Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 455
Oden - Ohls
 

Odense Ægforretning A/S.

Grundl. d. 1. marts 1886 af Henrik Nielsen (f. 1852, d. 1932).

Om­dannet til aktieselskab i 1937.

Nuværende di­rektør: Poul Halsted.

Adresse: Rovsingsgade 90, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. S. Odgaard & Co., mægler- og speditions­forretning.

Grundl. d. 24. juli 1911 af skibs­mægler Chr. S. Odgaard (L 1879), som d. 1. jan. 1944 optog J. Chr. Odgaard (f. 1908), som medindehaver.

Adresse: Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Odgaard, kolonial- og materialhandel.

Grundl. d. 30. jan. 1868 af J. F. Bjerregaard.

Indehaver siden 1947: Søren Odgaard (f. 1919).

Adresse: Vester gade 33, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Odin", bryggeri, se Bajersk- og Hvidtølsbryg­geriet Odin.

 

Brødr. T. & P. Odorico, terrazzofabrik.

Grundl. l 1883 af V. Odorico (f. 3. dec. 1859, d. 1950), der trak sig tilbage fra firmaet i 1922, og dette overtoges da af hans sønner, de nuvæ­rende indehavere: Tullio Odorico (f. 18. sept. 1893) og Pietro Odorico (f. 14. juni 1902).

Adresse: La Cours Vej 3, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odsherreds Tidende.

Grundl. i 1858 af Julius Hansen under navnet, Nykjøbing Avis. Nuvæ­rende indehaver: A/S Holbæk Amtstidende.

Nuværende redaktør: V. Neerup (f. 1910).

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Oehlenschläger's Eftr. A/S, grossererfirma og fabrik af broderi, broderestoffer og brodere­garner.

Grundl. i 1874 af Emil Hertz og i 1888 overtaget af O. Oehlenschläger.

Den 1. jan. 1898 overtoges firmaet af Harald Christian Mauritz Lassen (f. 1851, d. 1911) under firma­navnet O. Oehlenschläger's Eftr.

I 1899 optog denne sin broder, Theodor Frederik Johan Lassen (f. 1860, d. 1916) som medindehaver.

Ved Harald Lassens død i 1911 indtrådte hans enke, Bertha Lassen, f. Goll (f. 1861, d. 1941), i firmaet, og efter at Theodor Lassen var død i 1916, optoges i 1921 Harald Lassens søn, Paul Lassen (f. 1881), som medindehaver.

I 1942 blev firmaet omdannet til et aktie­selskab.

Direktør: Paul Lassen.

Bestyrelsen består af Paul Lassen, formand, frk. E. Lassen (f. 1891), landsretssagfører T. Malling Stein (f. 1903), prokurist Gert Las­sen (f. 1906), fru Elsie Packness (f. 1906) og sekretær A. Willer.

Firmaet arbejder på eksport i Skandinavien og det Øvrige Europa gennem sine dattersel­skaber i Stockholm, Malmø, Helsingfors, Oslo, London og Paris samt gennem firmaet Hugo Scharfenberg & Co. A/B, Gøteborg.

Adresse: Købmagergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Offenhäuser's Sønner A/S, hatte-, hue- og kasketforretning en' gros.

Grundl. d. 17. april 1883 af H. Offenhäuser (f. 1836, d. 1906).

Om­dannet til aktieselskab i 1941.

Direktør (si­den 1948): Holger Sørensen.

Adresse: Ørstedsgade 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Offersen, urmagerforretning.

Grundl. d. 19. okt. 1904 af Niels Offersen (f. 1871).

I 1928 optog han sin søn, Ernst Offersen (f. 1909) i firmaet.

Forretningen begyndte i Gl. Mønt, hvor nu Kvindelig Læseforenings bygning ligger; i 1931 flyttedes til Pilestræde nr. 29-31, og i 1936 til den nuværende adresse.

Adresse: Kronprinsensgade l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

George Ogilvie's Eftf. ved Dagmar á Rogvi, cigarhandel.

Grundl. i 1889 på den nuværende adresse af F. L. M. Reinhardt.

Forretningen blev i 1905 overtaget af George Ogilvie (7. 1879); i 1944 af Dagmar å Rogvi (f. 1898).

Adresse: Herluf Trolles Gade 18, Kbhvn. K.           

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Ohff, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1890 af K. S. Calundann (f. 1864, d. 1912).

Indehaver siden 1912: A. Ohff (f. 1882).

Adresse: Søndergade 42, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Ohland & Søn, tømrer- og entreprenør­firma.

Grundl. 19. april 1902 af Chr. Ohland (f. 1864, d. 1940).

I 1940 overtaget af sønnen, Aage C. Ohland (f. 1890).

Adresse: Marielystvej 4 B, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. L. Ohlmann's Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1866 af C. L. Ohlmann (d. 1892) og C. T. Lau­ritzen.

I 1924 overtaget af Søren Damkjer (f. 1888) og i 1935 af Martin Damkjer (f. 1912).

Adresse: Gåskærgade 60, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

OHLSEN & AHLMANN, A/S

Er grundlagt i Fredericia 1838 af Th. J. Ahlmann (f. 1813, d. 1895), som i 1862 optog D. A. H. Ohlsen (f. 1840) i Firmaet.

I 1877 udtrådte Th. J. Ahlmann og hans Søn, Johannes Ahlmann, optoges, samtidig forandres Firmanavnet til Ohlsen & Ahlmann. Efter i 1877 at have oprettet en Filial i Kbhvn, flyttedes i 1882 hele Forretningen hertil, og samtidig udtrådte Johannes Ahlmann af Firmaet, som derefter fortsattes af D. A. H. Ohlsen som Eneindehaver, indtil han i 1901 optog sin Søn, Johannes Adolph Ohlsen.

Den 1. Jan. 1906 overgik Firmaet til et A/S. Ledelsen overdroges førnævnte J. A. Ohlsen.

Adresse: Havnegade 39, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Ohlsen & Co.'s Eftf., jernhandel.

Grundl. i 1907 af Chr. Ohlsen (f. 1871, d. 1913).

Nu­værende indehavere: enken, fru Ingeborg Ohlsen og K. Lorenzen (f. 1916).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. E. OHLSEN´s ENKE

Frøavl og Frøforretning, er grundlagt 5. Marts 1804 af Friederich Neumann på Østerbro som Køkkengartneri.

I 1812 overtoges Forretningen af Svigersønnen, Ole Ohlsen, og ved dennes Død 1846 af hans Søn, Jørgen Ernst Ohlsen (f. 1814, d. 1861). Hans Enke, Albertine Ohlsen (f. 1821, d. 1903), fortsatte Virksomheden, og efter hendes Død blev Sønne, Niels Ernst Albert Ohlsen (f. 1851), Indehaver.

I 1857 fik Forretningen kgl. Privilegium på  Henkogning af Grønsager samt Kødvarer, og omtrent samtidig omdannedes Køkkengartneriet dels til Blomstergartneri, dels til Planteskole og dels til Frøhandel.

I 1904 nedlagdes Gartnerierne og Forretningen drives nu som Frøhandel  en gros & en detail. Den nuværende Indehaver, Ernst Ohlsen, overtog Virksomheden 1903.

Adresse: Linnésgade 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. E. Ohlsens Enke, frøavl og frøhandel, er Skandinaviens ældste frøfirma.

Grundl. d. 5. marts 1804 på Østerbro i København, hvor nu I. E. Ohlsens Gade ligger.

Firmaets stifter, Ole Ohlsen (f. 1781, d. 1845), var en meget anset

 

Frølager, renseri og tørreri på Nordre Munkegård

 

og dygtig gartner, der drevet efter datidens forhold meget stort køkkengartneri og opret­tede det frøudsalg, der, videreført gennem 5

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage