Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 481
Pete - Pete 

 

Jørgen Petersen & Co. A/S, skotøjsfabrik.
Den 30. april 1886 indregistreredes firmaet Jørgen Petersen & Co. baseret paa en gros handel med udenlandsk fodtøj, men allerede i 1891 oprettedes under beskedne forhold en skotøjsfabrik i Store Kongensgade nr. 27, der 1893 flyttedes til Grønnegade nr. 33 og i 1896 suppleredes yderligere med fabrikslokaler i Nyhavn nr. 31.

 


Jørgen Petersen

 

 

I 1907 flyttedes hele virksomheden til den af fabrikant Jørgen Petersen opførte store forretningsejendom Nørregade nr. 7 og Studiestræde nr. 3.

Den 1. jan. 1928 omdannedes firmaet til et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af

fabrikant Jørgen Petersen (formand), konsul J. P. Baagøe Riber og fru Gerda Baagøe Riber, Svendborg, højesteretssagfører K. Steglich-Petersen og overretssagfører Jakob Jakobsen.

Efter fabrikant Jørgen Petersens død d. 24. jan. 1928 indtrådte konsul Ove

Irgens-Hansen,


Svendborg, i bestyrelsen, og overretssagfører Jakob Jakobsen blev bestyrelsens formand, højesteretssagfører K. Steglich-Petersen udtrådte af bestyrelsen i 1939 og Fru Ada Wiggers, Svendborg, indtrådte i bestyrelsen i 1940.

Direktion: Viggo Jensen (f. 25. aug. 1879) og Aagaard Birk (f. 17. okt. 1895).

 

 


 

I december 1937 påbegyndtes opførelsen af selskabets nye fabriksbygning, der stod færdig til indflytning september 1938.

Virksomheden har stedse været lagt an på fabrikation af første klasses fodtøj og dens gennem mange år indregistrerede varemærker Wedéla og Alsboe er landskendte.

Adresse: Bernhard Bangs Alle 25, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Jørgen Petersen & Co., tømrerfirma.

Grundl. d. 4. dec. 1876 af Jørgen Petersen (f. 1847, d. 1916), hvis enke, fru Pauline Petersen fortsatte forretningen til 1918, da N. Chr. Jørgensen (f. 1872, d. 1937) optoges som medindehaver.

I 1925 ud trådte fru Pauline Petersen.

Forretningen beskæftiger sig med arbejder til fabriksbygninger og I øvrigt med

nybygninger af enhver art, ombygning af butikker, facader, skilte og montering, gulvbelægning af træ, kork, linoleum og gummi, gymnastik- redskaber og kontorinventar samt papdækning. Virksomheden beskæftiger til stadighed ca. 60 mand.

Efter N. Chr. Jørgensens død fortsattes forretningen af hans ældste søn, tømrermester E. A. Jørgensen (f. 4. dec. 1901, d. 18. jan. 1950), der var formand for Vejle Tømmerlaug og som siden 1925 var konstruktør i firmaet.
Efter E. A. Jørgensens død videreføres firmaet af hans enke, fru Maren Jørgensen og
hans broder Vald. Jørgensen (f. 14. dec. 1906).

Adresse: Jernbanegade 18, Vejle.,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kai & Knud Petersen, Dansk Skindbeklædnings Fabrik.

Grundlagt i Landemærket nr. 3 d. 10. sept. 1897 af Fr. Petersen (f. 1865, d. 1943) som konfektionsfirma under navnet Frederik Petersen. I 1909 udvidedes firmaet med en skindbeklædningsfabrik.

I 1933 overtoges firmaet af sønnerne, Kai Petersen (f. 20. jan. 1899) og Knud Petersen (f. 24. dec. 1900).
I 1943 udtrådte Kai Petersen af firmaet, som videreføres af Knud Petersen som eneindehaver.

Adresse: Løngangsstræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl Petersen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1886 af H. Sabroe. Indehaver siden 1948: Eigil Petersen (f. 1917).

Adresse: Mellemgade 23, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Walløe Petersen, kjoleforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1883 i Store Kongensgade nr. 28 som blandet manufakturforretning af Johan Petersen (f. 8. febr. 1860, d. 1911).

Fra 1911 fortsattes firmaet af enkefru Petersen indtil 1928, da det overtoges af sønnen, den nuværende indehaver, Knud Walløe Petersen (f. 25. juni 1896).

I de senere år har firmaet specialiseret sig som kjole og konfektionsforretning.

Adresse: Palægade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kurt Petersen, malerforretning.

Grundl. i 1881 af N. P. Petersen (d. 1915).

Indehaver (siden 1933): Kurt Petersen (f. 1897).

Adresse: Ryesgade 23, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laurids Petersen, isenkram en gros.

Grundl. d. 29. sept. 1903 af Laurids Petersen, der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Istedgade 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laur. O. Petersen, trælast- & krydsfineragentur.

Grundl. d. 6. okt."1874 af Laur. Olaf Petersen (d. 9. jan. 1916), der i 1909 optog sin søn, Svend Valdemar Petersen (f. 1884, d. 1945) i firmaet.

Denne optog d. 6. okt. 1924

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage