Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 456
Ohls - Oles 

 

generationer, er blevet til et verdensfirma i havefrøbranchen.

Firmaet har nu filialer i Odense, Århus, Aalborg, Nykøbing F. og datter­selskaber i Malmø, Stockholm, Gavle, Oslo og New York.

Firmaet ejer forsøgs- og foræd­lingsgårdene "Nordre Munkegård" i Vangede og "Clausdal" i Hjortespring samt avlsgården "Krebshusgården" ved Sorø.

I hovedadmini­strationsbygningen på Grønttorvet er indrettet laboratorium. Firmaets grundlægger efterfulg­tes af sønnen, Jørgen Ernst Ohlsen (f. 1814, d. 1861). Dennes enke, Albertine Ohlsen (f. 1821, d. 1904), fortsatte virksomheden, og efter hendes død blev sønnen, Niels Ernst Albert Ohl­sen (f. 1851, d. 1930) eneindehaver.

I 1911 blev Jørgen E. Ohlsen (f. 1886) medindehaver af firmaet.

Fra 1916-21 var han eneindehaver.

I 1921 optoges Carlos Jensen (f. 1880, d. 1946) som medindehaver.

Nuværende indehavere er ovennævnte Jørgen E. Ohlsen, Carlos Jensens søn, Kjeld Buhmann (f. 1907), medindehaver fra 1933, og Jørgen E. Ohlsens søn, Jørgen Ohl­sen (f. 1912), medindehaver fra 1938.

Adresse: Linnésgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Ohmeyer's Eftf. ved M. Christensen, ma­nufakturhandel.

Grundl. d. 12. marts 1870 af R. Ohmeyer (f. 1844, d. 1920).

Indehaver si­den 1920: M. Christensen (f. 1874).

Adresse: Korsgade 3, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ohrt & Tychsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 10. nov. 1740 af major og herredsfoged von Lange.

I 1903 overtaget af Johs. Ohrt og d. 1. jan. 1927 af dennes svigersøn, Chr. Tychsen (f. 1902).

Adresse: Broager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Okholm Herremagasin ved Erik Okholm (tidl. English Magazine).

Grundl. d. 17. april 1902 af Lauritz Jacobsen (d. 1939).

Efter grundlæggerens død førtes forretningen videre af hans enke, Olivia Jacobsen (f. 1883), som i 1946 afstod forretningen til Erik Okholm (f. 6. dec. 1915).

Adresse: Gl. Kongevej 87, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. T. Oldenborg, købmandsforretning.

Grundl. i 1852 af C. R. Christoffersen.

Indehaver (siden 1919): C. T. Oldenborg (f. 1890).

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Olesen, maskinfabrik.

Grundl. d. 23. juli 1909 af A. F. Olesen (f. 1875), der frem­deles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Skovvej 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                     

C. Olesen A/S, se næste side

 

Chr. H. Olesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1901 af købmand Chr. H. Olesen (f. 1876), der fremdeles er indehaver af forretnin­gen; fra 1934 sammen med sønnen, Folmer Olesen (f. 1907), der havde været knyttet til

 

            

Chr. H. Olesen                            Folmer Olesen

 

forretningen siden 1929, og som i 1934 blev optaget som medindehaver af firmaet.

Adresse: Sønder gade 18, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Olesen's Eftf., Bjørn Finsen, skibsmæg­lerfirma.

Grundl. d. 11. okt. 1861 af mægler Hans Olesen.

Indehaver siden 1928: Bjørn Finsen (f. 1896).

Adresse: Havnen 3, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Simon Olesen's Trikotagefabrik's Udsalgs Eftf. A/S.

Trikotagefabriken blev grundlagt den 16. september 1873 af Simon Olesen (f. 1841).

 


Landemærket nr. 11 - 17

 

I januar 1900 overgået til aktieselskab med Si­mon Olesen som bestyrer.

Udsalget i Lande­mærket nr. 11-17 etableredes i 1932 og overgik til et nyt aktieselskab i august 1936.

Nuværende bestyrelse: selskabets direktør siden dets stiftelse i 1936: Carl A. Holm (f. 5. jan. 1893 i Lemvig), fru Karen Margrethe Holm, prokurist T. N. Damsgaard (f. 1905), fru E. M. Juhl og landsretssagfører Svend Eriksen (f. 1909).

Adresse: Landemærket 11-17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage