Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 489
Plum - Poul

 

direktionssekretær C. Hansen og prokurist W. Poulsen.

Firmaet driver tillige virksomhed under firmaerne Plumrose Ltd., Plums Ham Export
Comp. Ltd., og Plums Skinke Export.

Aktiekapital: 2 mill. kr.

Adresse: Sankt Annæ Plads 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. M. Pohl's Eftf., herreekviperingsforretning.
Grundl. i 1852 af C. P. Poulsen.

I 1919 overtaget af Joseph Martin Pohl (f. 1881, d. 1946) og i 1946 af dennes børn, Martin Finn de Padua Pohl (f. 1916), Lilly Rita de Padua Schou (f. 1920) og Erik Henning de Padua Pohl (f. 1928) samt Svend Hakon Pedersen (f. 1911).

Adresse: Storegade 14, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Polack, kammerjægerfirma.

Grundl. i 1851 af Noah Polack (f. 1822, d, 1902).

Nuværende indehaver: Helene Polack.

Adresse: Åboulevard 36, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dagbladet Politiken. Det første nr. af bladet udkom d. 1. okt. 1884.

Bladet blev oprettet og udgivet af et interessentskab, hvis første bestyrelse var: Herman Bing (f. 1845, d, 1896), der var dets første forretningsfører, dr. phil.
Edvard Brandes (f. 1847, d. 1931) og Viggo Hørup (f. 1841, d. 1902), der var bladets første ansvarshavende redaktør.

Interessentskabet omdannedes i 1895 til aktieselskabet Dagbladet Politiken.

Nuværende redaktion: Niels Hasager (f. 1888), ansvarshavende, Poul Graae
(f. 1899) og Hakon Stephen s en (f. 1900).

Administrerende direktør: Orla Rode (f. 1893).

Adresse: Rådhuspladsen 37, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christian Pors, dampfarveri og kemisk tøjrensningsanstalt.

Grundl. i 1907 af Chr. Pors (f. 1881), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter a Porta, restauration.

Grundl. I 1870 af Peter a Porta.

Indehaver siden 1950: Arckie Larsen.

Adresse: Nygade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Poss' Eftf., sadelmagerfirma.

Denne forretning er grundlagt d. 18. febr. 1869 i Brogade nr. 10 af Th. Poss (f. ca. 1835, d. 1905) og i 1897 overtaget af Jens Peter Valdemar Sørensen (f. 30. april 1864, d. 28. sept. 1935); efter dennes død fortsatte hans enke forretningen til d. 31. december 1935, da den overtoges af den mangeårige medarbejder, Einar F. S. Hansen (f. 3. juni 1886), der nu er eneindehaver af firmaet.

Oktober 1913 flyttedes forretningen til Prinsessegade nr. 38 og i oktober 1935 til den nuværende adresse.

Firmaet har især specialiseret sig med skibsmontering og har bl. a. monteret Bornholmsbådene, en række af Det Østasiatiske Kompagni's både og en stor del af Burmeister & Wain's skibsbygninger.

Adresse: Knippelsbrogade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Postgaarden i Kalundborg.

Grundl. i 1898 af hotelejer Lundgren.

Indehaver (siden 1948): Carl Scherning (f. 1889).

Adresse: Kordilgade 6, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Postgaarden i Mariager.

Grundl. ca. 1700.

Indehaver (siden 1942): O. Søgaard (f. 1908).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Postgaarden i Ringsted.

Grundl. ca. 1848.
Indehaver siden 1945: Kai Sell (f. 1894).

Adresse: Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poulsen & Hansen ved Chr. Hansen & Søn, murerforretning.

Grundl. d. 16. april 1894 af Joh. Poulsen (f. ca. 1858, d. ca. 1920).

I 1918 optoges Chr. Hansen (f. 1882) som medindehaver; efter grundlæggerens død fortsatte han virksomheden som eneindehaver.

I 1946 optog han sin søn, E. S. Hansen (f. 1922) som medindehaver.

Adresse: Ved Anlæget 6, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Poulsen, detailmejeri.

Grundl. i 1883 på den nuværende adresse.

Nuværende indehaver: Helga Vallentin.

Adresse: Strand gade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. E. Poulsen, snedkerforretning.

Grundl. d. l. nov. 1888 i Adelgade nr. 29 af A. E. Poulsen (f. 1861, d. 1939).

I 1897 flyttedes firmaet til Møntergade nr. 26 og i 1918 til den nuværende adresse.

Den 1. nov. 1928 overtoges firmaet af sønnerne, C. Poulsen (f. 1893) og L. A. Poulsen (f. 1900).

Adresse: Gothersgade 89, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Poulsen, isenkramforretning.

Grundl. d. 6. jan. 1890 af Niels Poulsen (f. 1858, d. 1924); fortsat af enken, og i 1935 overtaget af sønnen, Chr. Reventlow Poulsen (f. 1900).

Adresse: Storegade 12, Grenaa,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Poulsen, købmandsforretning (markfrø, gødningsstoffer samt kaffe en gros). Grundl. i 1799 af J. N. Smidt.

Nuværende indehaver: Carl Poulsen (f. 1888).

Adresse: Søndergade 14, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl P. Poulsen, læder-, garver- og skindhandel.

Grundl. ca. 1850 af garvermester Petersen.
Overtaget i 1899 af Carl Peter Poulsen (f. 1872, d. 1946), der i 1940 optog sin søn, Leo Poulsen (f. 1906) som medindehaver og i 1940 tillige Elly Poulsen (f. 1905).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. T. Poulsen's Planteskole & Frøhandel,
Grundl. i juni 1878 af Dorus Theus Poulsen (f. 1850, d. 1919).

Nuværende indehavere: sønnerne: Poul Poulsen (f. 1882) og Svend Poulsen (f. 1884) samt svigerdatteren, enkefru Harriet Poulsen.

Adresse: Roskildevej 106, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejnar Poulsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. marts 1856 af S. H. R. Raun (f. 1828, d. 1904).

Indehaver siden 1949: Ejnar Poulsen (f. 1895).

Adresse: Vestergade 7, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Poulsen, gartneri.

Grundl. i 1897 af Emil Poulsen (f. 1865), der i 1924 overdrog forretningen til sønnen, Niels Gunnar Poulsen (f. 1902).

Adresse: Kongensgade 57, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage