Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 442
Nord - Nord
 

 

Nordisk Kaffe Kompagni A/S.

Stiftet d. 22. april 1896 på initiativ af P. Carl Petersen (f. 1863, d. 1945), der i 1894 havde stiftet et firma i eget navn.

Direktør: 1896-1908: Christian Jørgensen (f. 1859, d. 1911); 1908-45: P. Carl Petersen; fra 1946:C. Q. Achen (f. 1896).

Adresse: Frihavnen, Gittervej", Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Kulsyrefabrik A/S.

Stiftet d. 8. febr. 1896 på initiativ af fabrikant F. E. Kühle.

Di­rektør fra 1896-1940: cand. pharm. Johan Gormsen (f. 1870); fra 1940: dennes søn, Tage Gormsen (f. 1900).

Adresse: Gammel Køge Landevej 7, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Konditorvareforretning A/S, konditor­varer en gros.

Grundl. i .1906 af ·Chr. S. Blu­mensaadt (f. 1881, d. 1950).

I 1950 overgået til aktieselskab med Sander Chr. Blumensaadt som direktør.

Adresse: Stoltenbergsgade 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897.

Stiftet d. 3. maj 1897.

Dets første direktion bestod af: Villads Emanuel Gamborg f. 1865, d. 1929). Niels Thomasius Neergaard (f. 1854, d. 1936) og Gerhard Muller Rée (f. 1858, d. 1931).

 

Nordisk Livforsikrings-Aktieselskab af 1897

 

Nuværende direktion: Højesteretssagfører Oluf Petersen (f. 1889) og G. E. Riemann (f. 1889).

Vicedirektører: cand. polit. Carl Jensen (f. 1897) og cand. polit. S. A. Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Grønningen 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Optik & Mekanik ved J. Wentzel­-Hansen.

Grundl. i 1902 af mekaniker Skaan­-strøm.

Nuværende indehaver: J. Wentzel-Han­sen (f. 1876).

Adresse: Gærdes Alle 11, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Pigekonfektion ved C. F. Hermansen.

Grundl. d. 17. april 1866 af Thorvald Berg (f. 1834, d. 1905).

I 1896 overtaget af Sophus Jen­sen (f. 1852, d. 1919).

I 1913 optoges C. F. Hermansen (f. 1882) som medindehaver og ef­ter Sophus Jensens død i 1919 overtog han fir­maet som eneindehaver.

Adresse: Tordenskjoldsgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Simplex A/S., fabrik for rør og fit­tings til håndværk og industri, specielt til elektrisk installation.

Grundl. i 1907 af N. V. Nielsen, G. E. V. Mathiessen og H. S. Bork.

I 1910 omdannedes virksomheden til aktiesel­skab med grundlæggerne som bestyrelse og C. Nielsen som direktør. Han afløstes i 1926 af H. Dahl-Hansen (f. 1879, d. 1945); efter dennes død tiltrådte den nuværende direktør, R. Blent-Hansen (f. 1891).

Selskabets bestyrelse består nu af direktør, civilingeniør Poul Frydlund (f. 1891), for­mand, direktør, civilingeniør C. Duzaine-Han­sen (f. 1887), direktør Alfr. Kruse (f. 1890), grosserer Chr. Borg ·(f. 1892), inspektør K. J. Holst Og ingeniør H. J. Willumsen.

Aktiekapitalen er på 800.000 kr.

Adresse: Scandiagade 31, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Skindbeklædning, handske- og skind­beklædningsfabrik.

Grundl. d. 12. okt. 1870 i Odense af Johan Bjørkegren.

Flyttet til Kbhvn. i 1884.

Omdannet til aktieselskab i 1947.

Nuværende direktion: Arne Hanstad og C. L. Friedberg.

Adresse: Blegdamsvej 34, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Nordisk Tapet Industri, Tapetfabrikken Aladdin.

Grundl. 4. marts 1911 af L. J. Jør­gensen (f. 1880) og C. G. Mammen (f. 1879, d: 31. marts 1932). Førstnævnte udtrådte i 1933.

I 1915 omdannet til aktieselskab.

 

C. G. Mammen

 

Bestyrelsen består nu af fru Ingeborg Mam­men (f. 1882), der er direktør, frk. Tove Mammen (f. 1907) og overretssagfører Hilde­bert Madsen (f. 1888).

I 1924 købte C. G. Mammen tapetfabriken i Viborg for egen regning, denne drives stadig af selskabet.

Adresse: Sigbrits Allé 6, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

NORDISK TEKSTIL AKTIESELSKAB

Væveri, Trykkeri og Farveri. I 1780 fik Jacob Hændel Ruben Koncession til at anlægge Kattuntrykkeri, og Sønnen, Isak Hændel Ruben (f. 1789, d. 1868),der i 1810 fik Bevillingen fornyet for sit Vedkommende, udvidede det betydeligt. Hans Søn, Bernhard Ruben (f. 1829, d. 1896) blev i 1862 optaget som Associé i Forretningen og Fortsatte den under Faderens Navn, Ved hans Død i 1896 gik Firmaet over til Enken, Ida Ruben, f. Coppel, under Bestyrelse af hendes søn, Carl Ruben (f. 1876). Som i 1901 overtog det for egen Regning.

I 1906 overgik Firmaet til et A/S, med ovenstående Navn.

Adresse: Kronprinsessegade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Nordisk Trikotagefabrik.

Grundl. i 1904 af Jo­han Johansen.

I 1926 blev virksomheden over­taget af H. C. Mørk (f. 1892) som eneindehaver.

Fabriken har i de senere år som speciale frem­stillet herresokker.

Adresse: Sønderbro 7, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898.

Stiftet d. 19. april 1898.

Selskabets første direktion bestod af: Villads Emanuel Gamborg (f. 1865, d. 1929),

Niels Thomasius Neergaard (f. 1854, d. 1936) og

Gerhard Müller Rée (f. 1858, d. 1931).

Nuværende direktion: højeste­retssagfører Oluf Petersen (f. 1889) og G. E. Riemann (f. 1889). Vicedirektører: Carl Jen­sen (f. 1897) og S. A. Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Grønningen 17, Kbhvn: K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordiske Auer Kompagni A/S, fabrikation og handel en gros navnlig med artikler for gas og elektricitet.

Stiftet d. 26. akt. 1895.

Nuvæ­rende direktør: Verner Grubert.

Adresse: Fredericiagade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage