Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 506
Reie - Rex
 

Galatius og fru Carla Riisberg.
Den daglige ledelse forestås siden 1939
af driftsbestyrer Carl Wilh. Pedersen.
Adresse: Amagerbrogade 116, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Fr. Reimers, bygningsartikler, brændsel og korn og foderstoffer.
Grundl. d. 1. okt. 1881 af Vilh. Reimers (f. 1846, d.
1908).
Indehaver (siden 1930): Vilh. Reimers (f.
1891).
Adresse: Nivaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


L. C. Reinert & Søn, glarmesterforretning.
Grundl. i
1861.
I 1880
overtaget af Chr. Ellermann, efter hvem sønnen drev forretningen,
indtil den i 1913 overtoges af L. C. Reinert (f. 31. maj 1884), der i 1946 optog sin søn, B. M. Reinert (f. 12. aug. 1907),
som medindehaver.
Adresse: Poul Paghs Gade 18, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


N. Reinholdt, trælast- og tømmerhandel.
Grundl. I 1885 af N. Reinholdt (f. 1852, d.
1929).
I 1935 overtaget af sønnen, L. Reinholdt (f.
1882).
Adresse: Lunderskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. G. Reinsholm, Horsens Kontoretablering, papirforretning en gros.
Grundl. d. 1. nov. 1844
af C. C. Fischer.
Indehaver siden 1900: H. G. Reinsholm (f.
1875).
Adresse: Jessensgade 3, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Reinstrup & Frederiksen, tapetserer- og dekoratørforretning.
Grundl. d. 15. marts 1845 af Jens Nielsen Reinstrup (f. ca. 1814, d.
1895).
I 1874 optog han sin søn, Carl Peter Valdemar Reinstrup (f. 1849, d. 1889) i firmaet. Denne udtrådte i 1880, men indtrådte atter i 1885
sammen med sin broder, Gustav
Ferdinand Reinstrup (f.
1858).
Sidstnævnte var eneindehaver efter broderens og faderens død, indtil han i 1915 optog Carl Sophus Frederiksen (f. 1873, d. 1946) som medindehaver og forandrede firmaets navn fra J. N. Reinstrup &
Søn til det nugældende.
Efter C. S. Frederiksens død i 1946 videreførtes forretningen af fru O. M. C. Frederiksen. Denne optog samme år Johan S. Hansen (f. 1911)
som medindehaver.
I 1947
overtog S. Hansen forretningen som eneindehaver.
Adresse: Gothersgade 171, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Wald. Reinstrup, isenkramforretning.
Grundl. d. 1. juli 1897 af Wald. Reinstrup (f.
1871),
der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Tagensvej 100, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. A. REITZEL

Boghandlerfirma, C. A. Reitzel (f. 1789, d. 1853) etablerede sin Boglade i 1819. Efter hans Død fortsattes Forretningen indtil 1858 under Navnet  ”C. A. Raitzels Bo og Arvinger”, og overgik derefter til Sønnerne, Theodor Reitzel (f. 1828, d. 1906) og Carl Reitzel (f. 1833), der antog Firmanavnet ”C. A. Reitzel”. Sidstnævntes Søn, C. A. Reitzel (f. 1860), optoges som Associé i 1892. Forlaget blev i 1893 solgt til George C. Grøn, der i 1896 afstod det til den Gyldendalske Boghandel. Sortimentsboghandelen fortsættes af ovennævnte Indehavere.

Adresse: Løvestræde 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. A. Reitzel, boghandlerfirma.
Grundl. d. 1. maj 1819 af Carl Andreas Reitzel (f. 1789, d.
1853).
Nuværende indehaver (siden 1921): Axel Sandal (f.
1885).
I 1928 overtoges Gyldendals (tidligere Ursins) udenlandske importafdeling, Og i 1932 knyttedes antikvarboghandelen Herman H. J. Lynge &
Søn til C. A. Reitzel.
Adresse: Nørregade 20, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johan Reitzel, murermesterforretning.
Grundl. I 1872 af O. Sylvest (f. 1839, d.
1897).
Indehaver (siden 1912): Johan Reitzel (f.
1890).
Adresse: Classensgade 3, Frederiksværk.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Reklamebureauet Union A/S.
Firmaet grundlagdes den 22. nov. 1901 som selvstændigt datterselskab til Carl Allers Etablissement (se dette). C. Aller (f. 1845, d. 1926) var bestyrelsesformand og A. C. Bork direktør, Han afløstes af A. Aller (f. i872, d. 1943),
hvis søn,
Bjørn Aller (f. 1906) overtog stillingen i
1932.
I 1930
indgik firmaet som bifirma under Carl Aller A/S.
Firmaets forretningsfører er Tage Bjørklund (f. d. 18. marts 1909) der tiltrådte i 1942. Adresse: Mikkelbryggersgade 3, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Reklametrykkeriet (P. Busch) A/S.
Grundl. d. 7. dec. 1908 af P. Busch (f. 1876, d. 1937) og bogtrykker C. J. Petersen (f.
1876).
Omdannet til aktieselskab i 1948 med P. Busch's enke, fru M. K. Busch som direktør. Adresse: Ryesgade 23, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Otto Reppien, urmager-, og guldsmedeforretning.
Grundl. i 1871 af J. J. Reppien (f. 1847, d.
1929).
I 1911 overtaget af sønnen, Otto Reppien (f.
1885).
Adresse: Adelgade 100, Skanderborg.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Resting, isenkramforretning.
Grundl, d. 1. nov. 1884 af H. C. Resting (f. 1854, d.
1913).
I 1909 overtaget af Johan Resting (f. 1882, d. 1948) og d. 1. jan. 1948 af dennes søn, Vagn Resting (f.
1910). Adresse: Danmarksgade 13, Fredericia.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

R. F. A. Reusch, kleinsmedeforretning.
Grundl, d. 14. dec. 1899 af R. F. A. Reusch (f.
1872),
der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Blågårdsgade 21, Kbhvn. N.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

W. Reusch, blikkenslagerforretning.
Grundl. d. 6. marts 1879 af Vilhelm Reusch (f. 1859, d.
1907).
Indehaver (siden 1945): Leon Tofte (f.
1908).
Adresse: Sankt Pauls Gade 42, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Revisionskontoret i Aarhus A/S.
Grundlagt d. 2. jan. 1899 af bogholder i Spare- og Laanekassen i Aarhus A. Andersen (d. 1919) og bogholderilærer ved Jyllands Handelsakademi, senere bankinspektør. P. T. Hald (f. 1871, d.
1928).
Omdannet til aktieselskab i
1931.
Nuværende direktion: de statsaut. revisorer A. Okkels (f. 1886), Henrik Poulsen (f. 1894), E. Bundgaard Lassen (f. 1898) og Axel Nielsen (f.
1899).
Adresse: Sankt Clemens Torv 8, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Rex Skotøjsfabrik.
Grundl. i 1911
af Viggo P. Sanne.
Den 26. juli 1928 overtaget af Samuel Chaim Lichten (f. 1885, d.
1945).
Efter dennes død videreføres fabrikken af hans enke, fru Liebe Rachel Lichten (f. 1890).
Adresse: Nørrebrogade 39, Kbhvn. N.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Rex Vin Compagni.
Grundl. i 1891 af Axel Leopold (f. 1873, d.
1947).
I 1947 overtaget af sønnen, H. Dorff Leopold (f.
1901).
Adresse: Dortheavej 45-47, Kbhvn. NV.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage