Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 488
Plou - Plum


Stensforretning, men inden længe gav man sig også i lag med arbejder ved byggeforetagender og allerede på et ret tidligt tidspunkt udførtes flere efter forholdene betydelige arbejder, for

 

M. H. Ploug'sStenhuggeriog Marmorvarefabrik

 

eksempel ved Handelsbanken i Odense, Vejle Amtsmandsbolig og Vejle Bank, Glorup Kapel, Fyns Tidende's bladhus, Grand Hotel og Ansgar og Albani kirker m. m.

Senere har firmaet udrørt stenhuggerarbejdet til Kolding Folkebank, Nationalbankens Odenseafdeling, Fyens Disconto Kasse, marmorarbejdet i H. C. Andersens Mindehal og på Graasten Slot, desuden sandstensarbejder på flere herregårde.

Til firmaet hører et billedhuggeratelier, hvor der udføres monumentarbejder, døbefonte.
mindetavler, relieffer, havefigurer etc.; til dette atelier er knyttet billedhugger Hans Ploug, der er en nevø af grundlæggeren.

I 1918 oprettedes marmorvarefabrikken, hvor der fremstilles marmorarbejder, facadebeklædninger og flisegulve.

Adresse: Pantheonsgade 13-15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. A.Ploug'sBoghandel.

Grundl. d. 1. jan. 1838 af major L. W. Riemenschneider (d. 1868).

Indehaver siden 1948: Svend Arne Ploug (f. 1918).

Adresse: Danmarksgade 20, Fredericia.                                                                            

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Plovfabriken Fraugde, se A. Jakobsen, Fraugde A/S.

 

Plovfabriken "Sanderum" A/S.

Grundl. d. 1. marts 1899 af C. M. Rasmussen (f. 1873, d. 1949).

I april 1950 overgået til aktieselskab under direktion af H. L. Jørgensen (f. 1902) og
Albert Rasmussen (f. 1913).

Adresse: Fruens Bøge, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Plov- ogMaskinfabrikkenMullerupA/S

Grundl. I febr. 1901 af L. Kr. Larsen (f. 21. marts 1880), der var eneindehaver af

virksomheden indtil den i 1937 overgik til et aktieselskab, hvis aktiekapital er på kr. 200.000,00.

Virksomheden er specialfabrik for: landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner, land-
brugsvogne. plove, harver, radrensere, ajleredskaber, tærskeværker og halmpressere.

Bestyrelsen består af gårdejer Hi. Jensen, direktør Fr. Nielsen, husmand Fr. Larsen og
proprietær H. J. Petersen.

Direktør: civilingeniør Rich. Jensen (f. 1908).

Adresse: Ullerslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PlumsBoghandel.

Grundl. d. 21. nov. 1854 af Chr. Frisch (f. 1826).

Indehaver siden 1930: Paul A. Petersen (f. 1900).

Adresse: Østergade 17, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Plum's Købmandsgaard A/S, er en fortsættelse af kolonialafdelingen under en købmandsgaard, grundl. d. 26. juni 1860 af Frederik Plum (f. 1835, d. 1905).

I 1924 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1950): P. Hyllemose (f. 1922).

Adresse: Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. & PaulPlum A/S, vinfirma.

Grundl. i 1878 af Paul Munk Plum (f. 1853, d. 1911).

I 1937 omdannet til aktieselskab.

Direktør siden 1937: Peter Lund (f. 1892).

Adresse: Dronningens Tværgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. M. Plum, Export-KompagniA/S, eksport af forædlede landbrugsprodukter. Grundl. d. 27. aug. 1872 af Thorvald Plum (f. 1844, d. 1923) og Sophus Munk Plum (f. 1847, d. 1904) under navnet T. & S. Plum.

Efter Sophus Munk Plums død i 1904 videreførte Thorvald Plum firmaet som eneindehaver.

I 1916 optoges sønnen, Erik Plum (f. 1887), og S. M. Plums søn, Paul Munk Plum (f. 1883, d. 1934), som medindehavere; efter Thorvald Plums død i 1923 drev de det sammen til Paul Munk Plums død i 1934, efter hvem dennes søster, Inger Marie 'Plum, indtrådte som medindehaver.

I 1916 dannede Paul Munk Plum og broderen, Sophus Munk Plum (f. 1885, d. 1939)
firmaet P. & S. Plum, i hvilket firma Viggo F. E. Horneman (f. 1865, d. 1946) optoges som medindehaver. S. M. Plum og Viggo F. E. Horneman udtrådte i 1918 af firmaet, som videreførtes af Paul M. Plum som eneindehaver.

I 1925 omdannedes det til et aktieselskab med denne som direktør.

I 1926 fratrådte han som direktør for P. & S. Plum og dannede i 1927 aktieselskabet P. M. Plum, i hvilket han indtrådte som leder; efter hans død i 1934 udnævntes hans søster, frk. Inger Marie Plum (f. 1889), til direktør for virksomheden.

Aktiekapital 1/4 mill. kr.

Adresse: Vestre Boulevard 51, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. & S.Plum A/S, smør en gros, fabrikation af kød-, frugt- og grøntkonserves.

Grundl. d. 27. aug. 1872 af Thorvald Plum (f. 1844, d. 1923) og Sophus Munk Plum (f. 1847, d. 1904) under navnet T. & S. Plum (se endvidere P. M. Plum, Export-Kompagni A/S).

I 1925 dannedes aktieselskabet P. & S. Plum med Paul Munk Plum (f. 1883, d. 1934) som direktør.

I 1926 fratrådte han som direktør, og selskabet lededes til 1928 af formanden for
bestyrelsen, grosserer Viggo F. E. Horneman (f. 1865, d. 1946).

I 1928 blev Jørgen Lunøe direktør for selskabet, og i 1939 indtrådte P. N. Randow og
P. H. Lenzberg i direktionen.

Bestyrelsen består af direktør Jørgen Lunøe,

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage