Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 504
  Rasm - Ravn  

Robert Rasmussen, malerfirma, kgl. hof-dekorationsmaler.
Grundl. d. 11. marts 1858 af Bernhard Schrøder (f. 1832, d. 1888),hvis forretning i 1886 blev overtaget af Nielsen og Hansen (etableret 1879) og videreført under navnet

B e r n h a r d   S c h r ø d e r,   N i e l s e n   &   H a n s en.

 


Robert Rasmussen

 

 

I 1923 sammensluttedes Robert Rasmussens forretning, etableret på Nørrebrogade nr. 45 i
1909, med det gamle firma, og Axel Nielsen (f. 1882), søn af H. Chr. Nielsen, blev medindehaver af virksomheden, og i 1925 blev de begge, udnævnt til kgl.
hof-dekorationsmalere.

I 1931 ud trådte Axel Nielsen af firmaet, og Robert Rasmussen (f. 19. jan. 1884) var
eneindehaver indtil han d. 1. jan. 1950 optog sin ældste søn Einar Robert Rasmussen
(f. 7. maj 1909) som kompagnon. Robert Rasmussen har været formand for Malernes Forsøgsstation siden 1923, var bisidder i Københavns Malerlaug 1923-39, blev i 1948 udnævnt til æresmester og i 1949 til æresmedlem i Centralforeningen af Malermestre u. Dansk Arbejdsgiverforening; han er medlem af bestyrelsen for A/S Farvemøllen, af bestyrelsen for Lærlingeforeningen og af forretningsudvalget for Julemærkekomiteen.

Firmaet driver almindelig bygningsmaler-virksomhed, men har også værksteder for
sprøjtemaling, skiltemaling, og fabrik for ægte og imiteret gyldenlæder (Dania Relief tapet)

- samt fabrik for vægtavlen "Tabula Danica".

Forretningens indregistrerede bomærke er et skjold med tre farvetuber (de tre hovedfarver rød, gul og blå).

Adresse: Amaliegade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rud. Rasmussen's Snedkerier.
Denne virksomhed er grundlagt den 11. maj 1869 af Rudolph Rasmussen (f. 1838, d. 1904). Efter grundlæggerens død i 1904 blev forretningen overtaget af sønnerne, Rudolf Rasmussen (f. 1880, d. 1944) og Victor Rasmussen (f. 1882).
I 1944, efter Rudolf Rasmussens død, optoges dennes to sønner, Erik Rudolf Rasmussen (f. 1908) og Aage Rasmussen (f. 1911), som medindehavere af firmaet.

Adresse: Nørrebrogade 45, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


R. W. Rasmussen, manufakturforretning.
Grundl. d. 1. okt. 1897 af R. W. Rasmussen (f. 1870), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Lyngby Hovedgade 33, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Sophus Rasmussen, skibsagentur, Helsingør, se K. F. Marstrand's Efterfølger.

S. P. Rasmussen,
tøjrensningsetablissement og farveri.
Grundl. i 1856 som farveri af L. A. Thorstensen (f. 1832, d. 1904).
Indehaver siden 1930: S. P. Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Thinggade 24, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Svend Rasmussen, købmandsforretning.
Grundl. d. 5. okt. 1898 af Abildgaard Stabell.
Indehaver (siden 1935): Svend Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Nørre Alle 57, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Sv. E. Rasmussen, trikotageforretning.
Grundl. d. 17. april 1893 af M. N. Debel (f. 1857, d. 1925).
Indehaver (siden 1946): Sv. E. Rasmussen (f. 1915).

Adresse: Falkoner Alle, 23, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Viggo Rasmussen, C. J. Rasmussen's Eftf. Gartneri.
Grundl. d. 1. marts 1887 af C. J. Rasmussen (f. 1851, d. 1937).
I 1921 overtaget af sønnen, Viggo Rasmussen (f. 1888).

Adresse: Møllebrøndstræde 1, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


William Rasmussen, material- og kolonialhandel.
Grundl. i 1904 af William Rasmussen (f. 1877, d. 1941).
I 1941 overtaget af Henry Rasmussen (f. 1907).

Adresse: Bredegade 4, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILLIAM RASMUSSEN, ECHWANENFLÜGEL´s EFTERFØLGER

Konfektionsforretning, er grundlagt 1846 af Wilh. Schwanenflügel (d.1895). William Rasmussen, der i 1884 indtrådte i Forretningen overtog den i 1889.

Adresse: Vimmelskaftet 30, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kai Rasted, boghandel.
Grundl. i 1892 af Chr. Schmidt (d. 1909).
Indehaver (siden 27. maj 1921): Kai Rasted (f. 1896).

Adresse: Strandvej 149, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. Rathje, guldsmedeforretning.
Grundl. d. 10. nov. 1891 af Marius Rathje (f. 1866, d. 1923).
Indehaver (siden 1945): datteren, frk. M. Rathje.

Adresse: Møllergade 21, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rauer's Maskinfabrik.
Grundl. d. 17. maj 1883 af H. M. Rauer (f. 1858, d. 1902).
Indehaver siden 1924: Aa. Rauer (f. 1901).
Virksomheden fremstiller mejerimaskiner.

Adresse: Lichtenbergsgade, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Raun-Byberg's Skibsbyggeri A/S.
Grundl. I 1871 af K. F. T. Dahl (f. 1846, d. 1898); efter denne overtaget af N. I. F.
Raun-Byberg (f. 1840, d, 1912). Aktieselskab fra ca. 1940.
Direktør: skibsingeniør Werner Raun-Byberg (f. 1876) som direktør,

Adresse: Dokhavnen, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Raupach's Bryggeri.
Grundl. d. 12. maj 1892 af Julius Raupach (f. 1826, d. 1895).
Indehaver (siden 1931): Julius Raupach (f. 1901).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Gunner Raupach, købmandsforretning.
Grundl. d. 5. nov. 1846 af Niels Lorentz Raupach (f. 1786, d. 1871).
Indehaver (siden 1928): Gunner Raupach (f. 1904).

Adresse: Raupachs Gård, Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


L. M. Ravn, kaffebrænderi.
Grundl. d. 1. april 1891 af T. F. Ravn (f. 1856, d. 1934), efter hvem forretningen overtoges af sønnen, L. M. Ravn (f. 1877).

Adresse: Stald gårds gade 34, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


B. Ravnbak, bageri.
Grundl. i 1870 i Korsør af Chr. Petersen (f. 1845, d. 1907); flyttet til Fredensborg d. 1. jan. 1886; i 1903 overtaget af sønnen, Chr. Petersen (f. 1874, d. 1944) og i 1941 af B. Ravnbak (f. 1911).

Adresse: Jernbanegade 16, Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage