Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 471
Pens - Pete 

 

H. Pens, glasforretning en gros, spejlfabrik.

Heinrich Pens

 

 

Grundl. d. 9. maj 1878 som spejlbelæggeri af Heinrich Pentz (Pens) og i 1914 overtaget af sønnerne, Johan Pens (f. 1861, d. 1918), Kristian Pens (f. 1859, d. 1929) og den. nuværende eneindehaver, Cicco Pens (f. 1870), Kr. Pens udtrådte af firmaet i 1920.
Civilingeniør Poul Pens (f. 1903) er prokurist i firmaet sammen med Aage Christensen (f. 1887) og Carl Melcher (f. 1887); de to sidstnævnte blev prokurister i firmaet i 1920.

Adresse: Store Kongensgade 92, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. PERCH´s THEHANDELS EFTERFØLGER, A. ROSAURUS HANSEN

Er grundlagt 1835 af Niels Broch Perch (f. 1788, d. 1851), efter hvis Død Forretningen fortsattes af Sønnen, Axel Christian Perch (f. 1821, d. 1882).

I 1882 gik den over til Frans Christian Kruse (f. 1832, d. 1893).

I 1894 overtoges Firmaet af den nuværende Indehaver, Adolph Rosaurus Hansen (f. 1854).

Adresse: Kronprinsensgade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. C. Perch's Thehandels Eftf., A. Ros. Hansen's Eftf.

Grundl. d. 16. april 1835 af Niels Brock Perch (f. 1788, d. 1851), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke indtil 1868 og derefter af sønnen, Axel Christian Perch (f. 1821, d. 1882).

I 1882 gik den over til Frans Christoffer Kruse (f. 1832, d. 1893) og i 1894 til Adolph Rosaurus Hansen (f. 1854, d. 1927).

Den 27. aug. 1927 overtages forretningen af L. F. Hincheldey (f. 1. marts 1888) og frøken Maria E. Poulsen.

 

 

L. F. Hincheldey

 

I 1947 udtrådte frk. Poulsen af firmaet, som derefter fortsættes af L. F. Hincheldey som eneindehaver.

Adresse: Kronprinsensgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL PERMIN

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1798 af Chr. Schou. Den følgende Indehaver var N. I. Høy, der efterfulgtes af Carl Permin (f. 1825, d. 1878) efter hvis Død Forretning fortsattes af hans Enke, Camilla Permin (f. 1832, d. 1903), indtil den i 1881 gik over til Sønnerne, Carl og Wilh. Permin (f. henholdsvis 1856 og 1859).

Adresse: Frederiksberggade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Permin's Vinhandel.

Grundl. d. 5. nov. 1798 af Chr. Schou (f. 1773, d. 1832).

Den følgende indehaver var Niels Jensen HØY (f. 1800, d. 1842).

Denne efterfulgtes af Carl Permin (f. 1825, d. 1878), efter hvis død forretningen fortsattes af enkefru Camilla Permin (f. 1832, d. 1903), indtil den i 1881 gik over til sønnerne, Carl Permin (f. 1856, d. 1920) og Wilh. Permin (f. 1859, d. 1911).

Kort efter sidstnævntes død i 1911 indtrådte Laue P. Lauemøller (f. 1885) i firmaet; kort tid efter udtrådte Carl Permin, og det følgende år, 1912 indtrådte Theodor Golf (f. 1861, d. 1943) som medindehaver.

I 1933 købtes Vilh. F. Kjærs Vinhandel (Charles Baggers Eftf. - Vilh. Foss' Eftf.),
grundlagt i 1745, og sammensluttedes med Carl Permin's Vinhandel.

I 1947 optoges Erling Lauemøller (f. 1913) som medindehaver.

Adresse: Storm gade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. PERMIN

Broderiforretning, er grundlagt i 1854 som Silke- og Klædehandel af Chr. Permin. Efter ham overtoges Firmaet i 1894 af V. F. Permin, der i 1907 optog C. J. Permin som Kompagnon.

Adresse: Gothersgade 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl J. Permin, broderiforretning en gros.
Grundl. i 1854 som silke- og klædehandel af Chr. Permin.

I 1894 overtaget af sønnen, Victor Fr. Permin, der i 1907 afstod den til sin broder, Carl J. Permin.

Adresse: Ny Østergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HANS PERS

Blikkenslagerfirma, er grundlagt 1851 af Christian Lorentz Pers (f. 1824, d. 1863). Forretningen fortsattes af hans Enke, Margrete Pers (f. 1828, d. 1910), som i 1899 afstod den til Sønnen, Hans Adolf Pers (f. 1860).

Adresse: Læderstræde 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hans Pers & Søn, blikkenslager-, gas- og vandmesterfirma.

Grundl. i 1851 af Christian Lorentz Pers (f. 1824, d. 1863).

Nuværende indehaver: fru J. L. K. Pers.

Adresse: Gothersgade 48 D, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustaf Persson & Søn, skrædderforretning.
Grundl. d. 9. jan. 1889 af G. Persson (f. 1861, d. 1940).

I 1912 indtrådte sønnen, Poul Persson (f. 6. marts 1890), i firmaet, og i 1918
overtog han dette som eneindehaver.

Adresse: Ny Østergade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Persson, spånkurvefabrik.

Grundl. i 1892 af N. Persson (f. 1870).

I 1931 overtaget af sønnen, A. Persson (f. 1897).

Adresse: Linnésgade 16 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ditz Peschardt & Søn.

Grundl. d. 17. nov. 1891 af Ditz Peschardt (f. 1862, d. 1936).

                                                                            

 

Edgar Ditz Peschardt

 

Firmaet handlede i begyndelsen hovedsagelig med smør: i 1909 optoges fabrikation af marcipan- og makronmasser, og dette blev snart efter firmaets eneste artikler.
Firmaet har gennem årene haft en betydelig eksport af sine produkter.

I 1925 optoges sønnen, generalkonsul Edgar Ditz Peschardt (f. 1897) som medindehaver af firmaet; efter faderens død i 1936 blev han eneindehaver.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 45 personer.

Adresse: Løgstørgade 33, Kbhvn. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Peschardt & Co., træ- og finérfirma.
Grundl. 30. jan. 1902 af generalkonsulerne O. V. Peschardt og J. G. M. Rietbergen.

I 1910 udtrådte Peschardt af firmaet; i 1912 optoges Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942); sidstnævnte udtrådte i 1933, hvorefter A. Mellentin (f. 1896) blev medindehaver; sidstnævnte blev eneindehaver i 1939.

Adresse: Store Kongensgade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Peters & Søn, korkvarefabrik.

Grundl. d. 28. sept. 1898 af A. Peters (f. 1847, d. 1920).
Indehaver (siden 1923): Chr. Peters (f. 1886).

Adresse: Rentemestervej 36, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETERSEN & ALBECK

Kradsuldsfabrik og Kludesortering, samt Eksport af gamle Metaller, Gummi og Jern, etableredes 1858 under de 2 Firmaer F. W. Petersen & Co. Og Carl Albeck & Co., hvilke fra 1. Jan 1870 samledes i Firmaet Petersen & Albeck. Heraf udtrådte Carl Albeck i 1873, og F. W. Petersen døde s.a. Derefter fortsatte Forretningen af sidstnævntes Enke i Forening med F. A. Andersen indtil 1884, da Enkefru Petersen udtrådte og erstattedes af hendes Søn, Peter Petersen (f. 1859), som efter F. A. Andersens Død i 1889 var Eneindehaver af Firmaet indtil 1908, da Otto Willer Petersen (f. 1885) optoges i Firmaet.

Adresse: Ryesgade 95, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Petersen & Albeck.

Den 15. juni 1858 løste F. W. Petersen (f. 1824, d. 1873) borgerskab som grosserer, og i løbet af kortere tid påbegyndtes handelen med gammelt tovværk, klude, ben, gammelt jern og gamle metaller. Få år efter trådte firmaet i forbindelse med
Carl Albeck & Co., der drev forretning i klæde-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage