Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 482
Pete - Pete 

 

 

firmaets mangeårige prokurist, Anders Nørgaard (f. 1878, d. 1946) som medindehaver. I 1945 optoges Poue1 Schleicher (J. 1912) som medindehaver.

Efter Anders Nørgaards død overtog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Nørre Vold gade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LORENTZ PETERSEN

Kgl. Hof-Vinhandlerfirma, er grundlagt 1788 af Lorentz Petersen (f. 1763, d. 1829), efter hvem den gik over til Sønnen, Vilh. Jun. Petersen (f. 1806, d. 1863), og i 1861 til dennes Søn, Lorentz Petersen (f. 1836, d. 1892), der i 1873 optog J. J. Hansen og J. T. Erlewein som Associés. Efter 1892 fortsattes Forretningen af J. J. Hansen som Eneindehaver indtil 1904, da Firmaet Overtoges af Wald. Reyn (f. 1869) og H. J. Wengel (f. 1873). Forretningen har altid været i samme Ejendom.

I 1865 tilkendtes der Firmaet Prædikat som Kgl. Hof-Vinhandler.

Adresse: Store Kongensgade 66, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Lorentz Petersen A/S, vinhandel.

Grundl. i 1788 af kaptajn, vinhandler Lorentz Petersen (f. 1763, d. 1829), efter hvem forretningen gik over til sønnen, Vilh. Junius Lorentz Petersen

 

 

(f. 1806, d. 1863), og i 1863 til dennes søn, Lorentz Christian Petersen (f. 1836, d. 1892), der i 1873 optog Julius I. Hansen (f. 1838, d. 1918) og Johs. Ferdinand Theodor Erlewein (f. 1839, d. 1892) som

associés.

Efter 1892 fortsattes forretningen af J. I. Hansen som eneindehaver til 1904; i dette år
overtoges firmaet af Alfred Valdemar Reyn (f. 1869, d. 1935) og Hans Jørgen Wengel (f. 1873).

I 1865 tildeltes firmaet prædikat som kgl. hof-vinhandel.

I 1915 overtog A. V. Reyn og H. J. Wengel vinhandlerfirmaet

F. V.  R a a s c h o u  &  S ø n, der var grundlagt i 1827 af F. V. Raaschou (f. 1800, d. 1875).

I 1865 optoges dennes søn, Hans Peter Raaschou (d. 1908), som kompagnon, og
efter faderens død i 1875 fortsatte han forretningen alene indtil 1891, da Lauritz Carl
Baastrup (d. 1932) indtrådte i firmaet; sidstnævnte var eneindehaver fra H. P. Raaschous død i 1908.

Fra 1913 til 1915 var Torben Drechsel (f. 1888) og Bruno Bjørnbak (f. 1883) indehavere af firmaet.

Den 1. maj 1937 omdannedes firmaerne til aktieselskaberne Lorentz Petersen og F. V.
Raaschou & Søn. Bestyrelse og direktion er den samme for begge selskaber.

Nuværende bestyrelse: højesteretssagfører C. L. David (f. 1878), landsretssagfører Sv. T. Bruun (f. 1901) og fru Kirsten Kühl,
Nuværende direktion: baron Julius Wedell-Wedellsborg (f. 23. sept. 1885) og M. S. Poulsson (f. 31. maj 1908).

Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft samme adresse: Store Kongensgade 66, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Petersen, kolonial en gros.

Grundlagt d. 1. nov. 1888 af konsul Ludvig Petersen (f. 1862, d. 1929).

I 1929 overtaget af sønnen, konsul Emil Høyvald (f. 1890, d. 1949).

Fra 1949 fortsattes firmaet af grundlæggerens enke, fru Valborg Margrethe Petersen, der døde i juli 1950.

Forretningen drives nu af boet med generalkonsul Einar Høyvald som executor.

Adresse: Møllergade 64, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Petersen & Søn, skrædderforretning.
Grundl. i 1890 af Marinus Petersen. Nuværende indehaver: fru M. Petersen.

Adresse: Graven 28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Petersens Eftf., Niels Hjulmand, brændehandel.

Grundl. d. 5. sept. 1877 af Marius Petersen.

Indehaver (siden 1943): Niels Hjulmand.

Adresse: Vestergade 35, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Petersen, Ringsted Isenkramhandel.
Grundl. d. 4. jan. 1902 af Marius Petersen (f. 1876, d. 1936); efter denne overtaget af enken, fru A. Petersen (f. 1884). I 1943 optoges sønnen, Niels E. Petersen (f. 1915) og N. Nielsen (f. 1895) som medindehavere.

Adresse: Tinggade 5, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Petersen & Søn, urmagerforretning.
Grundl. d. 24. okt. 1896 af Martin Petersen (f. 1874), der fremdeles er indehaver af forretningen sammen med sønnen H. J. E. Petersen (f. 1906).

Adresse: Møllergade 5, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Petersen, trikotageforretning.

Grundl. d. 26. okt. 1881 af Conrad Frederiksen.

Den 1. okt. 1950 overtaget af Michael Petersen.

Adresse: Gerritsgade 29 A, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Petersen & Co., protokolfabrik.
Grundl. d. 4. sept. 1877 af Michael Petersen (f. 1851, d. 1932).

Medindehaver 1917, indehaver siden 1941: Niels Michael Petersen (f. 1890).

Adresse: Fredensgade 30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morten A. Petersen, produktforretning. -
Grundl. d. 1. maj 1851 af Morten Hansen Petersen (f. 1825, d. 1898).

Indehavere siden 1949: sønnesønnerne, Olaf Petersen (f. 1916) og Poul Petersen (f. 1923).

Adresse: Nytorvsgyde 3, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N.PetersensLervarefabrik.

Grundl. i 1907 af pottemager Rønne og i 1910 overtaget af N. Petersen (f. 1886), som fremdeles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Fredericiagade 21, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Petersen's Trælastforretning A/S. Odense, se Frederiksbroens Kalkværk A/S.

 

N. E. Petersen, skibsprovianteringsforretning.
Grundl. i 1899 af N. E. Petersen (f. 1866, d. 1927).

I 1927 overtaget af dennes enke, fru Anna Petersen, i 1948 af Emil Møller Petersen
(f. 1915).

Adresse: Havnegade 6, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage