Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 458
Oles - Olse

 

Th. Olesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. april 1816 af major Balthazar Henrick Weitzmann (f. 1760, d. 1838).

Den nuværende indehaver, Thorkild Olesen (f. 1911) overtog forretningen i 1939 efter sin fader, Chr. Olesen (f. 1875, d. 1940).

Adresse: Elmevej 4, Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olieraffinaderiet "Norden" J. H. Hald A/S.

Grundl. d. 23. april 1907 af I. H. Hald (f. 8. april 1878, d. 1933).

Efter hans død viderefør­tes virksomheden af hans enke, fru Mary Hald, som i 1934 omdannede det til et aktieselskab.

I 1948 tiltrådte sønnen, Jens Hald (f. 1917), som meddirektør.

Bestyrelsen består af oven­nævnte direktører samt fabrikejer Bernhard Tomdrup, R. af Dbg. (f. 1891) og bankdirektør G. Brandt, R. af Dbg. (f. 1882).

Aktiekapitalen er på 250.000 kr.

Adresse: Rebslagervej 11, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                               

Olivarius & Christensen's Eftf. A S, kolonial en gros.

Grundl. d. 1. april 1889 af grosserer H. R. Olivarius (f. 26. maj 1856, d. 10. juni 1899) og Herman Krøyer Christensen (f. 12. aug. 1857, d. 12. jan. 1932).

I 1920 omdanne­des firmaet til et aktieselskab med en kapital på kr. 2.000.000; senere er aktiekapitalen ved udbetaling til aktionærerne nedskrevet til kr. 1.250.000.

Grosserer Herman Krøyer Christensen var selskabets formand til 1928, da han afløstes af landstingsmand, købmand Axel B. Lange, Fre­derikssund (f. 1875), som var formand til 1943.

Købmand, konsul Wilhelm Smith, Næstved (f. 1882) er selskabets formand siden 1943. Be­styrelsen består foruden af ovennævnte Wil­helm Smith, af købmand Halfdan Fischer, Korsør (f. 1888), der er næstformand, køb­mand Otto Andresen, Kerteminde (f. 1887), købmand H. P. Christensen, Stenlille (f. 1882), købmand E. Grundtvig Sørensen, Tylstrup (f. 1894), købmand H. A. Schmidt, Aabenraa (f. 1892), købmand T. We­stergaard, Vejle og køb­mand, konsul Jens Krøyer, Nakskov (f. l89l).

Forretningen driver tillige en omfattende virksomhed under fir­manavnet A/S Oceka.

 

Sv. Johansen

 

Nuværende adm. direktør: Svend Johan­sen (f. 6. jan. 1888), direktør siden 1935.

Adresse: Nyhavn 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KGL. HOFBAGER OLSEN´s SØN

I Bagergården store Strandstræde 12 begyndte Bagertivirksomheden 1775, som i 1846 overgik til C. L. Olsen (d. 1865). Efter dennes Død bestyrede Sønnen, I. L. W. Olsen (f. 1844, d. 1897) Forretningen for Moderen til 1868, da han selv overtog den. Sidstnævntes Søn, John Olsen, er Indehaver siden Faderens Død.

Adresse: Store Strandstræde 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Olsen's Hotel i Maribo.

Grundl. i 1854 af køb­mand Emil Jørgensen.

Indehaver (fra 1950): Ronald Larsen.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Olsen, Limkilde's Eftf., isenkramforret­ning.

Grundl. i 1886 af H. Limkilde.

I 1897 overtaget af Alfred Olsen (f. 1867, d. 1943) og i 1943 af enkefru Ingeborg Kirstine Olsen.

Adresse: Vestergade 49, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Olsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 9. marts 1909 af Aug. Olsen (f. 1880), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Olsen, sejl- og isoleringsfirma.

Grundl. d. 5. sept. 1698 i Nyhavn (nuværende nr. 41) af Hans Bentzen.

Firmaet blev i 1735 overta­get af sønnen, Lorentz Bentzen, som i 1741 var medstifter af sejl-, flag- og kompasma­gerlauget og blev oldermand i samme.

I 1761 blev firmaet overtaget af Hans Kleistrup. Stie Bang overtog firmaet i 1795. Dennes søster­søn, Thomas Rønne, blev indehaver i 1826 og i 1856 overtog dennes søn, Stie Rønne firmaet.

År 1894 solgte Stie Rønne forretningen til Aug. Olsen (f. 29. sept. 1848, d. 23. maj 1904), efter hvis død forretningen videreførtes af en­ken og sønnen, Holger Olsen (f. 3. juni 1880) (senere navneændring til Hougs-Olsen); sidst­nævnte er eneindehaver siden 1. jan. 1931.

Forretningen har siden 1923 haft til huse på nuværende adresse:

Adresse: Knippelsbrogade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Olsen & Søn A/S, fabrikation af og han­del med fedevarer en gros.

Grundl. d. 20. maj 1900 af August Olsen (f. 1874, d. 1934).

I 1919 omdannet til et aktieselskab med vedtægter af 29. marts under navnet Aug. Olsen, Thrane & Co.

Direktionen bestod af: grosserer August Olsen, grosserer E. Thrane og gårdejer N. Ib­sen Jungersen, der dog udtrådte i 1920.

Gros­serer E. Thrane udtrådte af firmaet 1931.

Grundlæggerens søn Villy Olsen (f. 1902, d. 1940), indtrådte i direktionen 1931. Samtidig ændredes firmanavnet til Aug. Olsen & Søn A/S.

Efter Villy Olsens død tiltrådte Carl Johan Knudsen Steland (f. 1896, d. 1949) som direktør.

Ved direktør Stelands død rekon­strueredes bestyrelsen og direktionen.

Selska­bets bestyrelse består nu af: fru E. Vestenskov Olsen, overretssagfører Hedin Vedsmand og grosserer H. C. Klintrup. Direktion: fru E. Ve­stenskov Olsen og Børge Stage Christiansen (administrerende).

Aktiekapital: kr. 350.000.

Adresse: Flæsketorvet 12-20, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Olsen, isenkramforretning.

Grundl. d. 20. april 1889 af Axel Olsen (f. 1864, d. 1929).

Efter denne overtaget af sønnen, Erik Olsen (f. 1896) (medindehaver 1927).

Adresse: Falkoner Alle 25, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernhard Olsen' s Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1871 af Niels Hansen (f. 1842, d. 1910).

Senere overtaget af Bernhard Olsen og i 1944 af Viggo Christiansen (f. 1919).

Adresse: 0stergade 2, Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Betty og Grete Olsen, viktualieforretning.

Grundl. i 1881 i Rosengården nr. 5 af Morten Olsen (f. 1854, d. 1936), efter hvem døtrene, Betty og Grete Olsen overtog forretningen.

I 1899 flyttedes forretningen til den nuværende adresse.

Adresse: Pustervig 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage