Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 459
Olse - Olse
 

C. Olsen, bageri.

Grundl. i 1796. Indehaver si­den 1934: C. Olsen (f. 1878).

Adresse: Sankt Peders Stræde 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Olsen, bageri og konditori.

Grundl. i 1846 af P. H. E. H. Spleth (f. 1821).

Nuværende in­dehaver: Carl Fr. Olsen (f. 1900).

Adresse: Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Adolf Olsen, bagerforretning.

Grundl. i 1897 af O. M. Dietricksen (f. 1852, d. 1924).

Indehaver (siden 1949): Carl Adolf Olsen (f. 1916).

Adresse: Frederiksvej 6, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jul. Olsen, trælastagenturforretning.

Grundl. i 1887 af Carl Julius Olsen (f. 1857).

I 1917 blev Alfred Asmussen (f. 1877), der havde været prokurist i forretningen siden 1900, optaget i firmaet som kompagnon, og da Carl Julius Olsen i 1926 trak sig tilbage, over­tog han det som eneindehaver.

I 1947 blev H. Falsing (f. 1886), der havde været knyttet til firmaet siden 1917, optaget som medindehaver.

Firmaet repræsenterer trælasteksportører i Norden samt krydsfiner- og wallboardfabrik­ker i Sverige og Finland.

Firmaet formidlede under den første ver­denskrig salget af den meget omtalte "Refa­nut", en tømmerflåde, bygget i skibsform af ca. 300.000 kubikfod trævarer, der blev bug­seret til København fra den nordlige del af Den Bottniske Bugt.

Adresse: Stormgade 20, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. C. M. Olsen, blikkenslager-, gas- og vand­mesterforretning.

Grundl. d. 24. sept. 1852 af Hans Peter Olsen (f. 1819, d. 1886).

I 1887 overtaget af C. C. M. Olsen (f. 1860).

Nuvæ­rende indehaver: H. Chr. Traugott Olsen (f. 1887).

Adresse: Blågårdsstræde 7, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Olsen, grossererforretning, fabrikation af kontorartikler, fyldepenne og andet skrivema­teriel.

Grundlagt i 1896 af Chr. Olsen (f. 1870, d. 1947).

I 1932 optoges sønnen, Bent Olsen (f. 1905), som medindehaver, og efter faderens død i 1947 overtog han firmaet.

Firmaet begyndte med handel med kontor­artikler.

I 1904 overtog e s repræsentationen for The Parker Pen Company.

I 1930 oprettedes A/B Chr. Olsen, Stockholm, i 1934 A/s Chr. Olsen, Oslo, i 1937 A/B Penola, Helsingfors og i 1946 A/B Neslo i Stockholm.

I efteråret 1931 begyndte s fabrikationen af fyldepenne og mekaniske pencils samt blæk og flere andre artikler inden for branchen, og i 1940 optoges produktionen af guldpenne til fyldepenne.

Firmaet har en omfattende eks­port også uden for Skandinavien.

Det beskæf­tiger 350 mennesker.

Adresse: Gothersgade 103, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Olsen, Frøavl & Frøhandel A/S.

Grundl. som handelsgartneri d. 1. dec. 1862 af Chr. Olsen (f. 1842, d. 1914).

I 1902 overtaget af sønnerne, Chr. Olsen (f. 1870, d. 1943) og Axel Olsen (f. 1872, d. 1948).

I 1919 omdannet til aktieselskab med de to sidstnævnte som direk­tører til hhv. 1943 og 1948.

I 1936 indtrådte Chr. Olsens søn, Chr. Børge Olsen (f. 1906) i direktionen; denne er siden 1948 enedirektør.

Adresse: Vandværksvej 18-20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Olsen, Litografisk Anstalt "Aros".

Grundl. d. 1. febr. 1894 af C. A. Markussen.

Den l. febr. 1898 overtaget af Chr. Olsen (f. 1871), der fortsatte firmaet under eget navn. Aktie­selskabet "Aros", der i 1893 var Grundl. af E. Sperling, overtoges i 1907 af Chr. Olsen.

Den l. jan. 1928 optoges Ejnar Olsen (f. 1900) i firmaet.

Adresse: Graven 23-25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Claus J. Olsen & Søn, malerforretning.

Grundl. d. 6. maj 1890 af Claus J. Olsen (f. 18. aug. 1864, d. 7. dec. 1942), der d. 25. jan. 1921 op­tog sin søn, Erik Olsen (f. 27. nov. 1898) i fir­maet.

Efter faderens død videreføres firmaet under samme navn af sønnen.

Adresse: Nørre Søgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. V. Olsen A/S.

Stiftet i 1885 af grosserer Harald Klitgaard, København (f. 1855, d.1937) og C. V. Olsen, Aalborg (f. 1862) ved over­tagelse og videreførsel af det i 1824 stiftede korn- og rederifirma J o h a n n e s K i e r.

I 1918 udtrådte Harald Klitgaard af firmaet, der i 1931 afhændedes til aktieselskabet C. V. Olsen. Aktiekapitalen er på 75.000 kr.

Nuvæ­rende adm. direktør: konsul A. Steenfeldt (f. 24. okt. 1894).

Adresse: Ved Stranden 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Olsen, smedeforretning.

Grundl. i 1872 af L. Jørgensen (f. 1855, d. 1938).

Den 28. marts 1925 overtaget af E. Olsen (f. 1891).

Adresse: Adelgade 82, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edvin O. Olsen, vognmandsforretning.

Grundl. i 1857 af Niels Olsen, i 1888 overtaget af søn­nen Oskar Olsen (d. 1918) og d. 1. april 1918 af dennes søn, Edvin O. Olsen (f. 1893).

Adresse: Hyldegårdsvej 13, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Evald W. Olsen, blikkenslager-, gas- og vand­mester- og centralvarmefirma.

Grundl. d. 1. april 1897 af Evald W. Olsen (f. 1868, d. 1925).

Efter denne overtaget af sønnerne, Wilh. E. Olsen (f. 1894) og Evald A. Olsen (f. 1900).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 11 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                 

F. A. C. OLSEN´s ENKE

En gros Forretning i korte Varer, er grundlagt som Porcelænshandler i 1852 af Friderich Andreas Christian Olsen (f. 1827, d. 1873).

I 1855 løste han Grossererborgerskab og gik over til Handel med korte Varer. Forretningen fortsattes af hans Enke, Henrikke Pauline Olsen (f. 1826, d. 1903), som i 1881 afstod den til sin Søn, Hans Georg Waldemar Olsen (f. 1855), der nu er Indehaver.

Adresse: Skindergade 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. F. Olsen & Co., grossererfirma.

Grundl. d. l. okt. 1873 af Frederik Ferdinand Olsen (d. 1899) og I. H. Levy, der udtrådte af firmaet i 1883.

Ved F. F. Olsens død fortsattes firmaet af hans enke, Nathalia Camilla Antoinette Ol­sen, f. Trolle.

I 1917 sammensluttedes firmaet med A/S Dansk Produktforretning (stiftet 1916), hvorefter det nye firma fik navnet F. F. Olsen & Co., Dansk Produktforretning A/S.

I 1922 likviderede aktieselskabet, og forretnin­gen blev overtaget af F. F. Olsen's søn, Fried­john Fulton Olsen sammen med den mangeåri­ge bestyrer A. Lagstrøm (f. 1861, d. 1936).

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage