Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 479
Pete - Pete 

 

Albert Laage-Petersen (f. 1873, d. 1926) og Holger Laage-Petersen (f. 1885, d. 1949) i firmaet.

 

Købmagergade nr. 44

 

Den 1. jan. 1938 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en kapital på 6 mill. kr. Den første. bestyrelse bestod af: grosserer Holger Laage-Petersen (formand), sagfører cand. jur. Erik Becker (f. 1895), direktør August Laage-Petersen (f. 1906, søn af Albert Laage-Petersen og fra d. 1. jan. 1938 direktør i forretningen).

Den første direktion bestod af: grosserer Holger Laage-Petersen, adm. direktør, direktør
August Laage-Petersen og direktør Edv. Hoffmeyer.

Bestyrelsen består nu af: sagfører, cand. jur. Erik Becker (formand), landsretssagfører Leo Frederiksen (f. 1894), højesteretssagfører Eivind Helsted (f. 1901), direktør August Laage-Petersen og direktør Paul Meisen (f. 1914, nevø af grosserer Holger Laage-Petersen og siden 1946 direktør i selskabet).

Direktion: direktør August Laage-Petersen og direktør Paul Meisen, som ligestillede

direktører.

Adresse: Købmagergade 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Petersen, herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 27. okt. 1898 af H. P. Petersen (f. 1867).

Nuværende indehaver: Fru I. Petersen.

Adresse: Istedgade 112, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Petersen, maskinfabrik.

Grundl. d. 3. jan. 1906 af H. P. Petersen (f. 1866).

I 1946 overtaget af. sønnerne, Marius Emil Petersen (f. 1897) og Charles Petersen (f. 1898).

Adresse: Jernbanevej 8, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. W. Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1852 af H. P. Sørensen (f. 1822, d. 1904).

Indehaver (siden 1928): H. W. Petersen (f. 1902).

Adresse: Vestergade 12, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. PETERSEN

Trælastforretning og Maskinsnedkeri, er grundlagt 1860 af J. P. Petersen (f. 1835, d. 1904), efter hvem Forretningen blev drevet af Enken indtil Udgangen af 1906, da den gik over til Sønnen, J. E. Jessen-Petersen.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Petersen, viktualiehandel.

Grundl. d. 16. marts 1891 af L. P. Rasmussen (f. 1869, d. 1945), i 1943 overtaget af J. Petersen (f. 1895).

Adresse: Falkoner Alle 33, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Petersen's Beslagfabrik,Nibe, A/S.

Grundl. d. 11. okt. 1869 af J. J. Petersen (f. 1843).
Overgået til et aktieselskab i 1927.

Nuværende direktører: E. Smith og N. J. Petersen.

Adresse: Priorgade, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. PETERSEN´s FARVEHANDEL

Fabrikation af Oliefarver i Tintuber, er grundlagt 1838 af Kunstmaler E. L. Ernst og senere fortsat af Jens Petersen, efter hvis Død i 1899 hans Enke og N. P. Nielsen (f. 1853) er Indehaver.

Adresse: Graabrødretorv 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. PETERSEN

Grossererfirma, Pakning af dansk Smør i Dåser for Eksport til Troperne, er grundlagt 1830. Efter at være drevet af forskellige Indehavere, gik Forretningen i 1889 over til Peter Carl Frederik Bang, som i 1892 optog Carl Henriques Melchior i Firmaet. Da Bang udtrådte 1893, optoges Poul Charles Bernhard Melchior (d. 1897).

I 1900 overdroges Forretningen til Aage Philip Heyman, idet C. H. Melchior udtrådte.

Adresse: Strandboulevar 134, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. A. Petersen, glarmesterforretning.

Grundl. d. 12. juli 1866 af J. A. Petersen (f. 1841, d. 1926) og efter dennes død overtaget af sønnen, Thorvald Petersen (f. 1878).

Adresse: Knabrostræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. A. Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1906 af A. Andersen.

Indehaver (siden 1910): A. Petersen (f. 1880).

Adresse: Østergade 31, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Petersen A/S, snedkerier.

Grundl. d. 1. marts 1897 af Jacob Petersen (f. 1872, d. 1949).
Ved grundlæggerens død omdannet til aktieselskab med sønnen, landsretssagfører Kaj Petersen (f. 1904) som direktør.

Adresse: Viktoriagade 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JAMES PETERSEN & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1849.
Nuværende Indehaver: Otto Henri Bærentzen

Adresse: Pilestræde 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

James Petersen & Co. A/S, handelsfirma,
Grundl. d. 8. sept. 1849 af Jacob Peter Petersen (f. ca. 1820, d. 1893) som agentur- og
kommissionsforretning.

I 1930 omdannet til et aktieselskab.

Direktør: Kim Bærentzen (f. 1905).

Adresse: Bornholmsgade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. A. Uhrenholdt Petersen, foderstofforretning.
Grundl. d. 17. april 1885 af Chr. Johansen (f. 1855, d. 1936).

Indehaver (siden 1919): J. A. Uhrenholdt Petersen (f. 1891).

Adresse: Vraa,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. CHR. PETERSEN´s PAPIRHANDEL

Kontorforsyning m. m. , er grundlagt 1845 af J. Chr. Petersen (f. 1816, d. 1879). Hans Brodersøn, Louis Petersen (f.1848, d. 1904), der i var indtrådt som Kompagnon i Forretningen, fortsatte den efter hans Død.

I 1893 blev hans Broder, H. G. C. Petersen optaget som Associé, og denne, tilligemed Rudolph Wasmann (Prokurist i Forretningen fra 1897), der i 1904 indtrådte i Firmaet, er nu dets Indehaver.

I 1902 opførtes Firmaets nuværende Ejendom; i 1908 åbnedes en ny Afdeling for danske Kontormøbler.

Adresse: Store Kirkestræde 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Chr. Petersen's Papirhandel A/S.

Grundl. d. 6. maj 1845 af J. Chr. Petersen. Efter dennes død i 1879 overtoges forretningen af hans brodersøn, Louis Petersen (f. 1848, d. 1904), der i 1875 var indtrådt som associé.

Efter Louis Petersens død i 1904 fortsatte s forretningen af hans yngre broder, H. C. G. Petersen (f. 1863, d. 1912), der i 1893 var blevet optaget som associé, og Rudolf Wasmann (f. 1867, d. 1924), der siden 1897 havde været prokurist i firmaet.

Efter H. C. Petersens død i 1912 førtes forretningen videre af R. Wasmann med det
legat, til hvilket Louis Petersen havde efterladt størstedelen af sin formue

("Louis Petersens Legat") som "stille deltager", indtil den ved Wasmanns død i 1924 overtoges af et interessentskab bestående af L. A. Steenbeck (f. 1888, prokurist i firmaet 1913) og H. C. Petersens søn, Mogens Kramer Petersen (f. 1899) samt Louis Petersens Legat.

1939 omdannedes firmaet til aktieselskab med legatet som hovedaktionær og L. A. Steenbeck og Kramer Petersen som direktører, og forretningens overskud tilfalder derefter i sin helhed Louis Petersens Legat til fremme af dettes almennyttige formål. [Fortsættes]

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage