Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 472
Pete - Pete

 

varer, og i forening med hvem der startedes en kradsuldfabrik.

Den 1. januar 1870 sloges begge forretninger sammen under et firma, Petersen & Albeck, af hvilket Carl Albeck allerede udtrådte den januar 1873.

Efter F. W. Petersens død (november 1873) indtrådte hans enke, der optog F. A. Andersen (f. 1831, d. 1889) som deltager i firmaet.

Den 1. januar 1884 udtrådte enkefru Petersen og overdrog sin andel i firmaet til sin søn, Peter Petersen (f. 1859, d. 1932), der ved F. A. Andersens død i 1889 blev eneejer af firmaet.

På 50-årsdagen for forretningens start, den 15. juni 1908, optog Peter Petersen sin søn,
Otto Willer-Petersen (f. 1885), som deltager, der ved faderens død (1932) blev eneindehaver.

 


Skibsophugningsværftet i Fiskerihavnen


Forretningen har nu hovedsæde i København, kontor og lager i Fiskerihavnsgade,

kajplads på Enghave Brygge og skibsophugningsværft i Fiskerihavnen.

Der drives handel med gammelt jern, gamle metaller og jernbanemateriel, men samtidig er der ophugningsplads for lokomotiver, større maskiner og skibe, såvel handels- som krigsskibe, samt sluttelig zinksmelteri og metalsmelteri.

Virksomheden beskæftiger 100 a 150 personer.

Der findes en hovedfilial i Vejle med underfilialer i flere jydske byer, f. eks. Haderslev,
Århus, Thisted, Sønderborg og Vejen.

Adresse: Fiskerihavnsgade 6, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Andersen, malerfirma.

Grundl. d. 8. okt. 1896 af Carl Ludvig Petersen (f. 20. sept. 1866, d. 1930) og Kristian Harald Henrik Schacke Andersen (d. 1905).

I 1932 overtaget af den nuværende indehaver, Sven-Erik Ruff (f. 1905).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 22 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Haas, klæde en gros.

Grundl. d. 29. juni 1872 af Albert Oskar Haas (f. 30. dec. 1848 d. 1916) og Henrick Petersen, sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1903.

I marts 1916 optoges de tre sønner, Axel Haas (f. 1874, d. 1921), Waldemar Haas (f. 1876), der udtrådte i 1930, og Einer Haas (f. 15. sept. 1878. d. 27. dec. 1947).

Den 1. jan. 1948 overtoges firmaet af J. B. Haas (f. 7. nov. 1906).

Adresse: Vandkunsten 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Hansen, vinhandel.

Grundl. d. 1. aug. 1890 af M. C. Petersen (f. 1863, d. 1943) og Valdemar Hansen (f. 1865, d. 1944).

Nuværende indehavere: N. J. P. Hyllested (f. 1883) og P. G. Moses (f. 1911).

Adresse: Vinhuset, Korsgade 17, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Jensen A/S, korn- og foderstofforretning.

Grundl. i 1871 af agent Emil Petersen og købmand Jensen (d. 1885).

Omdannet til aktieselskab i 1926.

Direktør siden 1926: P. M. Petersen (f. 1879).

Adresse: østre Kajgade, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Jørgensen, kornforretning.

Grundl. d. 3. april 1903 af de to svogre Kristen Petersen (f. 1879) og Steen Jørgensen (f. 1875, d. 1918). Efter sidstnævntes død indtrådte enken,
fru Viktoria Jørgensen (f. 1878, d. 1942) som medindehaver. Kr. Petersen var eneindehaver fra 1942 indtil han i 1948 optog sine sønner, Carl Chr. Petersen (f. 1910), Georg Petersen (f. 1915) og Einar Petersen (f. 1915), som medindehavere.

Adresse: Stor gade 31, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Matzen's Trælastforretning, se Danske Trælastkompagni A/S.

 

Petersen, Møller & Hoppe, skibsmæglerfirma, dampskibsagentur.

Oprettet i 1797 under navnet Hecksher & Petersen af S. Hecksher (f. 1772, d. 1843) og Wilhelm Petersen (d. 1840).

Senere, efter at Jørgen Møller var indtrådt i forretningen, blev firmaets navn Hecksher, Petersen & Møller og senere Petersen & Møller.

I 1842 indtrådte Frederik Hoppe i firmaet, der fra da af bærer sit nuværende navn.

I 1874 optoges George Hoppe (der atter udtrådte i 1881) og Fritz Holm (d. 1894).

Den 1. febr. 1895 overtoges firmaet af Johan Baastrup (f. 1859, d. 1925) og Olaf Wulff
(f. 1849, d. 1919).

I 1920 overtoges firmaet af Herman Hansen (f. 1874, d. 1946) og skibsmæglerne M. R.
Amundsen, Krist C. Hansen og Vilh. Thøyer, som dog alle tre udtrådte i 1926.

Efter Herman Hansens død videreføres firmaet af skibsmæglerne Th. Egmose (f. 1886),
P. Fabricius (f. 1902) og Jørgen Lemkow (f.1907).

Adresse: Sankt Annæ Plads 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Petersen, bogbinderi.

Etableret den 7. april 1884 af Thorvald Petersen (f. 1856, d. 1926).

I 1894 indtrådte broderen, Niels Petersen (f. 1866), i firmaet, og d. 2. sept. 1919
indtrådte Thorvald Petersens søn, Th.. Haugaard Petersen (f. 1892); siden 1. april 1938
er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Holbergsgadel5, Kbhvn. K.                             

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Prahl, guldsmedeforretning en gros.

Grundl. i 1905 af Jacob Prahl (f. 1876) og T H Petersen.

Sidstnævnte udtrådte i 1921 og førstnævntes søn, K. B. Prahl (f. 1904), der nu er eneindehaver, indtrådte l 1938 som med indehaver.

Adresse: Dannebrogsgade 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Reehoffs Eftf., vinhandel en gros,
se S. L. Langhoff's Eftf.

 

Forrige side                                                                                                              Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage