Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 497
Rand - Rand

Schmidt, som købte den gamle købmandsgård "Byens Gård" af kommunen og her byggede det Hotel Randers, der i 1927-29 ombyggedes til sin nuværende skikkelse.
Da Schmidt gik fallit i
1859, overtoges Hotellet" af vinfirmaet Petersen & Reehoff, København, der ansatte Johannes Martens (f. 1835, d. 1919)
som bestyrer.
Han købte hotellet i
1876 og videresolgte det i 1893
til Peter Westergaard Mathisen (f.
1859, d. 1903), hvis søn, Wilhelm Mathisen (f. 1887), overtog det i 1914
og nu driver det
som indehaver.

Adresse: Torvegade 11, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Randers Karosseri- og Skifabrik.
Grundl. d.
12. sept. 1909 af Jens Christian Hansen (f. 1885, d.
1949).
Indehaver (siden 1949): sønnen, Aage Kolding Hansen (f. 1912).

Adresse: Støberivei, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
Kilde: Mail fra Aage Kolding Hansens Datter Marianne Kolding pr.11-11-13

 

Randers Korkvarefabrik A/S.
Grundl.
1883 af fabrikant Hoff. Omdannet til aktieselskab i
1934.
Direktion: Alfred L. Hauerbach (f. 1904).

Adresse: Møllestræde 4-6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Korn- og Foderstof-Forretning A/S.
Grundl. d.
11. dec. 1832 af N. H. Boje (f. 1806, d. 1846), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke.
I
1888 gik den over til Wilh. Jensen (f. 1859, d. 28. marts 1944),
der drev den under firmanavnet "N. H. Bojes Enkes Eftf.".
I
1897
omdannedes firmaet til et aktieselskab med det nuværende firmanavn og med
Wilh. Jensen som direktør.
I
1908 optoges C. Foverskov (f. 1871, d. 1935) i direktionen og var fra 1913 til sin død eneste adm. direktør.

 

Randers Korn- og Foderstof-Forretning

Nuværende bestyrelse: bryggeridirektør I. C. Wibroe (f. 1885), formand, bankdirektør Hans Eriksen (f. 1902), begge af Randers, og direktør P. H. Paulsen, Århus (f. 1897).

Siden maj 1935 er H. N. Ohlsen (f. 2. april 1899) enedirektør for selskabet.

Foruden handel med korn- og foderstoffer har forretningen en betydelig omsætning i sædekorn og kunstgødning.

Firmaet har filialer i Viborg og Faarup samt en større filial i Havndal, som også handler
med trælast, bygningsartikler, støbegods og brændsel, med underafdelinger i Gerlev og Dalbyover.

Adresse: Tørvebryggen, Randers,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Krone Apotek.

Grundl. d.
23. april 1898, da Hans Peter Michelsen (f. 1849, d. 1920) fik bevilling på at drive apotek i Randers; dette åbnedes d. 9. aug. 1899, Den 1. juli 1921 blev apoteket overtaget af Carl Frederik Martinus Hansen (f. 1862); d, 28. sept. 1945 af Hans Lind (f. 1889).

Adresse: Adelgade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Kul-Kompagni A/S.
Grundl. i
1894
af Chr. Rasmussen.
I
1905 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr.
50.000,
efterhånden udvidet til kr.
400.000.
Direktør: K. Andersen Alstrup (f. 1901) (siden 1940).

Adresse: Kulkajen, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Lynafleder Co. ved L. M. Jensen.
Omkring
1898 startede J. A. Christensen en lynaflederforretning under eget navn. Ca. 1920 overdrog han firmaet til sin søn, A. Christensen og den nuværende eneindehaver, L. M. Jensen (f. 19. juni 1888).
I 1923
udtrådte A. Christensen af firmaet, der samtidig antog det nuværende firmanavn.
I
1940 overtoges Fritz Naumann's firma (grundlagt 1882
af Fritz Naumann).
Adresse: Vesterport 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Løve Apotek.
Oprettet ved bevilling af 17. sept.
1634.
Apotekets første indehaver: Johan Jørgensen Odendal (d. ca.
1646).
Indehaver siden 1923: Peder Marius Claudius Nielsen (f.
1889).
Adresse: Torvegade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Malt- & Melassefabrik.
Grundl. i 1870
af I. C. Jacobsen.
I
1898 overtaget af Anthon Chr. Jensen, i 1914 af Anners Jensen (f. 1885, d. 1927), som i 1924 optog Th. Nielsen (f. 1898, d. 1948)
som medindehaver.
Nuværende indehaver: fru G. Nielsen (f.
1897).
Adresse: Rosenørnsgade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Maskinsnedkeri og Listefabrik.
Grundl. i
1872 af A. Sonne. Indehaver (siden febr. 1920): M. J. Ladefoged (f.
1887).
Adresse: Vestergrave 44, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Motorfabrik A/S.
Grundl. i
1878
af H. Hein.
I
1916
omdannet til et aktieselskab.
Nuværende direktør: Kristian Eriksen (f.
1879).
Adresse: Tjærebyvej, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers ny Materialhandel.
Grundl. i 1911
af et aktieselskab med tørste vedtægter af 9. april.
Forretningens første leder var Cenius Blaaberg (f.
1888, d.
1945).
I 1919 hævedes aktieselskabet. Indehaver siden 1945: Cenius Blaabergs enke, fru Clara Blaaberg (f. 1887).
Adresse: Rådhustorvet 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Paraplyfabrik.
Grundl. i 1904 af Carl Chr. Christensen (f. 1868, d.
1939).
I 1939 overtoges virksomheden af Esther Christensen (f. 1902) og Robert Christensen (f. 1905). Sidstnævnte blev eneindehaver i 1947.

Adresse: Søren Møllersgade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


 Forrige side                                                                                                               Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage