Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 473
Pete - Pete
 

Petersen & Sørensen, tobaksfabrik.

Grundl. d. 26. okt. 1865 af C. Petersen (f. 1838, d. 1909) og P. Sørensen (f. 1836, d. 1904).

Et par år efter oprettedes en filialfabrik i Århus, der i 1870 overtoges af P. Sørensen
alene under firmanavnet: P. Sørensen &
Co., samtidig udtrådte P. Sørensen af firmaet i
Horsens, der fortsattes under uforandret firmanavn med C. Petersen som eneste

 

 

Christopher Petersen

 

indehaver. Den 26. okt. 1900 optoges grundlæggerens søn, Christopher Petersen (f. 25. marts 1870), som medindehaver.

I 1909, det år grundlæggeren afgik ved døden, optoges en anden af hans sønner,
Alfred Petersen (f. 1880, d. 1924), som medindehaver af firmaet. Alfred Petersen døde
imidlertid i 1924 og forannævnte Christopher Petersen var da eneindehaver af firmaet indtil d. 26. okt. 1933, da han optog sin søn, Ejnar Petersen (f. 29. maj 1904), som medindehaver.

Virksomheden har altid haft til huse i ejendommen Smedegade nr. 47, der gennem årene er udvidet betydeligt. Således er tilkøbt ejendommene, Farvergade nr. 5, 7, 9 og 11. Det gamle pakhus på Åboulevarden nr. 85, nu en fredet bygning, anvendes til oplagring af råtobakker

 

Petersen & Sørensen's Tobaksfabrik

 

Desuden ejer firmaet ejendommen Søndergade nr. 9, hvori der i mange år har været drevet detail-udsalg.

I året 1937 Ødelagdes virksomheden ved ildebrand, der kun skånede skråtobaksfabriken; i begyndelsen af 1939 toges en ny, moderne indrettet fabrik i brug.

Adresse: Smede gade 47, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Petersen & Wraae A/S, maskinfabrik og kedelsmedie.

Grundl. d. 15. juni 1899 af Carl Petersen og Ferdinand Wraae.

Omdannet til et aktieselskab i 1916.
Aktiekapitalen er på 600.000 kr.

Bestyrelsen består af direktør W. H. Fahrenholtz (f. 1898), direktør Kaj V. Tersling (f.
1889) og højesteretssagfører Poul Bierfreund (f.1902).

Direktion: ovennævnte W. H. Fahrenholtz og
civilingeniør Ove Plessing (f.1914).

Selskabet lægger vægt på forarbejdning af rustfrit stål, som i stor udstrækning anvendes på hospitaler, bryggerier og i den kemiske industri.

Selskabet har betydelige eksportforretninger.

Adresse: Heimdalsgade 30-32, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Petersen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1904 af Alfred Petersen (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: M. P. Bruuns Gade 54, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Petersen, Havnemøllen. dampmølle.

Grundl. omkring 1825 under navn "Carolinelunds Mølle".

Indehaver siden 1948: mølleejer A. Petersen.

Adresse: Kastelsvej 4, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Petersen, Carl Larsens Eftf., kolonial en gros.

Grundl. i 1899 af Carl Larsen.

I 1916 overtaget af Aage Petersen (f. 1886).

Adresse: Bisgårdgade 9, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolf P. Petersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1900 af H. C. Grottrup.

Indehaver (siden 1925): Adolf P. Petersen (f. 1901).

Adresse: Küchlersgade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Petersen's Eftf. ved Aage Dinesen, cigarfabrik.

Grundl. d. 10. sept. 1854 af A. F. Petersen (f. 1825, d. 1903).

Nuværende indehaver: Aage Dinesen (f. 1909).

Adresse: Slotsgade 51, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Petersen's Maskinfabrik A/S.

Grundl. i 1837 af H. Knudsen Petersen.

I 1875 blev virksomheden overtaget af A. F. Petersen, i 1908 af Hans Petersen og i 1931 af dennes, søn, Holger Petersen.

Firmaet blev i 1947 omdannet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af smedemester T. Barasinski, som er selskabets direktør, ingeniør V. K. Friis og ingeniør Holger Petersen.

Adresse: Naffet 10, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. J. Petersen & Sønner, bødkerforretning.
Grundl. i 1901 af Andreas Johan Petersen (f. 1863, d. 1922), der senere optog sine sønner, Hans Petersen (f. 5. april 1889) og Helge Petersen (f. 3. okt. 1892) som medindehavere.

I 1914 overtog disse virksomheden.

Adresse: Strandgade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel E. Petersen, frisørforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1892 af Georg Petersen (f. 1864). Prædikat af kgl. hor-frisør 1912.

Indehaver siden 1931: Aksel E. Petersen.
Adresse: Rosensgade 24, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfr. Petersen's Handelsgartneri ved C. L. Holme.

Grundl. i maj 1855 af Jens Petersen (f. 1822, d. 1907), overtaget i 1892 af Hans Alfred
Petersen (f. 1860, d. 1937). Nuværende indehaver: Carl Ludvig Holme (f. 1893).

Adresse: Jernbanegade 7, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Petersen, købmandsfirma (kolonial, korn, foderstoffer, kul og gødning en gros
og en detail).

Forretningen kan føres tilbage til det 17. årh., da borgmester Lauritz Nielsen var dens indehaver. Fra ca. 1820 til 1871 var forretningen i familien Grønvolds eje og

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage