Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 440
Nord - Nord

 

Nordisk Elektricitets Selskab, fabrik for elek­troinstallationsartikler.

Grundl. d. 12. nov. 1908 af J. P. Jacobsen og H. F. Jensen.

Nuværende indehaver: civilingeniør O. Ekman (f. 1885).

Adresse: Ellebjergvej 50, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Elektrisk Apparatfabrik ved Vald. Selmer Trane.

Grundl. d. 4. juli 1906 af Vald. Selmer Trane (f. 1875), der fremdeles er in­dehaver af firmaet.

Efter ingeniøruddannelse i Mittweida var grundlæggeren knyttet til for­skellige ingeniørfirmaer i Tyskland og U.S.A., indtil han d. 4. juli 1906 startede sit firma for fremstilling af elektriske igangsætnings- og regulerings- apparater.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 120 per­soner.

Adresse: Haraldsgade 6, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Essens Fabrik A/S.

Grundl. i 1909 af et kommanditselskab med H. B. Schousboe og Th. M. Madsen som ansvarshavende deltagere.

Overtaget af Johs. Thomsen 1913. Omdannet til aktieselskab i 1947.

Nuværende direktion:

A. Thomsen (f. 1882), Flemming Thomsen (f. 1923) og Uffe Thomsen (f. 1925).

Adresse: Sankt Knuds Vej 7, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Farvefabrik, N. Willandsen's Eftf. ved Herman Andersen.

Grundl. i 1899 af Nicolai Willandsen.

Nuværende indehaver: Herm. An­dersen (f. 1884).

Adresse: Fælledvej 14, Kbhvn. N.                                                                              

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Films Kompagni A/S.

I 1905 startede Ole Olsen (f. 1863, d. 1943) Nordisk Films ­Kompagni.

Den 6. nov. 1906 stiftedes A/S Nor­disk Films Kompagni med Ole Olsen som di­rektør. Fra 1911-22 var denne generaldirektør og formand for selskabets bestyrelse.

Nuvæ­rende direktion: Holger Brøndum (f. 1899) og Olaf Dalsgaard-Olsen (f. 1903).

Adresse: Frederiksberggade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Fjerfabrik A/S.

Stiftet d. 20. marts 1901 som aktieselskab på initiativ af senere generalkonsul H. O. Lange (f. 1877), som si­den stiftelsen har ledet virksomheden som adm. direktør.

I 1947 indtrådte konsul Kaj Ne­ckelmann (f. 1892) i direktionen.

Adresse: Gittervej, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Flag- & Fanefabrik ved Harry Ja­cobsen.

Grundl. i 1885. Oprindelig anmeldt under firmanavnet Nordisk Flagfabrik ved Ludv. Houmann af dettes eneindehaver F. L. F. Houmann.

 


Harry Jacobsen

 

I 1909 overtoges firmaet af Anker Kruse Houmann Wilmer under navnet Nordisk Flag- & Fane­fabrik ved Anker Wil­mer.

Den nuværende indehaver, konsul Har­ry Jacobsen (f. 1886), overtog virksomheden

i 1919.

Adresse: Frederiksberggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Frøkontor A/S.

Grundl. i året 1879 af Ludvig Søren Lyngbye.

I 1891 optoges Boldt Andreas Jørgensen som medindehaver af firmaet.

Grundlægge­ren, L. S. Lyngbye, udtrådte af firmaet i 1892, i 1917 omdannedes det til aktieselskabet Nor­disk Frøkontor, og B. A. Jørgensen udtrådte.

Bestyrelsens nuværende formand: overrets­sagfører Hans Madsen (f. 1887).

Selskabets nuværende direktør: I. Leser Pedersen (f. 1908).

Adresse: Havnegade 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Gjenforsikrings Selskab A/S.

Stiftet d. 20. juni 1894. Dets første bestyrelse var:

Peter Carl Christian Olsen (f. 1866, d. 1926),

Carl Emil Will (f. 1850, d. 1927),

Carl August Julius Borgen (f. 1850, d. 1923) og

Charles Alfred Iversen (f. 1855, d. 1934).

Nuværende bestyrelse: professor, rektor for Polyteknisk Læreanstalt, Anker Engelund (f. 1889), der er formand, kreditforeningsdirek­tør, højesteretssagfører Th. Thorsteinsson (f. 1889), der er næstformand, professor, dr. po­lit. Carl Iversen (f. 1899), grosserer Rudolph Schmidt (f. 1886), direktør Jac. Tannenberg (f. 1883) og direktør V. Thiele (f. 1881, d. 17. okt. 1950)).

Nuværende direktion: Jac. Tannenberg (f. 1883), Leif Koefoed (f. 1901) og Kaj Dethmer (f. 1893).

Aktiekapital 10 mill. kr., hvoraf 70 % er indbetalt Reserve- og sikkerhedsfond pr. 30. juni 1949: kr. 12.762.657. Præmie-, skades ­og erstatningsreserver pr. 30. juni 1949: kr. 74.612.695.

Adresse: Grønningen 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Glødelampe Industri A/S.

Grundl. i 1911 af et aktieselskab (første vedtægter af 20. okt. s. å.) under navnet Asta, Dansk Fabrik for Metaltrådslamper.

I 1919 ændredes navnet til det nuværende.

I 1935 overtog selskabet aktieselskabet Osram, der havde drevet virk­somhed siden 1920.

Direktør: Søren Madsen (f. 1896).

Adresse: Sølvgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S.

Grundl. d. 10. dec. 1884 af Fr. Bauer (d. 1932).

Omdannet til aktieselskab i 1932. Nuværende direktør: E. G. Kofoed (f. 1898).

Adresse: Ved Amagerbanen 17, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Handels-Hus A/S, kolonial en gros.

Grundl. i 1911 af H. P. Christensen.

Omdannet til et aktieselskab l 1945 med grundlæggeren som formand for bestyrelsen.

Direktør siden 1945: K. Malthe Olsen (f. 1911).

Adresse: Frithiof Nansens Plads 8-10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Import-Forretning, fyldepenneforret­ning.

Grundl. d. 26. okt. 1905 af Søren Søren­sen (f. 1878), som fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Vendersgade 6, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage