Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 498
Rand - Rase
 

Randers Protokolfabrik.
Grundl. i 1890 af et aktieselskab, hvis første direktør var Rs. Andr. Mæhle.
I 1921 hævedes aktieselskabet, og ovennævnte R. A. Mæhle overtog fabrikken.
Han ledede virksomheden til 1932, da han afløstes af sin søn,
Henry Mæhle (d. 1942),
efter hvem enken førte virksomheden videre.
l 1945 overtog sønnen,
H. O. Mæhle, fabrikken.
I 1947 afhændede han den til et kommanditselskab hvis direktør
er Kristen Sørensen (f. 1904)
Adresse: Brødregade 7, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Rebslaaeri A/S.
Grundl. i 1840 af P. W. Winge (f. 1817, d. 1899).
I 1898 sammensluttedes Winges rebslåeri med rebslager H. Soelbergs forretning (grundl. d. 17. april 1844) af S. Soelberg, og omdannedes samtidig til aktieselskab. Nuværende direktør (fra 1924): civilingeniør A. Rovsing Olsen (f. 1889).
Sel
skabet har kontor og lager i København,
Strandgade 44.

Adresse: Vinkelvej 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Savværk.
Grundl, i 1872 af Erik Steenberg (d. 1891).
Indehaver siden 1916: Niels Peter Emanuel Jørgensen (f. 1885).

Adresse: Vestergrave 40, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Stolefabrik A/S.
Grundl. i 1875 som maskinsnedkeri af snedkermester Peter Justesen (f. 1. sept. 1826, d. 20 aug. 1901).
Efter denne overtoges forretningen af sønnen Just Justesen (f. 1862, d. 1896), efter hvis død den overtoges af broderen, Hans Carl Justesen (f.
14. april 1871, d. 30. juli 1926).
Ved dennes død omdannedes virksomheden til et aktieselskab under det nuværende navn.

Aktiekapitalen er 200.000 kr.

Nuværende bestyrelse: grosserer Julius P. Justesen. København (f. 18. febr. 1890), grosserer Hubert Justesen, København (f. 19. marts 1893) og selskabets direktør, Karl Jacobsen, Randers (f. 6. juli 1895), der har ledet virksomheden siden 1919, som administrerende direktør siden 1928.

Fabrikken er grundlagt på hjørnet af Østergrave og Burschesgade; i 1901 byggedes en ny
fabrik i Strømmen.
Denne nedbrændte i 1948, og på tomten er nu opført en ny og større
fabrik.
Virksomheden beskæftigede sig oprindelig hovedsagelig med bygningssnedkerarbejder,
men optog, for at være beskæftiget udenfor byggesæsonen.
fabrikation af stole, der
efterhånden blev dens hovedbeskæftigelse; men fabrikken fremstiller nu også møbler
til dagligstuer, herreværelser og spisestuer og påtager sig desuden montering med inventar til
hoteller; skoler, hospitaler, biografer etc.

Adresse: Strømmen, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Svaneapotek.
Grundl. d. 16. nov. 1831. Apotekets første indehaver var justitsråd Schack Luneborg Køster (f. 1802, d. 1876), der i midten af 60erne begyndte salget af "Køster's Mavebitter", fremstillet af sønnen, cand. pharm. C. J. A.
Køster.
Indehaver siden d. 1. april 1949: Poul Buchardt Christensen (f. 1905).

Adresse: Midde1gade 2 B, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Svineslagteri, A/S.
Grundl. d. 5. jan. 1884 af etatsråd J. Ankerstjerne (f. 1835, d. 1913) og grosserer Hans Boye.
I 1921 omdannet til aktieselskab.
Nuværende direktør: G. B. Gregersen; daglig leder: direktør E. Nielsen (f. 1898).

Adresse: Houmeden 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Randers Æg-Eksport A/S.
Grundl. d. 14. sept. 1898 af Chr. Boje (f. 1865, d. 1905).
I 1917 omdannet til aktieselskab.
Bestyrelsens formand: grosserer H. C. Holm. Bestyrer: Axel M. Sønderlund (f. 1909).

Adresse: Jernbanegade 12 A, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


C. RANDSY´s EFTERFØLGER, V. JENSEN

Bundtmagerfirma, er grundlagt 1854 af C. C. Ransy (d. 1900), som i 1899 overdrog Forretningen til den nuværende Indehaver, Valdemar Jensen.

Adresse: Gothersgade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

fh. C. Ransy's Eftf. ved Ove R. Juncker, buntmagerfirma.
Grundl. i- 1854 af C. Ransy (d. 1900), som i 1899 overdrog forretningen til Valdemar Jensen (f. 1863, d. 1921). Efter dennes død
blev firmaet overtaget af M. Freinsilber (f. 1889, d. 1946).
Den nuværende indehaver, Ove R. Juncker (f. 12. aug. 1910), overtog firmaet d. 1. april 1946.

Adresse: Gothersgade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Chr. Rasch, assurance og handelsfirma.
Grundl. 18. marts 1884 af Chr. Rasch (f. 1850, d. 1924).
I 1924 blev firmaet overtaget af Stanley Burmeister (f. 1887).
Denne optog i 1945 Mogens Caddel Vang (f. 1905) som medindehaver.

Foruden assurance beskæftiger firmaet sig med import af elektr. artikler samt materiel
til svejsning.

Adresse: Bredgade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


C. J. F. RASCH

Bogbinderfirma, er grundlagt 1824. Forretningen gik i 1855 over til Grundlæggerens Søn, Carl Julius Ferdinand Rasch (f. 1825, d. 1906), hvis Enke, Flemine Cecilie Rasch, født Lange, fortsætter Virksomheden.

Adresse: Graabrødretorv 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

C. J. F. Rasch's Eftf., H. A. Schjerning, protokolfabrik og bogbinderi.
Grundl. i 1824 af Christian Johan
Rasch.
Forretningen gik i 1855 over til grundlæggerens søn, Carl Julius Ferdinand Rasch
(f. 1825, d. 1906), hvis enke, Flemine Cecilie Rasch, f. Lange, fortsatte virksomheden, indtil den i 1914 blev overdraget til forretningens mangeårige medarbejder, H. A. Schjerning (f. 1882, d. 1949).
Denne udvidede ved overtagelsen virksomheden til også at omfatte papirhandel med lager og udsalg af alle gangbare protokoller m. m.
Efter sidstnævntes død overtoges virksomhed af sønnen, H. A. Schjerning (f. 1909), der endvidere indførte fremstilling af reklame- og kontorartikler.

Adresse: Forhåbningsholms Alle   2-4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Hans Chr. Rasch, vinhandel.
Grundl. d. 27. dec. 1889 af Hans Chr. Rasch (f. 1864, d. 1928).
Derefter videreført af hans enke, fru Thora Rasch (f. 1883), med sønnen,
Svend Age
Rasch (f. 1906), som forretningsfører og fra 1940 som medindehaver.

Adresse: "Sølvgården", Sølvgade 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


J. S. Rasch, købmandsforretning.
Grundl. i 1820. Den 21. okt. 1893 overtaget af J. S. Rasch (f. 1866, d. 1927), i 1927 af enken, fru Elna Rasch (f. 1879, d. 1938) og i 1938 af sønnen, H. B. Rasch (f. 1910).

Adresse: Stengade 45, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage