Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 480
Pete - Pete 

 

Siden 1888 har forretningen været hovedforhandler af statens papir.

I 1902 byggede Louis Petersen med særligt henblik på forretningen ejendommen "Hvælvingen" ved Nikolaj Tårn, og her har firmaet siden haft til huse.

I 1929 etablerede firmaet eget bogtrykkeri, der installeredes i nævnte ejendom, og i
1938 gennemgik forretningens lokaler en omfattende udvidelse og modernisering.

Adresse: "Hvælvingen" ved Nikolaj Tårn, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Petersen, speditionsfirma.

Grundl. d. 9. april 1908 af Jens Petersen (f. 1858).

Nuværende indehavere: Hans Petersen og Poul Petersen.

Adresse: Amaliegade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Petersen, tobakshandel.

Grundl. d. 30. sept. 1900 af Jens Petersen (f. 1875), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Falkoner Alle 32, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens R. Petersen, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1886 af Jens R. Petersen (f. 1856, d. 1927).

Nuværende indehaver: Hans Fr. Petersen (f. 1897).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. F. Petersen v. Erik Nielsen, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 30. okt. 1869 af V. Heise (d.1901).

Indehaver siden 1941: Erik Nielsen (f. 1913).

Adresse: Stokbrogade 2, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JOH. CHR. PETERSEN & SØN, H. DE H. EBBESEN & SØN

H. de Hemmert (d. 1883) grundlagde 1811 en Isenkramforretning, som blev Moder til de to ovennævnte Forretninger. H. F. Hassert (f. 1807) fortsatte Handelen under Navn af H. de Hemmert & Co. 1852 blev den delt i en detail- og en gros-Forretning; den sidste fortsatte af Hassert selv, indtil han i 1863 optog Joh. Chr. Petersen (f. 1815, d. 1899) som Kompagnon; denne blev Eneindehaver i 1878 og optog 1885 sin Søn, Otto Petersen (f. 1848) i Firmaet, der da antog sit nuværende Navn. Forretningen afstodes 1903 til J. H. Andersen og Axel Hansen. Den i 1852 udskilte Detailhandel overtoges af H. de Hemmert Ebbesen (f. 1824, d. 1899) og J. C. Patermann (f. 1823, d. 1893) under Navn af Ebbesen & Patermann; 1871 udtrådte Patermann af Firmaet, og H de H. Ebbesen fortsatte under eget Navn, indtil han i 1894 optog sin Søn, Jul. De H. Ebbesen (f. 1865) som Kompagnon og forandrede Firmanavnet til det nuværende.

Adresse: Joh. Chr. Petersen & Søn, Vestergade 10

H. de H. Ebbesen & Søn, Dronningens Tværgade 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Joh. Chr. Petersen & Søn A/S, jern-, metal- og isenkram en gros.

 

Studiestrædenr. 34

 

Grundl. d. 17. dec. 1811 af H. de Hemmert.

Overtaget af H. F. Hassert. som videreførte firmaet under navnet H. de Hemmert & Co. I 1852 deltes firmaet i en detailforretning (den nuværende H. de H. Ebbesen & Søn A/S, (se denne artikel) og et en gros firma.
Dette sidste videreførtes af Hassert selv, indtil han i 1863 optog Joh. Chr. Petersen som
medindehaver. Hassert udtrådte i 1878.

I 1885 optog Joh. Chr. Petersen sin søn, Otto Petersen, som medindehaver af firmaet, som samtidig antog navnet Joh. Chr. Petersen & Søn.

Ved faderens død i 1899 blev sidstnævnte eneindehaver.

I 1903 overtoges forretningen af J. H. Groth-Andersen (f. 1875) og Axel Hansen (f. 1870, d. 1945).

I 1936 omdannet til et aktieselskab med J. H. Groth-Andersen, K. W. Wildt (f. 1903) og Carl Sørensen (f. 1886) som direktører.

Bestyrelsen består af de tre ovennævnte direktører og overretssagfører E. Høffding

Dyrhauge (f. 1887) og overretssagfører E. Salomon (f. 1885).

Adresse: Studiestræde 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1869 af H. Hansen. Den nuværende indehaver, konsul Johs. Petersen (f. 1872), overtog forretningen i 1896.

Adresse: Østerbrogade 18, Faaborg,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Petersen, murerforretning.

Grundl. i 1827.

Den nuværende indehaver, Johannes Petersen (f. 1890), overtog forretningen i 1912.

Adresse: Stengade 31, Helsingør,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Petersen, snedkerforretning.

Grundl. d. 1. juli 1909 af Johs. Petersen (f. 1882) på Vesterbrogade nr. 109,

i 1910 flyttedes til Vesterbrogade nr. 130,

i 1914 tilbage til Vesterbrogade nr. 109,

derfra i 1918 til Ryesgade nr. 32,
i 1927 til Vesterbrogade nr. 121,

og endelig i 1938 til den nuværende adresse.

Adresse: Bredgade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Petersen, dampskibsekspedition.

Grundl. i 1884 af J. P. Petersen (f. 22. febr. 1852 i Stege, d. 14. jan. 1916).

I årenes løb blev han agent for adskillige udenlandske dampskibsselskaber.

I 1907 optoges svigersønnen, Rasmus Christensen (f. 7. maj 1874 i Fløjstrup), som medindehaver af firmaet; denne havde fået sin tørste uddannelse på D. F. D. S.'s kontor i Århus og blev ansat hos J. P. Petersen i året 1894.

Ved grundlæggerens død i 1916 indtrådte hans søn, Viggo Petersen (f. 27. j an. 1880),
130m medindehaver; denne udtrådte 1949.

Adresse: Havnen, Århus.·

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Petersen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1898 af J. P. Petersen (f. 1873), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Gentoftegade 37, Gentofte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Petri Petersen, gartneri, planteskole.

Grundl. d. 1. nov. 1893 af Petri Petersen (f. 1869, d. 1927).

Nuværende indehaver: sønnen, Folke Petri Petersen (f. 1908).

Adresse: Mariagervej 129 B, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Petersen, kolonialagentur.

Grundl. i 1877 af Julius Petersen (f. 1853, d. 1913).

I 1913 overtaget af Julius Petersen (f. 1879).

Adresse: Åboulevarden 82, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage