1913), der i 1949 optoges som medindehavere.

Adresse: Gørtlervej 1, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frands Nielsen, trikotagefabrik.

Grundl. i 1883 af Frands Nielsen (f. 1853, d. 1917).

Indehaver (siden 1917): N. A. Nielsen (f. 1878).

Adresse: Griffenfeldsgade 27, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Nielsen's Eftf., jern-, stål- og kul­forretning.

Grundl. i 1799 af købmand Lind­hardt; overtaget i 1806 af konsul W. Kruse, hvis søn d. 31. juli 1866 solgte til C. F. Søren­sen (f. 1837, d. 1894), i 1897 overtaget af søn­nen, Holger Sørensen (f. 1870), i 1905 af Fre­derik Nielsen (f. 1850, d. 1910) og i 1911 un­der det nuværende firmanavn af dennes søn­ner, N. Chr. Nielsen (f. 1882) og Rs. Nielsen (f. 1884, d. 1949).

I 1932 deltes forretningen, således at Rs. Nielsen overtog jern-, stål-, rør og kulforret­ningen, som efter hans død i 1949 overtoges af fru Marie Nielsen, og N. Chr. Nielsen ko­lonialforretningen en gros under firmanavn N. C. N i e l s e n.

Adresse: Nørregade 5, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. V. Nielsen, slagterforretning.

Grundl.  i 1898 af F. V. Nielsen (f. 1864, d. 1904).

Nuvæ­rende indehaver: fru Eva Nielsen (f. 1869).

Adresse: Godthåbsvej 49, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Nielsen & Co., bogtrykkeri.

Grundl. i 1901 af G. Nielsen og O. Jørgensen.

Nuværende in­dehavere: G. K. V. Jørgensen og L. T. O. Jørgensen.

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage