Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 499
Rase - Rasm
 

O. P. Rasch's Eftf. ved V. Holm Hansen. korn-, foderstof-, frø- og gødningsforretning. Grundlagt af Chr. Schou, der døde i 1821.
Nuværende indehaver: V. Holm Hansen (f. 1891).

Adresse: Strandstræde 3, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. Rask, mode- og broderiforretning.
Grundl. i 1875 af frøken Sofie Pedersen.
Indehaver (siden 1904):
frøken M. Rask (f. 1874).

Adresse: Lille Torv 2, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Th. Rasmusens Sønner, kul-, korn- og foder- stofforretning, er udgået fra den d. 9. febr.
1856 af konsul Th. Rasmusen (f. 1829, d. 1894) startede forretning.
Overdraget d. 1. juli 1890 til hans
2 sønner,
konsul Hans Rasmusen (f. 1856, d. 1931) og konsul Th. Rasmusen (f. 1862, d. 1927). 1919 overtaget af konsul Th.
Rasmusen som eneindehaver og d.
1. juli 1930 overgået til hans 2
sønner,
Carl Emil Rasmusen og Kaj Rasmusen.

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Th. Rasmusen's Trælastforretning er udgået fra den d. 9. febr. 1856 af konsul Th. Rasmusen (f. 1829, d. 1894) startede forretning.
Efter dennes
død
fortsat af hans enke, Cordelia R., f. Harboe (f. 1829, d. 1899).
Efter hendes
død
overtoges den af svigersønnen, Johan Mogensen (f. 1861).
Indehaver siden 1934: konsul Erik
Mogensen (f. 1900).

Adresse: Havnegade 21, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rasmussen & Damkier, manufakturhandel.
Grundl. d. 18. okt. 1887 af konsul Oscar Møller (f. 1859, d. i april 1934); efter dennes
død
var J. Nystrup Nielsen indehaver af firmaet, indtil det i 1937 overtoges
af de nuværende
indehavere, S. Terp Rasmussen (f. 1908) og P. Damskjær (f. 1907).

Adresse: Østergade 2, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rasmussen & Schiøtz, ingeniør- og entreprenørfirma.
Grundl. d. 1. marts 1901 af civilingeniørerne Holger A. Schiøtz (f. 1870, d. 1931) og
cand. polyt. Niels Rasmussen (f. 1869, d. 1937).
Indehaver (siden 1937): sidstnævntes søn, civilingeniør N. T. Rasmussen (f. 1903).

Adresse: Mynstersvej 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rasmussen's Hotel.
Grundl. d. 18. okt. 1849 af Hans Rasmussen.
Indehaver siden 1946: Poul Kragelund (f. 1912).

Adresse: Torvegade 12, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


A. Rasmussen, bogtrykkeri.
Grundl. d. 2. febr. 1874 af A. Rasmussen (f. 1845, d. 1908).
Virksomheden videreførtes af enken, fru K. Rasmussen (f. 1854, d. 1918).
Overtaget i 1918 af sønnen, Louis Rasmussen (f. 1891). Rasmussen i Ringkøbing er blandt bogvenner kendt som "Kaj
Munks bogtrykker" - næsten et firmanavn ved siden af det officielle. Men dette provinsbogtrykkeri havde erhvervet sig en fornem position, længe før det begyndte at trykke Kaj Munks bøger.

Adresse: Nørregade 9, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


A. Rasmussen & Co., violinbyggeri.
Grundl.
i 1880 af violinbygger Anders Rasmussen.
Indehaver (siden 1918): J. Jørgensen (f. 1874).

Adresse: Borgergade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Adolph Rasmussen, pianoforhandler.
Grundl. d. 20. aug. 1902 af Adolph Rasmussen (f. 1876), der stadig er indehaver af forretningen, nu sammen med
sønnen Viggo Rasmussen.

Adresse: Vestergade 100, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


ALEX RASMUSSEN

Tobaksfabrik. I 1796 oprettede Købmand Jørgen Bech en Tobaksfabrik, der efter hans Sønners Indtrædelse i Forretningen fik Firmanavnet: Jørgen Bech & Sønner. I Slutningen af 1850’erne overtog Alex Rasmussen (f. 1833, d. 1898) Fabrikken, som han i nogle År drev under Firma: Jørgen Bech & Sønners Eftf, senere under sit eget Navn. I 1879 indtrådte John Schrøder (f. 1846, d. 1905); i 1904 og 1905 henholdsvis John Schrøder jun. (f. 1876) og Enkefru Ida Schrøder (f.1853).

Adresse: Frederiksberggade 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Alex. Rasmussen's Cigarfabrik, se L. R. Høy & Sønner.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anthon Rasmussen's Eftf., manufakturforretning.
Grundl. d. 9. sept. 1895 af Anthon Rasmussen (f. 1860, d. 1931).
I 1931 overtaget af
H. Schmidt (f. 1907).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Anton Rasmussen, musikforretning.
Grundl. i 1890 af Sv. Westergaard.
Indehaver (siden 1943): Anton Rasmussen (f. 1898).

Adresse: Klaregade 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Axel Rasmussen, kolonial- og delikatesseforretning.
Grundl. i 1843 af A. Jakobsen. Indehaver siden 1931: Axel Rasmussen (f. 1895).

Adresse: Strømgade 4, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Axel Rasmussen & Co., kgl. hof-skrædderi.
Grundl. d. 1. marts 1897 af Axel Rasmussen (f. 1860, d. 1935).
I 1931 optoges C.
Nystrøm (f. 20. maj 1876), som kompagnon i forretningen, og efter grundlæggeren s død
i 1935 overtog han firmaet.
I 1936 udnævnt til kgl. Hof-skrædder.

Adresse: Bredgade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bertram Rasmussen & Co., herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 2. aug. 1865 af Otto Lassen, i 1867 overtaget af August Lassen (f. 1840,
d. 1895) og i 1894 af P. M. Schaarup (f. 1850, d. 1907), efter hvis død enken, Dagmar Schaarup, f. Johansen, fortsatte virksomheden.

Den 1. okt. 1914 overgik forretningen til Bertram Rasmussen (f. 26. sept. 1881), og H. Andersen (f. 1871, d. 1924).Bertram Rasmussen

 

Efter sidstnævntes død i 1924 var Bertram Rasmussen eneindehaver; i 1948 optog han C. G. Stjernquist (f. 15. nov. 1889) og O. Mortensen (f. 28. juli 1916) som medindehavere.

Adresser: Bispensgade 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Carl Rasmussen, isenkramforretning samt fabrikation af vaskemaskiner og biavler

redskaber.
Grundl. d. 7. sept. 1889 af Alex. Rasmussen (f. 1860).
Senere overtaget af Carl Rasmussen (f. 1878, d. 1941) og i 1941 af dennes enke, fru M. R. Rasmussen.

Adresse: Kordilgade 16, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Carl F. Rasmussen, manufakturforretning.
Grundl. inden 1838, antagelig af Knud Gottlieb, som i dette år var indehaver af
forretningen. Efter ham var forretningens indehavere successive Kragh, Schmidt og
Overby, Efter

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage