Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 454
Oden - Oden
 

Odense Klædefabriksudsalg A/S.

Grundl. d. l. juli 1885 af købmand I. P. Hansen (f. 1843, d. 1918).

Derefter omdannet til aktieselskab.

Be­styrelsen består af fabrikant Gustav Krüger (f. 1865), selskabets direktør Theodor Hansen (f. 1874), fru Ragnhild Hansen og overretssagfø­rer K. Lollesgaard (f. 1880).

Adresse: Munkemøllestræde 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Krølhaarsfabrik, Johs. Gulddal.

Grundl. i 1892 af Herman Jørgensen (f. 1853); i 1919 overtaget af N. P. Chr. Jensen, i 1922 af R. Chr. Wilhelm Stii og i 1930 af Johs. Gulddal (f. 1880).

Adresse: Pantheonsgade 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Kulkompagni.

Grundl. i 1901.

Nuvæ­rende indehaver: konsul Albert Christiansen (t. 1883), (medindehaver 1914, eneindehaver 1944).

Adresse: Havnegade 14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Ligkiste- og Begravelsesforretning ved Aksel Jensen.

Grundl. i 1898 af Steffen Mair (d. 1920).

I 1919 overtaget af Peter Jensen (f. 1888, d. 1948) og i 1948 af Aksel Jensen (f. 1899).

Adresse: Kongensgade 56, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Løve Apotek.

Oprettet d. 25. april 1549.

Apotekets første indehaver: Chr. d. III´s livlæ­ge Cornelius Hamsfort (f. 1509, d. 1580).

Inde­haver siden 1932: Kn. Fr. Baltzer Jensen (f. 1875).

Adresse: Fisketorvet 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Marcipanfabrik A/S.

Grundl. i 1909 af L. Thobo-Carlsen (f. 1882, d. 1949).

Ved grundlæggerens død overgik virksomheden til aktieselskab med sønnerne: E. L. Thobo-Carl­sen (f. 1913) og B. M. Thobo-Carlsen (f. 1915) som direktører.

L. Thobo-Carlsen startede i 1909 med een mand som medhjælper.

Virksomheden er nu den største specialfabrik i branchen i Skandi­navien og beskæftiger ca. 90 mennesker.

Fir­maet har gennem årene oparbejdet en betyde­lig eksport.

Adresse: Vesterbro 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Materialhandel v. P. A. Kruuse.

Grundl. d. 13. jan. 1896 af cand. pharm. P. A. Kruuse (f. 1870, d. 1940).

Forretningen videreføres af fru Louise Honoré Kruuse.

Adresse: Flakhaven 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense offentlige Slagtehuse og Næringsmiddelkontrol A/S.

I 1895 stiftedes i Odense fir­maet Odense Eksportslagteri, ved Dessau og Küster, som samme år afsluttede en for 30 år bindende kontrakt med kommunen.

Firmaet ændrede derefter navn til Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri ved Dessau og Küster.

Den 16. juni 1897 sammensluttedes dette firma med Andelsselskabet Odense An­delsslagteri, der var stiftet d. 27. nov. 1896 og samtidig antoges firmanavnet Andelsselskabet Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagte­ri.

I 1925 stiftedes det nuværende aktieselskab.

Den nuværende direktør, Kristian Frederik Oldenburg (f. 1896) tiltrådte i 1926.

Adresse: Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Patent-Bureau ved Ingeniør C. An­dreasen.

Grundl. d. 1. nov. 1910 af ingeniør C. A. Andreasen (f. 1876), der stadig er indeha­ver af forretningen.

Adresse: Kongensgade 31, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Skiltefabrik.

Grundl. i 1897 af L. M. A. Nielsen og J. Rasmussen.

Indehaver (siden 1946); Sv. Aa. Hansen (f. 1922).

Adresse: Kochsgade 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Stole- & Møbelfabrik ved Poul Nielsen.

Grundl. i 1897 af A. F. Larsen (f. 1872).

Nu­værende indehaver: Poul Nielsen (f. 1910).

Adresse: Annasholmsgade 9-11, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Svane Apothek.

Oprettet iflg. kgl. be­villing af 5. juli 1799 og åbnet i maj 1802.

Apo­tekets første indehaver var Carl Heinrich Mau.

Den nuværende indehaver, Olaf Helweg-Mik­kelsen (f. 1908) overtog apoteket d. 30. jan. 1941.

Adresse: Vestergade 23, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Sækkelager.

Grundl. i 1880 af Th. Limaae.

Indehaver (siden 1949): Erik Jensen (f. 1923).

Adresse: Klostervej 23, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Vatfabrik ved J. P. Schmidt.

Grundl. i nov. 1903 af Carl Fr. Hansen Friis (f. 1869) og i 1906 overtaget af Hans Jensen Christen­sen (f. 1857, d. 1936) og Henrik Ferd. Nielsen (d. 1916).

Den nuværende indehaver, J. P. Schmidt (f. 10. dec. 1884), overtog fabrikken d. 2. jan. 1934.

Adresse: Klaregade 26, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Vin Kompagni (kgl. hofleverandør).

Grundl. d. 1. maj 1895 af konsul Th. Andersen (f. 1871) og Ludvig Justesen (f. 1871, d. 1921); efter sidstnævntes død fortsatte Th. Andersen som eneindehaver.

I 1938 optog han sin svigersøn, J. C. Dreyer (f. 1898) og sin søn, Nels O. Andersen (f. 1911) som med­indehavere.

I 1922 overtoges firmaet Niels Jensen & Co. (se dette) og i 1927 Fåborg-fir­maet J. J. Jacobsens Eftf. (se dette).

I 1927 til­sluttedes A/S C. F. Schalburg i Nyborg (se dette) og i 1940 overtoges frugtvinsfabrikken Gamle Hestehauge, Svendborg (se denne).

Fir­maet har tillige afdelinger i København.

Adresser: Vingaarden, Odense,

og Vingaar­den, Sankt Annæ Plads 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Vægtfabrik ved Bjerregaard-Larsen.

Grundl. i 1873 af 1. Knudsen.

I 1915 omdanne­des firmaet til aktieselskabet Odense Vægtfa­brik, og i 1919 sammensluttedes firmaet med Andersen & Jensen's Vægtfabrik i København under navnet "De Forenede Vægtfabrikker" med den nuværende indehaver, ingeniør An­ders Aug. Jul. Bjerregaard-Larsen (f. 1. aug. 1888), som leder indtil 1928, da denne overtog firmaet som eneindehaver.

Adresse: Pantheonsgade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Værktøjsmagasin ved Th. Rendtorff.

Grundl. i 1899 af Knud Sørensen (d. 1919).

I 1919 overtaget af Th. Rendtorff (f. 1887, d. 1948) og i 1948 af fru Yelva Rendtorff.

Adresse: Nørregade 41, Odense

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage