Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 503
Rasm - Rasm

i Erhvervenes raadgivende Udvalg fra 1918 til 1921.
Formand for Foreningen af danske Klæde grossister fra 1929 til 1936,
hvor han derefter blev æresmedlem, og medlem af Grosserer-Societetets Repræsentantskab fra 1931 til 1936.

I 1931 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 1.200.000 kr. for hvis bestyrelse grundlæggeren, L. J. Rasmussen, er formand, og hvis Øvrige medlemmer er hans tre sønner, Aage M. Rosentoft (f. 1. juni 1891), der er selskabets direktør, B. M. Rosentoft (f. 1907), der er prokurist i selskabet, og landsretssagfører Otto Rosentoft (f. 1910) samt overretssagfører Frants Dragsted (f. 1890).

Firmaet tegnes af L. J. Rasmussen alene, af to bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren alene.

Adresse: Ny Østergade 10, Kbhvn. K.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


L. J. Rasmussen & Søn, gipserforretning.
Grundl. d. 30. april 1888 af L. J. Rasmussen (f. 1855, d.
1937).
I 1932 blev sønnen, Hans Rasmussen (f. 1887, d. 1944),
optaget som medindehaver.
Efter dennes død overtaget af sønnerne, Harald Rasmussen (f. 1915) og Jørgen Rasmussen (f. 1918).

Adresse: Korsgade 16, Svendborg.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. Rasmussen's Eftf. ved Elna Hansen, skomagerforretning.
Grundl. d. 21. april 1845 af I. E. Holm (f. 1816, d.
1905).
Indehaver (siden 1927): Elna Hansen (f. 1895).

Adresse: Kordilgade 9; Kalundborg.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

Marie Rasmussen, broderimagasin.
Grundl. i 1878
af Emilie Schmidt.
Indehaver siden 1920: frøken Marie Rasmussen.

Adresse: Danmarksgade 21, Fredericia.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Martin Rasmussen, blomsterforretning.
Grundl. d. 1. nov. 1898 af N. P. Rasmussen (f. 1874)
i tilslutning til dennes gartneri.
I 1934 skiltes de to virksomheder, og sønnen, Martin Rasmussen (f. 1907), viderefører blomsterforretningen alene,

Adresse: Vestergade 6, Vejle.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. G. Rasmussen, skrædderforretning.
Grundl. d. 27. dec. 1888 af M. G. Rasmussen (f. 1860, d.
1935).
Indehaver siden 1935: U. G. Rasmussen (f. 1902).

Adresse: Gothersgade 21, Kbhvn. K.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


N. C. Rasmussen, guldsmedeforretning.
Grundl. i 1895
af Joh. Gulbrandsen.
Den nuværende indehaver, N. C. Rasmussen (f. 1889), overtog forretningen d. 25. nov. 1915.

Adresse: Graven 21, Horsens.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

N. C. Rasmussen, vinhandel.
Grundl. i 1879 af N. C. Rasmussen (f. 1851, d. 1922) og efter dennes død i 1922 overtaget af sønnen, C. Waltersdorph-Rasmussen (f. 18. maj 1883), der havde været medindehaver siden 1916.

Adresse: Østre Stationsvej 42-44, Odense.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Niels Rasmussen, købmandsforretning.
Grundl. i 1887 af Niels Rasmussen (f. 1857, d.
1919).
Indehaver (siden 1946) Asger Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Slotsgade 25, Nykøbing F.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

N. P. Rasmussen, købmandsforretning.
Grundl. i 1894 af N. P. Rasmussen (f. 18. april 1869, d. 13. april 1936), efter hvis død sønnen, den nuværende indehaver, Søren Elias Laurits Rasmussen Haastrup (f. 8. august 1900),
overtog forretningen.
I 1936 udvidedes forretningen og et kafferisteri installeredes, hvorefter firmaet forhandler kaffe både en gros og en detail.

Adresse: Møllergade 80, Svendborg.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Rasmussen, rammefabrik og forgylderi.
Grundl. d. 1. juli 1900 af Peter Rasmussen (f. 1857, d.
1925).
Indehaver (siden 1949): Find Falkedal (f. 1908).

Adresse: Valkendorfsgade 20, Kbhvn. K. 

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Rasmussen, skibs- og bådebyggeri.
Grundl. i 1906 af Peter Rasmussen (f. 1872), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Vestre Havn, Aalborg.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Rasmussen's Eftf., vildthandel.
Grundl. d. 1. sept. 1883 af Peter Rasmussen (f. 1851, d.
1923).
Indehaver siden 1922: O. Rosenberg-Sørensen (f. 1885).

Adresse: Store Kongensgade 14, Kbhvn. K.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

P. Rasmussen & Sønner, fabriksvirksomhed, linoleumspålægning etc.
Grundl. d. 28. maj 1896 af P. Rasmussen (f. 4. marts 1860, d. 18. febr.
1939).
I 1918 indtrådte grundlæggerens to sønner, Christian Rasmussen (f. 19. maj 1886) og Carl Rasmussen (f. 26. juni 1888), i firmaet, som de overtog i 1939.

Adresse: Peder Skrams Gade 7, Kbhvn. K.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. C. Rasmussen, manufakturforretning.
Grundl. d. 15. marts 1887 af P. C. Rasmussen (f. 1858, d.
1947).
I 1913 indtrådte Andreas Mathiesen (f. 1881) som medindehaver; han overtog i
1919
firmaet som eneindehaver.
I 1946 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 750.000 kr.

Bestyrelsen består af ovennævnte købmand Andreas Mathiesen og direktør Knud
Havemann, der tilsammen udgør selskabets direktion, samt af fru Carla Mathiesen.

Adresse: Vestergade 16, Odense.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

R. B. Rasmussen jun.'s Eftf., købmandsforretning,
Grundl. d. 14. maj 1866 af R. B. Rasmussen (f.
1834).
Indehaver (siden 1. okt. 1949): købmand A. Udesen, Givskud (f.
1897).
Forretningen drives af dennes svigersøn, Kjeld Møller (f. 1919).

Adresse: Østergade 36-38, Middelfart.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Richard Rasmussen, ur- og instrumentmagerforretning.
Grundl. d. 6. sept. 1855 af H. Willumsen (f. 1829, d.
1911).
Indehaver (siden 1927): Richard Rasmussen (f. 1889).

Adresse: Stengade 55, Helsingør,  

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage